Tam Quốc Chí Remix

Tam Quốc Chí Remix
Nguyễn Ngọc Tùng
Xuất bản 23 thg 08, 2015
Truyện này Vốn được sáng tác ra để phục vụ cho việc quảng bá Playstation 2 ! Vốn nổi tiếng trên mạng đã lâu , tuy nhiều tình tiết làm tếu và hơi .... xuyên tạc nhưng mạch truyện vẫn ko thay đổi so với nguyên gốc
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng
 • 13
  23-08-2015
 • 12
  23-08-2015
 • 11
  23-08-2015
 • 10
  23-08-2015
 • 9
  23-08-2015
 • 8
  23-08-2015
 • 7
  23-08-2015
 • 6
  23-08-2015
 • 5
  23-08-2015
 • 4
  23-08-2015
 • 3
  23-08-2015
 • 2
  23-08-2015
 • 1
  23-08-2015