Thông tin truyện

Bóng người dưới trăng

Bóng người dưới trăng
Bạn chấm truyện được mấy điểm!

Một gia đình có gia thế địa vị, có danh vọng trong làng nhưng rủi thay cái người đứng đầu nhà ấy vốn là kẻ không nói lý lẽ, chỉ ưa làm cao, thích được phủng nịnh

Một kẻ phải nói là khắc nghiệt đến cay độc, đối với người ngoài đã đành, mà với gia đình mình lại còn như thế

Cũng có thể vì cái ấy mà gia đình ông như đi đến hồi mạt vậy

Một câu chuyện khá kì bí và có thể tác giả cũng ngầm chê trích cái con người đương gia không ra gì, để gây ra hậu quả đáng tiếc như vậy

Bình luận truyện

loading...