Dead Tube

Dead Tube
  • Tên khác:

    学院里的杀人游戏
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    Yamaguchi Mikoto;Kitakawa Touta
  • Trạng thái:

    Đang Tiếp Tục
Nguyễn Ngọc Tùng
Xuất bản 12 thg 05, 2015
Những cô nàng và show hàng nóng bỏng xung quanh câu truyện................
đọc rồi sẽ rõ xD
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng