Đế tôn

Chương 1180: Mông con cọp (1)

- Ba lão khốn kiếp này thật là mạnh, là Giang giáo chủ mời trợ thủ sao? Ta nguyên tính toán thoát khốn sẽ cùng hắn trở mặt, bây giờ nhìn lại người này giảo quyệt, đã sớm ngờ tới điểm này, mời tới ba lão khốn kiếp, nếu ta không nhận thua, liền mạnh mẽ đem ta trấn áp luyện hóa. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt,...

Thần thái Yêu Thần Kim Đế cung kính xuống, Giang Nam cười nói:

- Kim Đế, ta cũng không phải là ỷ thế áp ngươi, ngươi theo ta, sớm muộn gì cũng có cơ hội Thành Đạo.

Yêu Thần Kim Đế khúm núm, thầm nghĩ:

- Ngươi mang đến ba lão già kia, rõ ràng chính là tính toán ỷ thế áp ta...

Đột nhiên, hư không chấn động, từng chiếc từng chiếc lâu thuyền đại hạm phá vỡ hư không, từ thế giới xa xôi lái tới, trên mũi thuyền Thần Ma san sát, từng tôn Thần Ma hơi thở rung chuyển hư không!

Đám người Nhiêm Công trong lòng chấn động, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mũi thuyền những chiến hạm kia, có Thần Minh Thiên Thần, cũng có Ma Thần, cũng có Phật Đà, đại kỳ phiêu giương, đánh cửa hiệu bất đồng, uy phong cái thế!

Trong lúc bất chợt lại có Chiến Minh cự thú tính bằng đơn vị hàng nghìn lao ra hư không, đông nghịt một mảnh, kinh người chí cực, chạy chồm lên ép tới hư không hết lần này tới lần khác sụp đổ!

- Thế lực lớn...

Cổ Hoa đạo nhân cũng không khỏi động dung, lẩm bẩm nói:

- Hắn quả nhiên có thế lực lớn...

Lần này tới nguyên giới Trấn Thiên Tinh Vực có khoảng hơn ngàn Thần Ma, trong đó Phật Chủ nhất mạch mấy chục Phật Đà. Tam Khuyết dẫn dắt đám người Diệu Đế, Diệu Nguyên tới, bất quá Cực Nhạc Đại Thế Giới Phật Môn Phật Đà cũng biết thanh danh của bọn hắn không tốt, không có bị bọn họ đầu độc bao nhiêu người.

Nhưng đám người Cực Nhạc Đại Thế Giới Phật Chủ cùng Huyền Độ Phật Tôn đối với bọn họ chẳng quan tâm, tùy ý bọn họ hồ nháo, vì vậy cũng có mười mấy Phật Đà bị ba người khuyên động, cùng nhau đến đây "phát huy phật hiệu phổ độ chúng sanh".

Nhóm thế lực lớn thứ hai chính là Hoang Cổ Thánh Thành, Hồng Vũ đạo nhân thân là Hoang Cổ Thánh Thành phó thành chủ, lần này Thần Giới mở ra, đầu sỏ của Hoang Cổ Thánh Thành ở Thần Giới đối với hắn có phần coi trọng, vì vậy quyền lực trong tay Hồng Vũ đạo nhân lớn hơn nữa, cũng mang đến hơn mười Thần Ma.

Thần Giới mở ra, Xuất Vân thành Xuất Vân Thần Tôn cũng ở Xuất Vân thành hiện ra thần tích, củng cố địa vị thống trị của Âu Chấn Xuyên gia chủ, lần này Âu Chấn Xuyên tự mình suất lĩnh nhiều Thần Minh Xuất Vân thành đến đây tương trợ.

Còn có Lạc Hoa Âm, Ma La Thập, mấy hắc bạch học cung đệ tử và Tiểu Nguyên Quân Vi Tuyết Chủ cùng nhiều Thần Ma Hắc Thủy Nguyên Thành, thanh thế cũng cực kỳ kinh người!

Có nữa chính là Cửu Cực Lãng Uyển Hoa Trấn Nguyên, một đạo phân thân của Chân Uyển Quân, cùng với nhiều tồn tại mạnh mẽ của Cửu Cực Lãng Uyển!

Làm người khác chú ý nhất chính là Tinh Quang thế gia Liên Nguyệt Thánh Nữ cùng chút ít lão quái vật Thần Đế huyết mạch, chân mang Tinh Hà mà đến, từ trên trời giáng xuống, kinh người chí cực!

Nhưng thanh thế to lớn nhất vẫn là vợ chồng Thi Huyền Công, Thống soái nhiều Thần Ma, Thiên Thần Bắc Mạc Thi gia, hạo hạo đãng đãng, nhân số nhiều nhất, cỡi đủ loại Thần Thú, tung thú chạy chồm, hơn nữa Thi Huyền Công còn là một Chân Thần, lại càng khí phách phi phàm!

Bất quá, Thần Ma tuy nhiều, nhưng mà nhiều nhất vẫn là Chiến Minh cự thú, tất cả cự thú hơi thở có thể so với Thần Ma, mạnh mẽ kinh khủng. Từng cái từng cái kim chói, cùng Chiến Minh cự thú bình thường rất là bất đồng, cầm đầu chính là một đầu cự thú hùng tráng nhất, Thần Thứu Yêu Vương đứng ở trên lưng đầu cự thú này, nhiều cự thú như có người chỉ huy, rất là đều nhịp.

Chỉ một lớp cự thú này, cũng đủ để quét ngang một thế giới bình thường!

Cổ Hoa đạo nhân, đại xà Nhiêm Công cùng Thần Ưng Đạo Nhân đã sớm thấy ngây người, thế mới biết Giang Nam cũng không phải là bốc phét, hắn thật sự có thế lực lớn, có tiền vốn trở thành đứng đầu nguyên giới!

- Huyền Thiên Giáo Chủ này không hổ là giáo tôn, trong lúc vô tình liền ở nguyên giới chế tạo thế lực khổng lồ như thế, thật là khiến người kính sợ!

Thần Ưng Đạo Nhân tán thán nói:

- Thật là anh hùng xuất thiếu niên, hắn mới vừa nói hắn lai lịch Cổ lão, xem ra hắn kiếp trước chỉ sợ là tồn tại rất giỏi!

Đại xà Nhiêm Công cùng Cổ Hoa đạo nhân gật đầu lia lịa, đối với Giang Nam bất giác có kính ý.

Mà vào lúc này, Giang Nam đã sớm tiến ra đón, cùng mọi người cười cười nói nói, dẫn đám đông tới thần điện trong thánh tông ngồi xuống.

- Tam Khuyết đạo hữu, ngươi thành tựu Phật Đà rồi?

Giang Nam thấy Tam Khuyết hòa thượng, thất thanh nói.

Tam Khuyết hòa thượng không khỏi đắc ý, phía sau Thiên Cung chồng chất, trên tám tòa Thiên Cung, một mảnh Ma Đạo Thiên Đình khẽ đung đưa, hạo hạo đãng đãng. Vô số Đại Phật cùng Đại Ma hư ảnh ở trong đó, nửa phật nửa Ma, cười nói:

- Phật gia cũng là nhân họa đắc phúc, ngược lại được một đại cơ duyên. Phật Chủ tự mình xuất thủ, để cho ta được trận đại cơ duyên này, nhất cử thành tựu Phật Đà.

Giang Nam gật đầu, cảm khái nói:

- Lão Thiên không có mắt a...

Tam Khuyết hòa thượng dương dương đắc ý:

- Phật gia hôm nay chứng được chánh quả, Tứ Đại Giai Không, không cùng ngươi chấp nhặt.

Giang Nam lại hướng đám người Liên Nguyệt Thánh Nữ, Hồng Vũ đạo nhân, Âu Chấn Xuyên, Chân Uyển Quân phân thân, Huyền Hoàng Học Cung đệ tử, Vi Tuyết Chủ nhất nhất làm lễ ra mắt, này mới đi đến trước người vợ chồng Thi Huyền Công Ngọc phu nhân làm đại lễ nói:

- Làm phiền nhạc phụ nhạc mẫu đại giá, tiểu tế cảm giác xấu hổ.

Ngọc phu nhân hé miệng cười nói:

- Cô gia sao lại nói như vậy? Chúng ta nguyên cũng muốn đến xem một chút.

Thi Huyền Công đánh giá tấm tinh vực này, không khỏi động dung, chỉ thấy tinh vực vô cùng rộng lớn, mênh mông không giới hạn, lại có một viên chủ tinh vô cùng khổng lồ phía trên quay cuồng Địa Thủy Phong Hỏa, dẫn dắt hàng trăm Thái Dương cùng trăng sáng quay chung quanh viên chủ tinh này xoay tròn, nơi xa còn có Hồng Mông khí bắt đầu khởi động, trong lòng vui mừng vạn phần:

- Cô gia nhà ta làm ra cơ nghiệp thật to, con gái của ta gả cho hắn cũng sẽ không chịu khổ vất vả.

Giang Nam mời vợ chồng Thi Huyền Công ngồi ở chủ vị, Thi Huyền Công đang muốn ngồi lên, Ngọc phu nhân liền vội vàng kéo hắn, cười nói:

- Cô gia, nơi này dù sao cũng là địa bàn của ngươi, chúng ta tuy là người một nhà, nhưng cũng không nên lên đài bày hiệu phát lệnh.

Giang Nam xưng tội, dắt tay Thi Hiên Vi cùng nhau đi lên chủ vị, cười nói:

- Làm phiền chư vị tiền lai, trong lòng Tử Xuyên thậm thẹn. Hôm nay mời chư vị tới, cũng là có một yêu cầu quá đáng.

Hồng Vũ đạo nhân cười nói:

- Giáo chủ cứ nói đừng ngại.

Giang Nam ngữ không sợ người chết không nghỉ, trầm giọng nói:

- Ta muốn tụ tập lực chư vị, trợ giúp ta sống lại một người.

Mộ Vãn Tình nghe nói như thế, trong lòng căng thẳng, hai tay gắt gao nắm vạt áo, trong lòng Lạc Hoa Âm cũng run lên, gắt gao ngó chừng Giang Nam, mà nhiều thế hệ trước của Huyền Thiên Thánh Tông nghe được lời ấy, từng cái từng cái lệ nóng doanh tròng, Thí Thần Cốc Ngũ Ma lại càng khó kìm lòng nổi, cầm thủ chưởng lẫn nhau.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 6 lượt.

Đà Lạt được mệnh danh là “Tiểu Paris” ở Việt Nam và đây cũng là một trong những địa điểm thu hút nhiều du khách trong nước lẫn quốc tế. Đà Lạt mang nét đẹp dịu dàng của người thiếu nữ nhưng cũng rất đỏng đảnh và kiêu kì. Một ngày, thành phố này trải qua bốn kiểu thời tiết tương xứng với bốn mùa trong năm. Và dẫu chỉ ở Đà Lạt trong ngày, du khách cũng có thể dễ dàng cảm nhận trọn vẹn sự thay đổi đó. Tất tần tật kinh nghiệm du lịch Đà Lạt từ ăn chơi ngủ nghỉ được chia sẻ từ trang yêu đà lạt chẳng hạn như kinh nghiệm du lịch đà lạt, nha tho con ga Đà Lạt có vô vàn lý do để thu hút và níu chân các tín đồ du lịch. Thành phố này sẽ không bao giờ làm bạn thất vọng vì thế việc cần làm ngay bây giờ đây là book ngay một tour du lịch Đà lạt để cùng trải nghiệm và tận hưởng.

loading...
DMCA.com Protection Status