Bách Luyện Thành Thần

Bách Luyện Thành Thần
  • Thể loại:

  • Trạng thái:

    Đang Tiếp Tục
Xuất bản 21 thg 12, 2015
Cảnh giới: Luyện nhục cảnh, Luyện cốt cảnh, Luyện tạng cảnh.... La Chính vì gái mà bị đày làm nô bộc. La Bái Nhiên tham vọng đầy mình :)) La Chính lại vì gái mà đâm đầu tu luyện :)) La Gia trong phủ nước sôi lửa bỏng, tranh giành kịch liệt... thôi thì đọc tiếp sẽ biết :) 1 thanh niên dại gái tu luyện võ công =))
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng