Bất diệt kiếm thể

Chương 597: Vạn pháp đều có thể vi kiếm!


Cảm thụ được khí huyết mạnh liệt lưu chuyển trong thân thể, Lục Thanh cũng thần chấn kinh.

Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh đạt tới tầng thứ chín, một thân khí lực ước chừng tăng gấp đôi, một trăm sáu mươi vạn cân cự lực, tùy tâm chưởng khống, thuần túy là khí lực rực tiếp đem không gian chung quanh Vân Thiên Âm giam cầm.

Cự lực như vậy, trực tiếp có thể so với thất giai Linh Thú. Linh Thú có thể theo cấp bậc đề cao mà lớn lên, một thân khí lực cũng đồng thời theo thân thể lớn mạnh mà tăng lên, cứ việc như thế, một đầu lục giai Linh Thú, ho dù là mười người Vân Thiên Âm có được, Ngân Giáp Địa Long có thân xác nặng nhất, một thân huyết nhục, cũng bất quá chỉ khoảng năm mươi vạn cân. Vẻn vẹn là thân thể lực lượng, thường thường phát huy ra khí lực còn muốn nhỏ hơn tự thân, khí lực, càng lớn càng khó khống chế.

Cho nên, coi như là Ngân Giáp Địa Long có được khí lực như Lục Thanh, cũng vô pháp phát huy thực lực như Lục Thanh, đây là vấn đề khống chế. Linh Thú có lẽ đối với khống chế lực lượng rất mạnh, nhưng mà chúng nó nghĩ muốn giống Lục Thanh chỉ bằng một thân khí lực cấm cố không gian, cho dù là thất giai Linh Thú nổi bật nhất cũng không thể làm được.

Có được khí lực, cùng vận dụng khí lực, là hai cái cảnh giới.

Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh, bản thân yêu cầu chính là đối với Kiếm Thể tuyệt đối chưởng khống, cho dù là vừa mới đột phá, nhưng mà bằng vào trụ cột trước đó, cùng với Bán Long Thân với thiên phú không gì sánh kịp, Lục Thanh cơ hồ là nắm giữ hoàn mỹ tân lực lượng.

Cả người một trăm sáu mươi vạn cân khí lực, coi như là cùng thất giai Linh Thú đơn thuần so đấu, cũng tuyệt đối có thể chiếm được thượng phong.

Một trăm sáu mươi vạn cân cự lực quán chú vào phong mang khí kiếm trong tay, cùng với chân long huyết mạch bên trong vô tận tủy hải rít gào, một kiếm này trừ bỏ một thân khí lực ở ngoài, Lục Thanh lại không có chưởng khống chút nào, bởi vì tâm thần toàn bộ ngưng tụ ở trên một kiếm này.

Lấy thần ngự kiếm, lấy thần hồn cảm ngộ căn nguyên trời đất, do đó kiếm đạt hàm thiên vận, vô pháp vô tướng, kiếm pháp bước vào cảnh giới này, từ nay về sau cùng tu vi cảnh giới hợp nhất.

Đồng thời, trước đó cảm ngộ đạo lý Vạn Pháp Quy Tông, giờ phút này đã ở trong đầu lưu chuyển.

Ông --

Bên trong hư không thức hải, Thức Kiếm ngàn trượng đột nhiên bộc phát ra phong mang kinh người. Đạo Tự chạm khắc trên thân kiếm tỏa ra quang mang chói mắt, nháy mắt chiếu sáng toàn bộ thức hải.

Vạn pháp đều có thể vi kiếm!

Đột ngột hai mắt Lục Thanh mở ra, không có chút thần quang tràn ra ngoài, nhưng mà ở xa xa Vân Thiên Âm nhìn ra, hai mắt Lục Thanh vào lúc này tràn ngập vô tận linh động, một kiếm kia đâm tới, giống như hóa thành vạn trượng thần sơn, trấn thiên áp địa!

Ngang --

Phong Mang Chân Long cùng với phong mang khí kiếm cấp tốc trướng đại, mà Lục Thanh, vẫn như trước đứng ở tại chỗ.

Oanh long long --

Ngay sau đó, Phong Mang Chân Long cùng phong mang khí kiếm cùng lúc trùng nhập bên trong Động Hư Không Gian mở ra.

Răng rắc --

Dưới ánh mắt khiếp sợ của đám người Thuỷ Như Tâm, theo Phong Mang Chân Long tiến vào, Động Hư Không Gian phạm vi ba dặm cư nhiên nhanh chóng khép lại.

"Trấn áp không gian!" Thuỷ Như Tâm có chút không thể tin được hai mắt của mình, trầm giọng nói.

Trấn áp không gian, nàng dựa vào chưởng khống Động Hư pháp tắc cũng có thể làm được, tam kiếp Kiếm Hoàng, không ai có thể so với nàng làm tốt hơn, , nhưng mà, nghĩ muốn trấn áp Động Hư Không Gian phạm vi ba dặm, lại còn nằm trong Kim Thiên Kiếm Cốc, Thuỷ Như Tâm không dám tưởng tượng, đến tột cùng cần bao nhiêu lực lượng chống đỡ.

Kiếm Phách tông sư?

Không gian giam cầm, áp bách tuyệt đối đè ép trên người, Kiếm Bảo trước đó đã thoát phá, trên người Vân Thiên Âm dĩ nhiên đã không còn thứ hộ thân.

"Hỗn trướng!" Sắc mặt Vân Thiên Âm đỏ lên, toàn thân bộc phát ra Huyền Băng Kiếm Cương sắc bén hướng về tứ phía chống đỡ.

Răng rắc --

Không gian thoát phá, pháp tắc Kiếm Cương thuộc về tam kiếp Kiếm Hoàng toàn lực bạo phát lan ra, Vân Thiên Âm tức khắc thoát khỏi giam cầm.

Ngâm --

Kim phong kiếm địch chỉ kịp che ngang trước ngực, đồng thời, từ trên người Vân Thiên Âm, một đạo âm lãng vô hình cùng với hàn khí kinh người ở trước mặt ngưng kết thành một bình trướng cao mấy trượng, không gian chung quanh bình chướng liên tục vặn vẹo.

Oanh --

Thế như chẻ tre, bình chướng này chỉ kịp ngăn cản bán tức thời gian liền ngang nhiên thoát phá.

Phong mang chân long bám vào trên khí kiếm, đem thân hình Vân Thiên Âm vùi lấp.

Mũi kiếm đứng lại, sau khi thôn phệ Vân Thiên Âm, liền lấy thế hoành tảo thiên quân hướng tới tám người Lạc Trọng Sơn quét tới.

"Sư huynh!" Lạc Trọng Sơn bi thiết kêu lên một tiếng.

"Mau lui lại!" Cảm thụ được uy thế to lớn của một kiếm quét tới, sắc mặt đám người Thuỷ Như Tâm đại biến, thân hình nhanh chóng thối lui về phía sau.

Bọn họ không có nghĩ đến, Lục Thanh thế nhưng có quyết đoán như vậy, sau khi một kiếm thôn phệ Vân Thiên Âm, lại hướng tới tám người bọn họ xuất thủ.

Tám thanh Kiếm Bảo ở trước ngực hiển hóa, không kịp phòng ngự, tám người chỉ có toàn lực chém ra một đạo Kiếm Cương. Bảy đạo Động Hư Không Gian hẹp dài chém xuống, mà ở trước mặt Thuỷ Như Tâm, một đạo Hư Kiếm Cương vắt ngang mấy trăm trượng giảo động lên một đạo không gian loạn lưu hướng tới trước ngực che chắn.

Phốc --

Phốc --

Phốc --

Cơ hồ là cùng lúc, tám người Thuỷ Như Tâm bay ngược về phía sau, tám đạo Kiếm Cương, trừ bỏ Động Hư Kiếm Cương của Thuỷ Như Tâm bị tá khai, Kiếm Cương của bảy người khác đều không thể ngăn cản lập tức bị chấn vỡ. Lực lượng to lớn theo Kiếm Cương truyền đến thân thể, ám người Mộc Thanh Nguyên người rõ ràng nghe được tám âm vang cốt cách vỡ vụn.

Tay phải vừa chuyển, phong mang khí kiếm kéo dài vài dặm tức khắc tiêu tán, kể cả Phong Mang Chân Long, ở bên trong hư không hóa thành nhiều điểm linh quang màu hắc kim.

Nhìn phong mang khí kiếm trong tay lần nữa co rút lại bốn thước, thần sắc Lục Thanh bình tĩnh, nhưng trong lòng lại trầm tịch vào bên trong một kiếm này.

Lấy thần ngự kiếm, vạn pháp đều có thể vi kiếm!

Ngay tại vừa rồi, hắn lĩnh ngộ Vạn Pháp Quy Tông đến một cái tầng thứ khác.

Từ lúc bắt đầu là hóa kiếm vi quyền, sau đó là hóa quyền vi kiếm, cho đến hiện giờ là vạn pháp đều có thể vi kiếm, Lục Thanh biết, hắn ĩnh ngộ tại Vạn Pháp Quy Tông lại đạt tới một tòa cao phong.

Một kiếm vừa rồi, ngưng tụ hết thảy tinh khí thần của hắn. Tinh là lực lượng khí huyết toàn thân, là khí lực, là phong mang khí tầng thứ chín Kim Thiên Kiếm Thể diễn hoá ra. Phong mang khí, chính là dựa vào Kiếm Khí mà sinh phong mang khí kình, vô hình vô chất, chỉ có kiếm giả và Thần Kiếm mới có thể ngưng tụ hiển hóa.

Mà thần, đó là tâm thần, tâm thần đồng dạng vô hình vô chất, bình thường cùng với thức hải ngưng tụ. Như Thức Kiếm được ngưng tụ ra, tâm thần Lục Thanh cũng vượt xa so với Kiếm Hoàng bình thường.

Hiện giờ trong thức hải, Thức Kiếm lại đạt tới ngàn trượng, tuy rằng hồn thức cũng không có tăng trưởng, nhưng mà từ sau khi Đạo Tự nhập thể, Lục Thanh rõ ràng cảm thấy, tâm thần hắn so với trước đó ngưng tụ hơn rất nhiều. Tâm thần ngưng tụ, trước mắt thế gian, ở dưới Chân Long Nhãn, cơ hồ lại không có bí mật gì đáng nói, nhiều pháp tắc huyền ảo đều thu hết vào tầm mắt.

Một kiếm đánh ra, hắn cơ hồ có thể phán đoán ra kẽ hở của chư thiên pháp tắc, một kiếm đâm ra, không chỗ nào trệ ngại, cơ hồ không có nhiều ít hao tổn.

Đồng dạng, một kiếm đâm ra, trên đời này không có bao nhiêu pháp tắc có thể ngăn cản.

Đây là uy thế của Vạn Pháp Quy Tông sao? Lục Thanh trong lòng lẩm bẩm.

Kiếm Hoàng ngưng tụ pháp tắc, trước đó cùng tám người đồng thời giao thủ, hắn đã muốn sáng tỏ, cho dù là tam kiếp Kiếm Hoàng, tuy rằng nói nắm giữ pháp tắc, nhưng mà trình độ ngưng tụ cũng tuyệt đối không đủ để ngăn cản, kẽ hở bên trong khả năng rất ít, nhưng như trước có thể tìm được.

Vừa nghĩ đến điểm này, trong lòng Lục Thanh lại sinh ra một cổ Kiếm Đạo ý chí kiên định. Bên trong vô tận tủy hải, chân long huyết mạch ngửa mặt lên trời rít gào, niệm thần thông suốt thẳng thấu thức hải.

Đến lúc này Thiên Đạo pháp tắc, dưới Kiếm Phách không có ai có thể ngăn cản hắn.

Cho dù là tu vi chênh lệch, Tử Hoàng Kiếm Thân Kinh tầng thứ chín, Kim Thiên Kiếm Thể đỉnh phong cũng đủ để bù lại.

Ngửa mặt lên trời thét dài, vô tận phong mang khí từ trên người Lục Thanh bốc lên, hắc kim sắc phong mang khí sắc bén vô cùng, cùng với tiếng thét của Lục Thanh mà bốc lên cuồn cuộn liên miên không đoạn, khiến toàn bộ Kim Thiên Kiếm Cốc chấn động.

Giờ khắc này, ở trong mắt đám người Lạc Trọng Sơn, Lục Thanh giờ phút này thân hình mơ hồ biến hóa lên, ở sau lưng hắn, hư ảnh một thanh cự kiếm ngàn trượng hiển hóa ra. Hư ảnh cự kiếm này, bất ngờ chính là Thức Kiếm ngàn trượng ẩn sâu trong thức hải của Lục Thanh, Đạo Tự màu xanh cũng đồng thời hiện ra trên thân kiếm.

Uy nghiên lớn lao truyền đãng ram bên trong hư không, vô số hư ảnh Thần Kiếm mơ hồ ngưng hiện ra

"Là linh thức của những thanh Thần Kiếm đã yên diệt!" Trong mắt Mộc Thanh Nguyên chớp động tinh mang, mở miệng nói.

"Chúng nó không phải đã tiêu tán sao?" Tam điện chủ kỳ quái nói.

"Không sai, chúng nó đích xác tiêu tán, đó hỉ là một tia chân linh còn sót lại mà thôi. " Mộc Thanh Nguyên hít sâu một hơi, nói: "Có thể đem này nhiều chân linh Thần Kiếm ẩn nấp ở hư không hấp dẫn ra, Lục đại sư, quả nhiên là Thiên Đạo kì tài, Vạn Kiếm Hướng Tông, thiên định tông sư!"

Hưu --

Hưu --

Hưu --

Tức khắc, vô số đạo hư ảnh Thần Kiếm, toàn bộ trùng nhập vào hư ảnh cự kiếm sau lưng Lục Thanh.

Theo hư ảnh từng thanh Thần Kiếm tiến vào, hư ảnh cự kiếm dần dần trở lên ngưng thật, đến khí một thanh kiếm ảnh cuối cùng tiến vào, hư ảnh dĩ nhiên biến thành nửa thật nửa hư.

Mà theo đó tiếng long ngâm từ miệng Lục Thanh kéo dài thời gian một nửa nén hương mới đình chỉ, ngay sau đó hư ảnh cự kiếm lập tức hư ảo lên, chốc lát biến mất trong hư không.

Ánh mắt nhất ngưng, vị trí nguyên bản Vân Thiên Âm vừa đứng, một thanh Kiếm Củng chín tấc đứng ở bên trong hư không. Thanh Kiếm Chủng này óng ánh như ngọc, nhưng mà phía trên, lại dày đặc vô số vết rạn tinh mịn, từng đạo bạch mang nồng đậm khí tức Kiếm Hồn từ trong vết rạn lan tràn ra, theo thời gian trôi qua, bạch mang dần ảm đạm xuống.

Ông --

Bạch mang ngưng tụ, từ trong khe hở Kiếm Chủng tràn ra, hóa thành bộ dáng thành Vân Thiên Âm, chỉ là lúc này Vân Thiên Âm chỉ còn lại có hồn phách mà thôi.

"Sư huynh!" Lạc Trọng Sơn cực kỳ hoảng sợ, mà bảy người Bố Thiên Đồ cũng biến sắc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Quản trị tài chính là tổng hợp các chương trình lập kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm soát tất cả các giao dịch liên quan đến kinh doanh và tài chính như đầu tư, sản phẩm mới, mua sắm đồ dùng, trang thiết bị, tổ chức các sự kiện,…Để hiển rõ hơn các chiến lược tài chính, kế toán này, mời bạn vào trang dân tài chính chẳng hạn như hàm vlookup, mức đóng bhxh chắc chắn bạn sẽ nhận được những kiến thức rất thực tiễn từ những bài viết mang tính trãi nghiệm và ứng dụng thực tế.

loading...
DMCA.com Protection Status