Bất hủ phàm nhân

Chương 608: Vô Bản phu thê


Mạc Vô Kỵ nhìn mười hai tấm thượng đẳng Tiên Lâm Đan trong tay, trong lòng rất là thoả mãn. Hắn đến Đại Ất Tiên sau đó, liền cảm giác mình có thể luyện chế ra thượng đẳng Tiên Lâm Đan. Hiện tại hắn Thanh Câm Chi Tâm lại thăng cấp tới rồi thất cấp tiên diễm, quả nhiên cùng hắn dự liệu, trước luyện đan có chút hứa không làm được địa phương, hiện tại nước chảy thành sông, đệ nhất lô Tiên Lâm Đan liền luyện chế ra mười hai tấm thượng đẳng.

Dùng hắn đối với đan đạo hiểu, có thể khẳng định phía sau đan dược tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện thấp hơn thượng đẳng đan dược.

Mạc Vô Kỵ lần nữa lấy ra một đống tiên linh thảo, bắt đầu luyện chế thứ hai lô Tiên Lâm Đan.

Bình thường giống nhau cường hãn Đan Sư luyện chế lục phẩm tiên đan cũng cần vài canh giờ, thiếu chút nữa Đan Sư là luyện chế lục phẩm tiên đan thậm chí cần phải mấy ngày thời gian. Mạc Vô Kỵ chỉ dùng hơn nửa canh giờ, thứ hai lô Tiên Lâm Đan liền đi ra rồi.

Không có ngoài Mạc Vô Kỵ dự liệu, vẫn là đầy đan, cùng đệ nhất lô bất đồng là, thứ hai lô đan dược nhiều hơn 4 tấm hạng nhất Tiên Lâm Đan.

Thứ ba lô đan dược Mạc Vô Kỵ không có luyện chế Tiên Lâm Đan, hắn lựa chọn luyện chế Già La Tiên Đan.

Già La Tiên Đan là lục phẩm tiên đan bên trong giá trị cực cao một loại, có thể tăng Đại Chí Tiên thăng cấp Đại La Tiên tỷ lệ tiên đan, loại đan dược này bất luận cái gì một quả đi vào chợ, cũng sẽ đưa tới điên cuồng đoạt.

Mạc Vô Kỵ trên người tài liệu luyện chế Già La Tiên Đan còn nhiều, cũng đủ hắn tiêu xài.

Già La Tiên Đan so với Tiên Lâm Đan phải khó luyện chế hơn nhiều, Mạc Vô Kỵ thứ ba lô Già La Tiên Đan luyện chế ra đến, vẫn là đầy đan, không chỉ như thế, hạng nhất đan dược đạt tới 6 tấm.

Thứ tư lô Già La Tiên Đan hạng nhất đan dược đạt tới 9 tấm, thứ năm lô Già La Tiên Đan hạng nhất đan dược đạt tới mười một tấm, thứ sáu lô Già La Tiên Đan Mạc Vô Kỵ vẫn là luyện chế ra đến một lò đầy đan, mười hai viên thuốc toàn bộ là hạng nhất đan dược.

Đình chỉ luyện chế Già La Tiên Đan, trong lòng Mạc Vô Kỵ cũng là cảm khái không thôi. Trước đây hắn tại Huyền Tiên thời điểm, vô luận như thế nào luyện chế, lục phẩm tiên đan cũng đều là hạ đẳng.

Hôm nay hắn dùng lục lô đan dược liền đem bản thân đan đạo trình độ tăng lên tới lục phẩm Tôn Cấp Đan Vương.

Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng trước hắn không cách nào luyện chế ra lục phẩm hạng nhất tiên đan, không phải đan đạo của hắn không được, mà là thực lực của hắn bị hạn chế. Hôm nay hắn thăng cấp đến Đại Ất Tiên, hỏa diễm lại thăng cấp tới rồi thất cấp tiên diễm, luyện chế lục phẩm tiên đan gần như là nước chảy thành sông.

Mạc Vô Kỵ lại đem lò luyện đan dọn dẹp một lần, không có bắt đầu lập tức luyện chế thất phẩm tiên đan, trên người của hắn thất phẩm tiên linh thảo mặc dù nhiều, nhưng cũng không có thể tùy tùy tiện tiện lãng phí. Hắn muốn đem chính bản thân luyện chế lục phẩm tiên đan một phần được mất tổng kết một cái, sau đó sẽ bắt đầu luyện chế thất phẩm tiên đan.

Thất phẩm tiên linh thảo trân quý cũng không phải là lục phẩm tiên linh thảo có thể so sánh với, hắn mặc dù có thể lấy được nhiều thất phẩm tiên linh thảo như vậy, là chiếm Khuê Phong Vân tiện nghi, Khuê Phong Vân bí mật bị hắn trong lúc vô ý gặp được, kết quả tiên linh thảo đều thành vật trong túi của họ.

Mạc Vô Kỵ tin tưởng, dùng hắn đối với đan đạo hiểu, cộng thêm trên người của hắn thất phẩm tiên linh thảo, hắn thăng cấp thất phẩm Đan Đế cũng sẽ không có vấn đề gì.

Hắn thậm chí có thể khẳng định, không có bất kỳ một cái lục phẩm Đan Vương tại thăng cấp thất phẩm Đan Đế thời điểm, không xa hoa như vậy, một đống thất phẩm tiên linh thảo cung cấp hắn luyện chế. Đan Đế khác đều là thời gian sử dụng bên trong chồng chất hẳn lên, hắn không có nhiều thời giờ như vậy, chỉ có thể dùng tiên linh thảo đến chồng chất.

Ba ngày sau, Mạc Vô Kỵ lấy ra đệ nhất lô thất phẩm tiên đan tiên linh thảo, hắn chuẩn bị từ Tam Chuyển Huyết Tịch Đan bắt đầu luyện chế. Tam Chuyển Huyết Tịch Đan không là phi thường khó luyện chế, cũng không phải cái loại này dễ dàng nhất luyện chế thất phẩm tiên đan. Loại này thất phẩm tiên đan dùng để luyện tập, đối với Đan Sư khác mà nói rất xa xỉ, đối với Mạc Vô Kỵ mà nói tương đối hợp.

Tam Chuyển Huyết Tịch Đan chủ yếu tiên linh thảo là Đề Huyết Đằng, Đề Huyết Đằng gãy sau đó sẽ chảy ra dịch thể như máu. Tại bên trong thất cấp tiên linh thảo coi như là một loại tương đối trân quý, ngoài luyện chế ra tới Tam Chuyển Huyết Tịch Đan có thể bổ sung tu sĩ máu huyết. Mạc Vô Kỵ bởi vì tại bên trong Uẩn Tiên Tiên Cốc chiếm được hàng loạt Đề Huyết Đằng, cho nên dùng cái này đến luyện tập.

Cao cấp tiên đan sở dĩ khó có thể luyện chế, nguyên nhân chủ yếu là tiên linh thảo bên trong tiên Linh Dược tính chất không tốt khống chế. Đẳng cấp càng cao tiên linh thảo, càng không dễ dàng khống chế, hơn nữa càng dễ xuất hiện dược tính bạo liệt.

Mạc Vô Kỵ hỏa diễm là thất cấp tiên diễm, hắn lò luyện đan nhưng chỉ là một món lục phẩm tiên khí, đây càng là tăng lên Mạc Vô Kỵ luyện chế thất phẩm tiên đan độ khó.

Một gốc cây gốc cây thất cấp tiên linh thảo bị Mạc Vô Kỵ đưa vào bên trong lò luyện đan, dưới Thanh Câm Chi Tâm, Mạc Vô Kỵ cực kỳ thuần thục tinh luyện dược dịch tinh hoa.

Mạc Vô Kỵ khác không dám nói, tinh luyện dược dịch tinh hoa, Mạc Vô Kỵ nhận thứ hai, còn thật không người nào dám nói so với hắn lợi hại hơn.

Đủ hai canh giờ sau đó, hết thảy tiên linh thảo dược dịch tinh hoa bị Mạc Vô Kỵ tinh luyện hoàn tất.

Mạc Vô Kỵ hơi thở phào nhẹ nhõm, hắn bắt đầu dung dịch. Bước này đối với Mạc Vô Kỵ mà nói, cũng không tồn tại trở ngại, hắn luyện đan thất bại, còn rất ít tại dung dịch xảy ra vấn đề.

Nhưng lần này chỉ qua nửa nén hương thời gian, lò luyện đan liền phát sinh bịch một tiếng, trong đó hết thảy tiên linh thảo dược dịch tinh hoa tất cả đều vỡ ra tới. Nếu không phải Mạc Vô Kỵ là tiên linh thể chín tầng, hắn nói không chừng còn có thể thụ thương.

Mạc Vô Kỵ hít sâu một hơi, đệ nhất lô thất phẩm tiên đan thất bại hắn không ra ngoài, hắn ngoài ý muốn là không có dự liệu được mình ở dung dịch thượng liền thất bại.

Thanh lý lò luyện đan, Mạc Vô Kỵ bắt đầu tiếp tục luyện chế lô Tam Chuyển Huyết Tịch Đan thứ hai. Cùng đệ nhất lô bình thường giống nhau, hơn hai canh giờ sau đó, lò luyện đan dược dịch nổ tung.

Thứ ba lô, thứ tư lô...

Liên tiếp nổ tung cửu lô Tam Chuyển Huyết Tịch Đan, Mạc Vô Kỵ phải dừng lại tiếp tục luyện chế. Này đã không phải là kinh nghiệm vấn đề, liên tiếp cửu lô đan dược hầu như đều là tại trong quá trình dung dịch nổ tung. Chỉ có hai lô qua dung dịch, cũng là mới vừa qua dung dịch liền nổ tung.

Đủ trầm tư nửa tháng thời gian, Mạc Vô Kỵ vẫn không có tìm được nguyên nhân. Trong lòng hắn có dự cảm, hẳn không phải là hắn thủ pháp luyện chế cùng kinh nghiệm xảy ra vấn đề, phải cùng lúc ở ngũ phẩm Đan Vương như nhau, cảnh giới của hắn thiếu.

Song lần này bất đồng, hắn coi như là cảnh giới thiếu, hắn cũng nhất định phải trong thời gian ngắn nhất thăng cấp đến thất phẩm Đan Đế. Nếu là chờ hắn tu luyện tới Tiên Vương sau đó, lại đi luyện chế thất phẩm tiên đan, hoa cúc đồ ăn cũng lạnh.

Mạc Vô Kỵ chuẩn bị tế xuất luyện chế cái khác thất phẩm tiên đan thử xem một chút thì, Hàn Lung truyền đến một đạo cấp thiết tin tức, Phi Toa bị ngăn cản.

Thần niệm của Mạc Vô Kỵ lập tức liền quét đi ra ngoài, ngăn cản Phi Toa chính là một nam một nữ. Mạc Vô Kỵ thu hồi lò luyện đan, một bước liền hạ xuống rơi vào Phi Toa trên boong thuyền.

- Là Vô Bản phu thê, hôm nay sợ rằng khó khăn rồi.

Mạc Vô Kỵ vừa ra đến, Hàn Lung liền truyền âm cho Mạc Vô Kỵ.

- Vô Bản phu thê?

Mạc Vô Kỵ nghi ngờ truyền âm trở về, hắn căn bản cũng không có nghe nói qua đây là vật gì. Đứng ở hắn Phi Toa trước mặt một nam một nữ thoạt nhìn cũng không lớn, nam tử tướng mạo không tầm thường, chỉ là sắc mặt biến thành màu đen, không biết là tu luyện công pháp duyên cớ, hay là bởi vì nguyên nhân khác.

Nữ tử thoạt nhìn dịu dàng động lòng người, dung mạo so với Hàn Lung xinh đẹp hơn ba phần. Da dẻ cùng nam tử vừa lúc tương phản, phi thường trắng nõn. Một đôi tay tựa cùng ngọc hành giống nhau, hầu như có thể nói là hoàn mỹ. Từ bên ngoài xem lên, Mạc Vô Kỵ càng tin tưởng nữ tử này là một tiểu thư khuê các rất học thức.

Trên thực tế Mạc Vô Kỵ rất rõ ràng hai người này nếu ngăn ở hắn Phi Toa phía trước, cộng thêm Hàn Lung nói cái gì Vô Bản phu thê, hắn liền biết hắn nhìn thấy nhất định là mặt ngoài hiện tượng.

- Thì ra còn có một con kiến hôi.

Nam tử mặt đen thấy Mạc Vô Kỵ đi ra, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói thậm chí mang theo một phần trêu chọc mùi vị.

Mạc Vô Kỵ không nói gì, hai người này đều là Đại La Tiên, nam tử kia hẳn là là Đại La Tiên hậu kỳ, nàng kia đã là Đại La Tiên viên mãn.

Hàn Lung tiếp tục truyền âm nói:

- Vô Bản phu thê chính là chạy trốn tới Bình An Giác, sau đó lại chạy trốn tới Đại Hoang Hải Vực tới một đôi phu thê. Nam gọi Khuông Bản Hầu, nữ tên là Cẩu Vô Ngọc. Hai người này giết người như ngóe, tại Đại Hoang Hải Vực dựa vào sát nhân mà sống, hơn nữa có một bộ thủ đoạn đặc biệt chạy trốn cùng đối với nguy hiểm nhận biết. Người khác tại Đại Hoang Hải Vực sống mười năm đều là vận khí, đối với phu phụ đó tại Đại Hoang Hải Vực có một hai trăm năm thời gian, tu vi cũng từ Đại Chí Tiên tới rồi Đại La Tiên viên mãn, càng sống càng mạnh.

Thực lực của hai người đều so với cùng giai cao hơn, hơn nữa bọn họ tay chưa bao giờ phóng sinh, đến bây giờ mới thôi, tu sĩ có thể từ tay vợ chồng bọn họ chạy trốn, không cao hơn mười người. Bởi vì âm ngoan độc ác, làm lại là không có tiền vốn buôn bán, cộng thêm tên của bọn họ thì có Vô-Bản hai chữ, nên có một cái biệt hiệu "Vô Bản phu phụ". Đáng sợ nhất là hai người này phi hành pháp bảo cũng là thất phẩm tiên khí, ngày hôm nay chúng ta gặp phải hai người này, muốn trốn sợ rằng rất khó.

Hàn Lung mặc dù tại truyền âm cho Mạc Vô Kỵ, trong lòng nàng kỳ thực đã đang làm liều mạng dự định. Mạc Vô Kỵ tu vi chắc chắn sẽ không rất cao, nàng là Đại La Tiên viên mãn không sai, lực chiến đấu của nàng khẳng định không bằng một người bên trong đó.

- Bản ca, để cho bọn họ lại đem đồ đạc lưu lại, sau đó tự sát sao?. Nói như vậy, cũng tốt lưu lại bọn họ một cái toàn thây.

Cẩu Vô Ngọc nói.

Thanh âm của nàng dễ nghe êm tai, mang theo một loại thương hại âm điệu, để cho người ta nhịn không được muốn cảm tạ nàng thiện lương.

Mạc Vô Kỵ vừa vung tay, màu xám tro trường đao xuất hiện ở lòng bàn tay, hắn quay đầu nói với Hàn Lung:

- Nếu trốn không xong, vậy thì đánh sao?. Chúng ta một người một cái, ta đối phó Cẩu Vô Ngọc, ngươi đối phó Khuông Bản Hầu. Ngươi không nên gấp thiết cầu thắng, chỉ cần ngăn chặn Khuông Bản Hầu là được.

Hàn Lung tu vi và Cẩu Vô Ngọc không sai biệt lắm, so với Khuông Bản Hầu thoáng cao hơn một chút. Tuy tiện Hàn Lung tu vi so với Khuông Bản Hầu cao hơn, Mạc Vô Kỵ vẫn là phỏng chừng nàng không phải là đối thủ của Khuông Bản Hầu. Về phần cái kia Cẩu Vô Ngọc, loại nữ nhân này đáng sợ nhất. Hàn Lung đối chiến kinh nghiệm Mạc Vô Kỵ không rõ ràng lắm, dựa theo Mạc Vô Kỵ phán đoán, Hàn Lung chống lại Cẩu Vô Ngọc không có nửa điểm phần thắng.

Cho nên hắn mới chịu chủ động đối phó nữ nhân kia.

- A...

Hàn Lung nghe được Mạc Vô Kỵ nói, kinh dị a một tiếng, nàng chưa kịp nói tiếp nói, trường đao của Mạc Vô Kỵ trong tay đã cuốn ra, đã đánh về phía Cẩu Vô Ngọc.

Cẩu Vô Ngọc ngơ ngác nhìn nhào tới Mạc Vô Kỵ, thẳng đến ánh đao kia hóa thành hơn mười trượng đao mang sau đó, nàng mới quay đầu nói với Khuông Bản Hầu:

- Bản ca, ta rốt cuộc hiểu rõ cái gì là người không biết không sợ.

Về phần Mạc Vô Kỵ một đạo đao mang này, nàng thật giống như không có thấy bình thường giống nhau.

- Ha ha ha...

Khuông Bản Hầu cười ha ha một tiếng:

- Nhớ kỹ bộ vị ta thích ăn nhất, đừng làm cho linh khí trôi đi nhiều a.

Cẩu Vô Ngọc thản nhiên cười, chân ngọc bước ra, thật giống như đi dạo trên sân vắng bình thường giống nhau đi hướng ánh đao Mạc Vô Kỵ. Thế nhưng sau một khắc, mặt ngọc đó liền thay đổi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Với mong muốn giúp cho học sinh học tốt môn văn, chúng tôi đã biên soạn ra những bài văn hay nhất trên trang học văn 12 chẳng hạn như so do tu duy nguoi lai do song da, kien thuc co ban bai tho day thon vi da sẽ giúp ích nhiều cho các bạn trong việc học tốt môn văn từ lớp 6 đến lớp 12 của bạn.