Đế tôn

Chương 1607: Chiến! (1)

Quang Vũ ngự lãm một lần, khép thư tín lại, sắc mặt âm tình bất định.

- Hậu cung cháy, này quả quyết không phải chủ ý của Đông Cực, nàng sẽ không ra loại chủ ý này, tất nhiên là Huyền Thiên thất phu cố ý hại ta, nói cho hai vị nương nương việc này. Hai vị nương nương là một bào tâm ý tương thông, ngay cả thư cũng giống nhau như đúc. Huyền Thiên thất phu đủ tàn nhẫn, muốn ta được cái này mất cái khác, không rảnh đi đối phó hắn... gian thần này, nhất định phải mời quần thần buộc tội hắn, đem xử tử mới có thể hả hận... Chẳng qua hôm nay vẫn là trấn an hai vị nương nương trước...

Quang Vũ Thần Đế viết hai phong thư, sai người giao cho Trường Nhạc, Vị Ương hai vị Nữ Đế, ngôn từ khẩn thiết, dẹp loạn lửa giận hậu cung, lại hướng Đại Thánh Vương nén giận nói:

- Kiếp trước thân của ta là ngươi cho mượn đi, định hai năm ước hẹn, phiếu nợ còn ở chỗ của ngươi. Hôm nay đã đến hai năm chi kỳ, ngươi đi Đô Thiên, đem kiếp trước thân của ta lấy trở về.

Đại Thánh Vương lĩnh mệnh, bọn người Phụ Triều Pháp Vương thương cảm nhìn hắn, một bức nhìn có chút hả hê.

Mà vào lúc này, phân thân của Giang Nam thì chạy tới Chư Thiên các giới.

Ít ngày sau, Thái Cực Thần Đế hóa thân đuổi tới Câu Trần Thiên Thần Đô, cầu kiến Thần Đô Thần Quân cùng Lộ Thần Hầu, Thần Đô Thần Quân cùng Lộ Thần Hầu suất lĩnh rất nhiều Thần Đô cường giả nghênh tiếp, thanh thế long trọng, đem Giang Nam vị hóa thân này thỉnh nhập trong điện, ân cần khoản đãi.

- Thần Quân, Thần Hầu, chư vị đạo hữu, mấy ngày này có an ổn hay không?

Trà qua một tuần, Giang Nam buông chén nhỏ cười hỏi.

Thần Đô Thần Quân cùng bọn người Lộ Thần Hầu liếc nhau, Thần Đô Thần Quân cười nói:

- Giáo chủ là muốn nghe nói thật hay là lời nói dối?

Giang Nam tức cười:

- Đương nhiên là nói thật.

- Thời gian không sống khá giả.

Lộ Thần Hầu thở dài nói:

- Giáo chủ có chỗ không biết, ta cái Câu Trần Thiên Thần Đô này vốn là hạ giới tiến vào Thần giới phải qua, tụ tập vạn giới tuổi trẻ tân tú, hào kiệt rất nhiều, cái khác không dám nói, thế lực Thần Đô ta, dưới trướng Thần Ma nhiều, tuyệt đối có thể đứng hàng Top 3 Chư Thiên vạn giới, Thiên Hà thủy quân cũng không bằng Thần Đô ta! Chỉ là cái vị Thiên Phương Thần Đế này tới, thống trị Câu Trần Thiên, Thần Đô ta liền khổ sở rồi.

Giang Nam gật đầu, tuy Thần Đô ở vào tầng dưới chót nhất, nhưng là thế lực cường đại nhất Chư Thiên vạn giới, dưới trướng có mấy trăm vạn Thần Ma đại quân, so với Thiên Hà thủy sư còn mạnh hơn.

Thần Đô Thần Quân mặc dù không phải Thần Đế cấp nhân vật. Nhưng chính là vì thế lực Thần Đô cường đại, mới có thể bảo trụ thân gia của mình, có được tiền vốn cùng quần hùng khiêu chiến.

Thần Đô Thần Quân thở dài nói:

- Thiên Hầu, Thiên Phương Thần Đế là Đông Cực đại đế sắc phong, hắn là Thần Đế, chiếm cứ đại thế, danh chính ngôn thuận, Thần Ma vạn giới đi lên tự nhiên muốn đầu nhập vào hắn, sẽ không đầu nhập vào Thần Đô ta. Đến lúc này Thần Đô ta liền không có lực lượng liên tục không ngừng. Thứ hai, vị Thần Đế này đối với Thần Đô ta cũng là cực kỳ kiêng kỵ, cảm thấy Thần Đô ta thế lực quá mạnh mẽ, uy hiếp hắn thống trị, không ngừng chèn ép Thần Đô ta, đào góc tường, lôi kéo rất nhiều Thần Ma đi qua. Cái này đã hơn một năm thời gian, Thần Đô Thần Ma ta liền thiếu đi hai thành, tiếp qua một thời gian ngắn, Thần Đô ta có thể bảo tồn trăm vạn Thần Ma cũng là không dậy nổi rồi.

Thần Đô Thần Tôn Thần Chủ khác cũng là than thở, mặt ủ mày chau nói:

- Bên cạnh Đế quân, há cho người khác ngủ say? Thiên Phương Thần Đế tất nhiên sẽ thôn phệ Thần Đô ta, đem Thần Đô nhét vào trong lòng bàn tay của hắn.

Giang Nam đột nhiên nghiêm mặt nói:

- Thần Quân, Thần Hầu, chư vị đạo hữu, lúc trước Giang mỗ có từng lừa gạt các ngươi, từng bạc đãi qua các ngươi chưa?

Lộ Thần Hầu vội vàng cười nói:

- Giáo chủ vì sao nói chuyện này? Giáo chủ cùng Thần Đô ta có đại ân, cuộc chiến La Thiên, nếu không có giáo chủ khích lệ lui chúng ta, chỉ sợ Thần Đô chúng ta cũng muốn chết tổn thương thảm trọng!

- Thiên Hầu đại nhân đại nghĩa, Thần Đô ta cao thấp đều khắc trong tâm khảm!

Bọn người Thần Đô Thần Quân cũng nhao nhao nói.

Giang Nam cười nói:

- Ta có một kế sách, có thể bảo vệ Thần Đô hưng thịnh như trước. Chư vị biết rõ, hôm nay Chư Thiên vạn giới chung chủ Đông Cực đại đế, là chị của ta, hôm nay La Thiên đã thành, khắp nơi thần thánh, khắp nơi bảo địa, lại là chỗ gần tiên, giống như tiên cảnh, nhưng La Thiên không người, bảo địa to như vậy không người trấn thủ. Các vị đạo hữu, sao không đem Thần Đô dời đi La Thiên? La Thiên địa linh nhân kiệt, có mảng lớn lãnh địa, hơn nữa thiên hạ đều là của chị ta, nàng tự nhiên sẽ không chiếm đoạt Thần Đô.

Thần Đô chư vị tồn tại liếc nhau, có chút chần chờ.

Giang Nam cười nói:

- Là tỷ ta càng mạnh hơn nữa, hay là Thiên Phương Thần Đế càng mạnh hơn nữa? Bên trong hạo kiếp, ai có thể bảo hộ Thần Đô?

Thần Đô chư vị Thần Chủ Thần Tôn cùng Thần Đô Thần Quân trong lòng chấn động, nhao nhao khom người thi lễ, cười nói:

- Giáo chủ (Thiên Hầu) một lời điểm tỉnh người trong mộng, đa tạ chỉ điểm! Ân đức như thế, cuộc đời này tất báo, không cần kiếp sau!

Mà vào lúc này, Giang Nam một Tử Viên Ma Đế hóa thân chạy tới Thiên Đô, cầu kiến Thiên Đô thượng tôn cùng Linh Tuyết Thần Tôn, Thiên Đô thượng tôn cùng Linh Tuyết Thần Tôn nghe nói Đông Cực đại đế đệ đệ Tả Thiên Hầu đến đây, tự nhiên không dám lãnh đạm, đem người nghênh tiếp.

Mọi người phân chủ khách ngồi xuống, Giang Nam cười nói:

- Thiên Đô thượng tôn, Linh Tuyết Thần Tôn, chư vị đạo hữu, các ngươi đều thiếu nợ ta một nhân tình đây này.

Thiên Đô thượng tôn cùng bọn người Linh Tuyết Thần Tôn liếc nhau, cười nói:

- Giáo chủ (Thiên Hầu) có chuyện, không ngại nói rõ.

...

Tiên Đô, Bộ Chinh Thần Tôn cùng bọn người Tiên Đô thượng tôn nghênh đón Giang Nam Đô Thiên Thần Đế hóa thân, cười nói:

- Tả Thiên Hầu như thế nào có rảnh đến Tiên Đô ta?

- Có một chuyện đại hỉ sự muốn cùng chư vị nói một câu.

Giang Nam cười ha ha nói:

- Tỷ tỷ ta, Đông Cực đại đế La Thiên đã thành, thôn phệ Địa Ngục vạn giới Thiên Đạo, ít ngày nữa liền tu thành Hoàng Đạo Cực Cảnh chính thức, chỉ là hôm nay La Thiên tuy khắp nơi thần thánh, nhưng nhân khẩu khan hiếm, khắp nơi Thiên Đạo thánh âm không người nghe pháp. Tiên Đô chính là Thần Thánh Chi Địa, địa linh nhân kiệt, cũng là nơi thần thánh, nhưng hôm nay chính là đại biến chi thế, hai đại vũ trụ giao hòa, Thiên Đạo dung hợp tất nhiên sinh Thiên Đạo mới, đạo lý lúc trước không dùng được rồi, nếu cố thủ lề thói cũ chỉ sợ sẽ bị hạo kiếp đào thải. Bởi vậy ta tưởng niệm chư vị đạo hữu, cho nên mới đem đại Tạo Hóa này nói cùng chư vị...

...

Hạo Thiên Thánh tông, Giang Nam Bát Cảnh Thần Đế hóa thân vừa ngồi xuống, liền nhìn thấy Hạo Thiên Thần Quân cười lạnh không thôi, Hạo Thiên Thần Quân cùng Hạo Thiếu Quân cùng rất nhiều Thánh tông bá chủ bị hắn cười lạnh đến trong nội tâm sợ hãi. Giang Nam mạnh mẽ vỗ án quát:
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 6 lượt.

Truyện ngôn tình là món ăn không thể thiếu, đặc biệt là những người mê truyện. Theo từng con chữ, cuộc sống của bạn như thể được khắc họa lên rõ nét hơn. Bởi vậy, nếu bạn có thời gian thì đừng nên bỏ phí những thước truyện trong top truyện ngôn tình xuyên không hay nhất mà chúng tôi chia sẻ. Đừng quên ấn nút chia sẻ nếu thấy thông tin hữu ích cả nhà nhé! Chúc bạn tìm được thật nhiều niềm vui khi đọc truyện tại truyenhay.com mỗi ngày. Tuyển chọn hàng chục ngàn bộ truyện hay gồm nhiều thể loại từ trang truyen.co chẳng hạn như ban trai ky la cua toi, thien tai bao co dong chinh nu nghich thien tieu cuong hau kho truyện phong phú đủ mọi thể loại phù hợp cho từng đối tượng và từng độ tuổi. Chắc chắn bạn sẽ tìm được những bộ truyện yêu thích tại truyen.co.

loading...
DMCA.com Protection Status