Thông tin truyện

Chia tay một trăm ngày

Chia tay một trăm ngày
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Tên Hán Việt: Phân thủ nhất bách thiên.

Yêu là yêu, không yêu là không yêu.

Yêu rồi chia tay, ok fine.

Chia tay rồi lại yêu, cái quỷ gì????

- -------

Lục Quan Du: Anh tới đây làm gì?

Phó Viễn: Hôm nay là ngày đặc biệt, anh tới để chúc mừng.

Lúc Quan Du: Chúc mừng cái gì? Chia tay một trăm ngày sao?

Phó Viễn: Chúc mừng ngày đầu tiên hai chúng ta lần thứ hai yêu nhau.

Yêu chính là yêu, không yêu chính là không yêu.

Editor: Ocean135.

Powered by findzon.com

loading...
DMCA.com Protection Status