+C: Sword and Cornett

+C: Sword and Cornett
  • Tên khác:

    プラスシー: sword and cornett;Plus-si: Sword and Cornett;+C: Thanh Gươm Và Vương Miện
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    Yugyoji Tama
  • Trạng thái:

    Đang Tiếp Tục
Xuất bản 12 thg 07, 2015
Ngày xửa ngày xưa, có một vị anh hùng đã đánh đuổi thế lực bóng tối và giải phóng nhân dân ở vùng đất này. Ông ấy đã xưng vương và trị vì vương quốc của mình cùng với các lãnh chúa của Hội Bàn Tròn qua nhiều thế hệ. Một ngày nọ, sự hòa bình của vương quốc đã bị phá vỡ bởi cái chết đầy bí ẩn của người thừa kế ngôi vương. Điều này đã khiến cho những vị hoàng tử khác rơi vào một tấm thảm kịch...
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng