Thông tin truyện

Bước vào lòng em

Bước vào lòng em
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Nếu như con đường này anh không thể đi, vậy thì hãy để em giúp anh —— Lục Sênh

Strong is beautiful —— Nam Phong

P/s: Truyện này tác giả đang sáng tác. Hình như có hơi hướm "sư đồ luyến"

Edit: Búnn, Ốc Vui Vẻ.

Danh sách chương

Bình luận truyện

loading...