Beelzebub

Beelzebub
  • Tên khác:

    Vua Qủy
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    Tamura Ryuuhei
  • Trạng thái:

    Hoàn thành
Xuất bản 03 thg 05, 2015
Là câu chuyện về " Tên tội phạm vị thành niên mạnh nhất " khi phải trông chừng đứa con của vua quỷ (tương lai sẽ kế thừa chức vua quỷ) với sức mạnh có thể phá hủy hòa bình trái đất.
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng