Gamma

Gamma
Nguyễn Ngọc Tùng
Xuất bản 09 thg 08, 2015

Đây là thời đại mà người ngoài hành tinh, quái vật và nhiều mối nguy hiểm khác đe dọa Trái Đất và các Hero đã đứng lên chống lại chúng. Yuri Kitajushi  trước đây là một Hero mạnh mẽ nhưng sau khi trải qua một biến cố giờ đây cô và chị của mình là Miyuki làm việc trong bộ phận tư vấn của Lực lượng phòng vệ Trái Đất... pla pla thôi dài quá, tóm lại là Siêu Nhân - Quái Vật - YURI 

Enjoy >,^b