Thông tin truyện

Anh biết gió đến từ đâu

Anh biết gió đến từ đâu
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Tình yêu xác định như vậy, cả đời chỉ có một lần.

Trình Ca nói: “Tôi khinh, thằng cha anh(*)!”

Bành Dã đáp: “Chó tôi tên ‘Đại Gia’.”

(*) Cụm gốc là 你大爷 (đại gia anh)

Trước mặt Bành Dã, Trình Ca luôn giết địch ba trăm, tự tổn hại một ngàn.

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn có thể thư giãn với hàng ngàn truyện cười từ trang truyencuoiviet ví dụ như trang quynh, nghe thuat rất nhiều chuyện cười hay và hài hước giúp bạn xả sì trét.

loading...
DMCA.com Protection Status