Đế tôn

Chương 1432: Sát nhập thiên ngục (1)

Tử Hư Thượng Nhân lập tức cảm giác được hai đạo ánh sáng màu vàng kim chậm rãi suy yếu, không khỏi nhẹ a một tiếng, muốn luyện hóa hai đạo ánh sáng màu vàng kim này của hắn cũng không dễ dàng, ánh sáng màu vàng kim trong mắt phật của hắn gọi là Kiếp Quang, là Tướng Kiếp Chi Quang!

Vô Tướng Tự Tại Kiếp Kinh mỗi luyện thành một tướng, tương đương với sống ra một đời, bên trong một đời tích lũy vô số nghiệt duyên, nghiệt duyên không ngoại trừ sẽ nảy sinh Tướng Kiếp, chẳng qua này lại không phải là chân chính sống ra một đời, không thể tiêu trừ không thể hóa giải, Tướng Kiếp sẽ tích lũy xuống dưới, diễn biến thành Kiếp Quang.

Luyện thành tướng càng nhiều, uy năng Kiếp Quang liền càng mạnh, càng khó có thể luyện hóa, hắn đã luyện thành ngàn tướng, Kiếp Quang là từ ngàn thế thân Tướng Kiếp lực ngưng tụ cùng một chỗ, ánh sáng ngàn kiếp có được uy năng hủy thiên diệt địa, ở hắn xem ra, mặc dù là Thần Tôn cũng không thể luyện hóa Kiếp Quang của mình.

Thần Vương Kỳ lại đem Kiếp Quang phân giải, làm hắn thực kinh ngạc.

- Mặt đại kỳ này cũng là một kiện dị bảo rất giỏi a.

Ánh mắt Tử Hư Thượng Nhân nóng bỏng lên, thấp giọng nói:

- Cùng ta có duyên...

Thần Vương Kỳ cố nhiên không ngừng luyện hóa uy năng trong ánh sáng màu vàng kim, nhưng vẫn không thể hoàn toàn hóa giải, đối với Giang Nam xây dựng tòa Thiên Đình thứ hai uy hiếp vẫn là thật lớn.

Xuy...

Đạo ánh sáng màu vàng kim thứ ba phóng tới, trong lòng Giang Nam trầm xuống, một đạo ánh sáng này tất nhiên có thể công phá Thần Vương Kỳ, lôi cuốn Thần Vương Kỳ phá hủy tòa Thiên Đình thứ hai của hắn!

- Thái Cực Thần Đế hóa thân, đi ra!

Giang Nam khẽ quát một tiếng, Thái Cực Thần Đế hóa thân, nghênh hướng đạo ánh sáng màu vàng kim này.

Đương...

Ánh sáng màu vàng kim bắn ở trên người Thái Cực Thần Đế hóa thân, đem hóa thân này đánh bay, Thái Cực Thần Đế hóa thân một thân pháp lực bị luyện hóa sạch sẽ, hai trọng thiên đình, tám trọng thiên cung, tám trọng thần phủ, tám tòa đạo đài, thậm chí thần luân, đều bị ánh sáng màu vàng kim phá hủy!

Nếu đổi làm những Thiên Thần khác, dù là Chân Thần, cũng dễ dàng bị luyện tử, thậm chí Thần Chủ cũng bị đạo Kiếp Quang này làm bị thương nặng, nhưng thân thể Thái Cực Thần Đế hóa thân không có bị chút tổn thương, Sâm La Ma Đế chi thủ luyện thành thân thể, mạnh mẽ vô cùng, ngay cả Kiếp Quang của Tử Hư Thượng Nhân cũng không thể phá hư hóa thân này.

Cùng lúc đó, Giang Nam thúc dục Thần Vương Kỳ, mặt cờ đem lưỡng đạo Kiếp Quang kia không ngừng cắn nuốt, trong đại kỳ vô số không gian đem Kiếp Quang phân giải trấn áp.

Thiên Lôi Thần Chủ đuổi giết mà đến, Giang Nam mở ra đại kỳ, chỉ thấy trong mặt cờ từng đạo ánh sáng màu vàng kim bắn nhanh mà ra, chỉ nghe ối chao đốt không ngừng bên tai, Thiên Lôi Thần Chủ nhất thời bị ánh sáng màu vàng kim bắn rách nát thân thể, một thân lỗ thủng, mọi nơi tiêu huyết.

Ánh sáng màu vàng kim trong mặt cờ đúng là Kiếp Quang trong mắt Tử Hư Thượng Nhân, bị Giang Nam thu vào trong kỳ, hôm nay đem Kiếp Quang thả ra, phản công Thiên Lôi, đốn thu kỳ hiệu.

- Chết!

Phong Hậu đánh tới, vô số đạo tắc rậm rạp bay ra, đem Thần Vương Kỳ bao phủ, rõ ràng là ý định đem mặt đại kỳ này mạnh mẽ luyện hóa, mà nàng thì nâng lên một bàn tay khác, bàn tay đạo tắc chen chúc, hóa thành cuồng phong bắt đầu khởi động, hình thành một ngụm hình dáng bảo bình, đây là một môn đại thần thông, lấy sức gió khôn cùng đem đối thủ hút vào trong bình, nhất thời luyện thành tro bụi!

- Giết!

Đình Hạo Thần Chủ từ sau đánh tới, vô số hỏa nha quay chung quanh bay múa, hỏa thiêu hết thảy, mà Giải Thận Đạo Nhân thì hiện ra nguyên hình, thế công của Yêu thần đỉnh thiên lập địa là cuồng bạo đến cực điểm!

Quách Tứ Nương lớn tiếng quát tháo, hồng loan hiện lên trong tinh không, đem phạm vi vài trăm vạn dặm không gian quanh thân Giang Nam bao phủ, Ôn Độc Thần Chủ thì tế lên túi, ôn độc trào ra, hướng Giang Nam đánh tới.

Mà ở hậu phương, Thiên Hà Thần Chủ tọa trấn ở bên trong thần thành, trận kỳ huy triển, từng đạo thiên hà bắt đầu khởi động, vô số thần ma đứng ở bên trong thiên hà, đem Giang Nam vây quanh thật mạnh.

Nhiều Thần Chủ như vậy vây giết Giang Nam, không vẻn vẹn là muốn cắt con đường thành Thiên Thần của hắn, còn muốn đem hắn tê toái, hoàn toàn chém giết!

Này tất cả đều là công lao của Tử Hư Thượng Nhân, nếu không có Tử Hư Thượng Nhân lấy Kiếp Quang khắc chế Luyện Thiên Đại Trận của Giang Nam, làm hắn không thể thoát thân, mấy Thần Chủ này cũng không thể lưu lại Giang Nam!

Đây là tình hình phải giết, Giang Nam đã bị nhốt, có Tử Hư Thượng Nhân ở đây, hắn là khó thoát, hơn nữa cho dù hắn có thể đào thoát, Thần Vương Kỳ cũng tất nhiên đổi chủ!

Tiếng hô khủng bố truyền đến, độc thiềm, đại xà màu xanh, thạch sùng màu đỏ, đại ngô công màu vàng cùng độc hạt màu đen từ quanh thân Giang Nam hiện lên, đưa hắn che ở trung ương.

- Huyền Thiên Giáo Chủ, ngươi còn ngoan cố chống cự, hấp hối giãy dụa!

Ôn Độc Thần Chủ cười ha ha, túi chấn động, liền đem đại ngô công màu vàng thu đi, Giải Thận Đạo Nhân tiến lên, lực áp độc hạt màu đen, đem độc hạt thu đi.

Thiên Lôi tung hai mặt đại kim bạt, đem đại xà màu xanh móc ở dưới kim bạt, Phong Hậu phong bình bá một tiếng đem độc thiềm cuồn cuộn nổi lên, thu vào trong bình, mà thiên hà một quyển, đem thạch sùng màu đỏ cuối cùng kia cuốn vào giữa sông, bị trấn áp.

Năm đại độc vật bị một lưới bắt hết!

- Huyền Thiên Giáo Chủ, ngươi còn có thủ đoạn gì? Chịu chết đi!

Nhiều Thần Chủ đánh tới, Đình Hạo Thần Chủ cười lạnh nói.

Phong Hậu đạo tắc dĩ nhiên xâm nhập bên trong Thần Vương Kỳ, ý đồ đem mặt đại kỳ này luyện thành của mình.

- Ba mươi sáu trọng thiên Thần cấm pháp bảo?

Phong Hậu kêu sợ hãi, không khỏi mừng rỡ:

- Có thể luyện đến ba mươi sáu trọng thiên, thấp nhất cũng là Thần Quân chi bảo! Pháp bảo bực này dừng ở trong tay tiểu quỷ Huyền Thiên Giáo Chủ này, chính là phung phí của trời!

Pháp lực đạo tắc của nàng điên cuồng dũng mãnh vào Thần Vương Kỳ, hướng trọng thiên rất cao của Thần Vương Kỳ phóng đi, đột nhiên, một cỗ lực lượng trùng trùng điệp điệp từ Thần Vương Kỳ mười sáu trọng thiên lao xuống, nơi đi qua, Phong Hậu đạo tắc lập tức chịu khổ luyện hóa, mất đi cảm ứng đối với đạo tắc pháp lực!

Đây là luyện thiên lực, cùng Đô Thiên Thần Tôn luyện hóa tay Thần Tôn kia là thủ đoạn giống nhau như đúc, Giang Nam rõ ràng đã mặt đại kỳ này tế luyện đến mười sáu trọng, hắn vốn là đem Thần Vương Kỳ luyện đến đệ thập trọng liền không thể tiếp tục được nữa, nhưng đoạn thời gian này tới nay, pháp lực của hắn đề thăng rất mạnh, dĩ nhiên đem sáu trọng thiên khác hoàn toàn luyện hóa, làm uy lực của Thần Vương Kỳ đề thăng thật to.

Thực lực của hắn tuy rằng xa không bằng Đô Thiên Thần Tôn, nhưng hắn đối với Luyện Thiên Đại Trận lý giải còn ở phía trên Đô Thiên Thần Tôn, dĩ nhiên có được thực lực luyện hóa Thần Chủ đạo tắc. Pháp lực của Phong Hậu đi vào Thần Vương Kỳ, đó là đi vào địa bàn của hắn, trừ khi lấy tu vi cực mạnh áp chế pháp lực của hắn, nếu không liền quả quyết không thể cướp lấy quyền nắm Thần Vương Kỳ trong tay của hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status