Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện

Đấu Phá Thương Khung Tiền Truyện
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    Thiên Tằm Thổ Đậu
  • Trạng thái:

    Đang Tiếp Tục
Nguyễn Ngọc Tùng
Xuất bản 21 thg 08, 2015
Đấu khí đại lục, cường giả vi tôn, quy tắc đó vĩnh viễn không hề thay đổi, ngay cả trong Viễn cổ bát tộc hùng mạnh cũng như thế. Dược Trần Xuất thân từ dược tộc bàng chi, vì đột nhiên nổi tiếng tại đại hội tộc học nên bị Dược Vạn Quy hãm hại, trục xuất khỏi dược tộc, sau nhiều lần gặp được kì duyên đã trở thành luyện dược tông sư cửu phẩm, nhất tinh đấu thánh, là sư phụ của Đệ Nhất Cường Giả Đấu Khí Đại Lục Tiêu Viêm, được tôn là Dược Lão
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng