Aisaretaino

Aisaretaino
Xuất bản 11 thg 07, 2015

Từ vô tình thành hữu tình từ lúc nào không rõ…

bao năm… dõi theo hình bóng em… chỉ một câu nói đùa vui của em cũng khiến tôi thay đổi cuộc đời mình.

Đời này, không gì tôi không đạt được, thật vô vị. Nhưng… em, chỉ có em. Tôi muốn em. Vậy sao cứ mãi trốn chạy tôi???

DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng