Đế tôn

Chương 1316: Đánh chết ngươi là ta bắt nạt ngươi (1)

Uy năng của dung hợp thần quang nguyên vốn đã cực kỳ khủng bố, Giang Nam mới vào trong thần quang, thậm chí ngay cả Hư Không Bảo Thuyền cũng bị thần quang hóa đi, phải toàn lực ứng phó mới có thể ngăn cản, biết rõ loại thần quang này kinh khủng.

Hắn chứng được thần vị, thành tựu Thần Ma, Nguyên Anh lột xác thành Huyền Thiên Thần Đế vào chủ Thiên Đình, lúc này mới không nhìn thần quang uy hiếp.

Thiếu niên Tử Viên Ma Đế thân ở trong thần quang, người này đã tu thành nhất trọng Ma Đạo Thiên Đình, lực uy hiếp của dung hợp thần quang đối với hắn cũng không lớn, để cho Giang Nam nghiêm nghị:

- Là một nhân vật kinh khủng, so với ta không kém bao nhiêu!

Đại kiếp phủ xuống, Thiên Đạo chí bảo công phạt, Giang Nam rốt cục thấy nơi kinh khủng của thiếu niên Tử Viên Ma Đế, chỉ thấy hắn giở tay nhấc chân Thần Thông bộc phát, uy năng Thần Thông, so sánh với Thiên Đạo chí bảo hư ảnh không kém chút nào, thậm chí còn có vượt qua!

- Hoàng Đạo Cực Cảnh đại thần thông!

Giang Nam trong nháy mắt liền lập tức biết, thiếu niên trong đại kiếp này sử dụng rốt cuộc là Thần Thông cấp bậc bực nào!

Chỉ có Hoàng Đạo Cực Cảnh đại thần thông, mới có thể có uy năng cường đại như thế, mới có thể ở giở tay nhấc chân là đối kháng Thiên Đạo chí bảo hư ảnh!

Hoàng Đạo Cực Cảnh đại thần thông uy năng cực đoan cường đại, ở Tiên duyên chín quan, Giang Nam cùng Hoằng Tổ Thần Đế đối kháng, Hoằng Tổ Thần Đế dùng chính là Hoàng Đạo Cực Cảnh đại thần thông!

Trận chiến ấy, để cho Giang Nam nội tình ra hết, thậm chí vận dụng kiếp trước chân thân cùng kiếp sau chân thân của mình, lúc này mới hiểm hiểm thắng được Hoằng Tổ cùng cảnh giới!

- Đạo Vương truyền thụ ta sáu đạo đại thần thông, đến nay ta còn không cách nào lĩnh ngộ, hẳn là Hoàng đạo thần thông. Trừ sáu đạo thần thông này ra, ta vốn có Thần Thông, cao nhất cũng chỉ là Đế cấp, không có Hoàng đạo thần thông! Người này có Hoàng đạo thần thông, hơn nữa tinh diệu như thế, uy năng cường đại như thế, tất nhiên là Hoàng Đạo Cực Cảnh Ma Đế chuyển thế thân trong địa ngục!

Giang Nam trong khoảnh khắc liền đoán được lai lịch thiếu niên Tử Viên Ma Đế, tâm thần đại chấn, địa ngục có Thiên Đạo đầy đủ, có thể làm cho Đế cấp cường giả trong địa ngục ký thác, tu thành Hoàng Đạo Cực Cảnh, lĩnh ngộ Hoàng đạo thần thông, do đó Chứng Đạo nhảy ra ngoài.

Bất quá, người có thể nhảy ra ngoài Thiên Đạo không ở Ngũ Hành, Chứng Đạo Ma Tiên, dù sao cũng là lông phượng sừng lân, 5000 vạn năm có thể xuất hiện một hai cái đã là vô cùng không dậy nổi.

Thiếu niên Tử Viên Ma Đế hẳn là đời trước không có nhảy ra ngoài, lúc này mới chuyển thế, mong đợi có thể mượn cơ hội vũ trụ đại dung hợp, nhảy đi ra ngoài, Chứng Đạo Ma Tiên!

Mà ở chư thiên vạn giới, Bổ Thiên thần nhân cầm giữ Thiên Đạo chí bảo, Thiên Đạo có tư, biến thành pháp bảo của chín đại Bổ Thiên thần nhân, Đại Đạo của những người khác không cách nào ký thác vào trong Thiên Đạo, vì vậy 5000 vạn năm qua không có Hoàng Đạo Cực Cảnh cường giả xuất thế, tự nhiên cũng không có Hoàng đạo thần thông lưu truyền tới nay.

Cho nên Thần Thông mạnh nhất, chính là Đế cấp Thần Thông!

Cho nên Quang Vũ Thần Đế chúng kiêu hùng mới có thở dài này, cho là Bổ Thiên thần nhân cản trở con đường đi tới của tu sĩ chư thiên vạn giới.

Giang Nam tinh thông đại thần thông số lượng không ít, trừ thiên đạo thần thông ra, hắn còn có Sâm La Ấn, Nguyên Thai Ấn, Tinh Hà Ấn, Thái Cực Đồ chúng Đế cấp Thần Thông, Hỗn Độn Thiên Long đại thần thông thì thuộc về Hồng Mông đại thần thông, Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt đại thần thông, Tứ Tượng Thông Thiên đại thần thông, Thiên Địa Giao Trưng đại thần thông, Thiên Đạo tạo hóa đại thần thông, những Thần Thông này uy năng đến gần Hoàng đạo đại thần thông, nhưng bởi vì là ba tháng lĩnh ngộ ngắn ngủn, cũng không viên mãn, không tính là Hoàng đạo thần thông chân chính.

Trừ lần đó ra, chính là Vô Úy tam ấn, uy năng Vô Úy Ấn tuy mạnh, nhưng vô cùng tiêu hao pháp lực, pháp lực hao hết, Giang Nam liền không thể tiếp tục được nữa, chỉ có thể bằng vào pháp lực trong hóa thân chống đỡ cùng chiến lực cường đại của thân thể.

Cho nên hắn ở lúc đối địch, sẽ không dễ dàng vận dụng Vô Úy Ấn, mà Đại Ngũ Hành Diệt Tuyệt chúng Thần Thông, bởi vì hắn lĩnh ngộ không viên mãn, số lần vận dụng cũng không nhiều, vận dụng thường thường cũng là Đế cấp Thần Thông.

Mà Đế cấp Thần Thông cùng Vô Úy Ấn trong lúc đó có một đoạn chênh lệch không nhỏ, không có lĩnh ngộ ra Hoàng đạo thần thông chân chính liền ý nghĩa thực lực của Giang Nam không ổn định, cùng người động thủ, không sử dụng Vô Úy Ấn hắn chính là Đế tư thiếu niên cường giả, trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thắng được cường giả giống như trước có Đế tư thiếu niên.

Tỷ như Hạo Thiếu Quân, hắn lĩnh ngộ Hoàng Đạo Tam Ấn, liền đã có hình thức ban đầu của Hoàng đạo thần thông, mặc dù chẳng qua là hình thức ban đầu, nhưng uy năng mạnh, Giang Nam ở lúc Thiên Cung bát trọng liền cần vận dụng Vô Úy Ấn tới hóa giải.

Nếu phải mượn những Đế cấp Thần Thông kia, Giang Nam chỉ vận dụng một chân thân còn không phải là đối thủ của Hạo Thiếu Quân.

Hôm nay Giang Nam nhất trọng thiên cung chứng thần vị, nhưng vẫn là không có lĩnh ngộ ra Hoàng Đạo Cực Cảnh đại thần thông, nếu như cùng Hạo Thiếu Quân giao thủ, hắn phải vận dụng Vô Úy Ấn mới có thể đem Hạo Thiếu Quân đánh bại, vận dụng Đế cấp Thần Thông thì không biện pháp làm gì được Hạo Thiếu Quân.

Nếu có Hoàng đạo thần thông chân chính, hắn liền không cần vận dụng Vô Úy Ấn.

Tuy nói Giang Nam còn có những thủ đoạn ẩn giấu khác, tỷ như hắn còn có hai đại chân thân, nhưng mà không có lĩnh ngộ ra Hoàng đạo thần thông, thủy chung cũng là điểm yếu của hắn.

Hắn chuyên chú cho khai phá uy năng của Vô Úy Ấn, đối với những Thần Thông khác khai phá, đúng là chẳng dụng tâm.

- Vô Úy Ấn là thủ đoạn mạnh nhất của ta, nhưng Hoàng Đạo Cực Cảnh Thần Thông phải cũng lĩnh ngộ, mới có thể để cho ta ở dưới tình huống không sử dụng Vô Úy Ấn, thắng được đám người Hạo Thiếu Quân! Vị Hoàng Đạo Cực Cảnh địa ngục Ma Đế chuyển thế này, cũng đáng giá ta chú ý, nói không chừng có thể giúp ta hoàn thiện Hoàng đạo thần thông.

Giang Nam đứng ở trong thần quang, hơi thở phun ra nuốt vào, bản sơ linh khí liên tục không ngừng vọt tới, Hỗn Độn Nguyên Thần phun ra nuốt vào thần quang, lớn mạnh tự thân, hắn đứng ở nơi đó, nhìn thiếu niên Tử Viên Ma Đế độ kiếp.

Hắn hai tròng mắt sáng tối tiêu tan, giống như Hỗn Độn sơ khai, Huyền Hoàng phân liệt, Lưỡng Nghi diễn sinh, Tứ Tượng hóa thành Tứ Cực, Ngũ Hành diễn sinh, Lục Hợp bát hoang Cửu Cung vừa phù hiện, rõ ràng là thôi diễn Tử Viên Ma Đế Hoàng đạo đại thần thông ảo diệu, dung nhập vào trong chúng Hoàng đạo thần thông Ngũ Hành đại phá diệt!

Thủ đoạn của thiếu niên Tử Viên Ma Đế cực kỳ mạnh mẽ, từng đạo Hoàng đạo thần thông kinh thiên động địa, cùng Thiên Đạo chí bảo hư ảnh đối chiến, tràng diện cực kỳ to lớn, thành tựu Đại Đạo của người này đã đạt tới trình độ cùng địa ngục Thiên Đạo giao hòa, cùng chín đại Thiên Đạo chí bảo hư ảnh va chạm, đem chín đại Thiên Đạo chí bảo hư ảnh nhất nhất đánh nát, luyện hóa cắn nuốt, lĩnh ngộ Thiên Đạo của chư thiên vạn giới.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 6 lượt.

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư và các câu chuyện về nhân quả từ trang tâm đại bi chẳng hạn như thich thien minh, niem phat 6 chu nam mo a di da phat thay thich tri thoat niem rat hay những bài này chắc chắn rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status