Thông tin truyện

Chân mệnh

Chân mệnh
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Cuộc đời này chúng ta gặp nhau.

Dù chỉ là thoáng qua như mây trời nhẹ nhàng trôi

...hay là sâu đậm như mặt biển in bóng

...thì những giây phút đó chính là của chúng ta, thời khắc chúng ta thuộc về nhau... Là chân mệnh

Bình luận truyện

loading...