Astonishing X-Men

Astonishing X-Men
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    Marvel
  • Trạng thái:

    Đang Tiếp Tục
Xuất bản 16 thg 07, 2015
Astonishing X-Men là tên của một series được được viết bởi Joss Whedon (Buffy the vampire slayer, The Avengers) và được vẽ bởi John Cassaday (Planetary)
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng