Alex + Ada

Alex + Ada
Xuất bản 02 thg 07, 2015
Một chàng người thường Một nàng người máy Câu chuyện về những "nốt đời" tưởng như xa mà lại gần, được chuyển đến độc giả qua bộ đôi tác giả hoạ sỹ trẻ tài năng của Image Comics: Jonathan Luna + Sarah Vaughn
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng