Tứ đại danh bổ

Tứ đại danh bổ
Bá Linh
Xuất bản 12 thg 05, 2015
Tứ Đại Danh Bổ nói về bốn bổ đầu nổi tiếng thiên hạ, dưới trướng của Gia Cát tiên sinh (not Gia Các như Vũ Đức tiên sinh bình), được coi là hộ vệ của hoàng đế. Bọn họ bốn người bốn sở trường, bốn tính cách, nhưng đều là cao thủ trong việc truy bắt tội phạm, đã lập không ít công lao cho triều đình...
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng