Thông tin truyện

Boss vô sỉ: Sở thiếu cuồng thê

Boss vô sỉ: Sở thiếu cuồng thê
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Nam chính: Sở Khắc Uy.

Nữ chính: Mặc Thiến.

Bình luận truyện

loading...