Đế tôn

Chương 1736: Mười ba Đế đuổi giết (1)

Bất quá hắn lại nhẫn nại xuống, bởi vì hắn vẫn là so ra kém Thần Đế Ma Đế, nếu có cường giả cường thế đánh chết hắn, vừa chết mọi sự không, hết thảy đều là tốn công vô ích.

Lúc ấy, hắn đã cảm giác được sát ý của chư đế, thậm chí Sa La kiếm cùng Quang Vũ đế thân cũng tập trung hắn, hơn nữa trong hư không ẩn ẩn có chủng chủng rung động không hiểu, chỉ cần hắn dám chiếm cứ đại thế, liền sẽ lập tức lọt vào đuổi giết!

Hiển nhiên, hắn cũng không phải là gần kề xúc động lợi ích của chư đế trên chiến trường, còn có lợi ích của một chút tồn tại cổ xưa cũng bị hắn xúc động, thậm chí nói không chừng trong đó còn có Địa Ngục chư hoàng cùng Bổ thiên thần nhân!

Hắn lúc ấy nhìn như an toàn, kỳ thực nguy hiểm vô cùng!

Cho nên hắn lui mà cầu tiếp theo, tùy ý chư đế triệu hồi đại quân, bất quá hắn cũng không phải chẳng được gì, trước khi đi nói một phen, tất nhiên có thể cho Địa Ngục Ma Thần cùng Chư Thiên thần linh tâm động, đến đây đầu nhập vào, tích lũy thế lực của mình!

- Ở bên trong hạo kiếp này, không có thế lực của mình, không có người ủng hộ của mình, hết thảy thành không!

Giang Nam ở dưới Chư Thần ủng hộ, đi vào Đô Thiên Phủ, thầm nghĩ:

- Các triều đại đổi thay, Thần Đế Ma Đế nào không có thành viên tổ chức của mình? Không có thành viên tổ chức, như thế nào thống trị vạn giới? Mà bây giờ, thành viên tổ chức của ta đã có...

Đã qua hai ba ngày, Đô Thiên thần giới gió êm sóng lặng, rất nhiều Thần Ma của Huyền Thiên Thánh tông lặng lẽ nghị luận, Vân Bằng cười nói:

- Giáo tôn da trâu thổi xuống, nói chúng ta sẽ cảm giác Đô Thiên quá nhỏ, hôm nay gió êm sóng lặng, ở đâu có vạn thần gì đầu nhập vào?

Nhạc Ấu Nương cười nói:

- Đoán chừng giáo tôn nói là một Thần Ma họ Vạn.

Mọi người chỉ cho là một câu đàm tiếu, như trước đàm kinh luận đạo, không thèm để ý.

Ngày hôm đó, đột nhiên có người kinh hoảng chạy tới, xa xa kêu lên:

- Đại sự rồi, đại sự rồi! Vạn thần đến rồi!

Nhạc Ấu Nương cùng Tịch Trọng, Vân Bằng các loại tuổi trẻ Thần Ma cười nói:

- Vội cái gì? Không phải là Thần Ma họ Vạn kia đã đến, đáng giá ngạc nhiên như vậy sao...

Mấy người lời còn chưa dứt, không khỏi mỗi người ngây dại, chỉ thấy vô số Thần Ma dũng mãnh vào Đô Thiên thần giới, tính bằng đơn vị hàng nghìn, thậm chí có Thần Chủ cấp bậc thần tướng suất lĩnh, đem thần binh thần tướng một cái đại doanh của mình đều kéo đi qua, vô số tinh kỳ tung bay, hạo hạo đãng đãng!

Nhạc Ấu Nương bao gồm nhiều Đô Thiên thần giới Thần Ma ngây dại, có chút mơ hồ nhìn xem Thần Ma dũng mãnh vào Đô Thiên thần giới, những người này có Chư Thiên vạn giới thần linh, cũng có Địa Ngục Ma Thần, phe phái gì đều có, hơn nữa bọn hắn thậm chí còn chứng kiến có chút gương mặt quen thuộc.

Nhạc Ấu Nương các loại Thánh tông trẻ tuổi, những năm này ở trong địa ngục cùng Chư Thiên lịch lãm rèn luyện, cũng là cao thủ nổi danh hiển hách trong trẻ tuổi, được chứng kiến rất nhiều tuổi trẻ tài tuấn của hai đại vũ trụ, kết bạn không ít bằng hữu, cũng có rất nhiều địch nhân.

Mà ở bên trong những Thần Ma dũng mãnh vào Đô Thiên này, liền có bằng hữu cùng đối đầu của bọn hắn!

Đã qua hai ba ngày, Thần Ma dũng mãnh vào Đô Thiên cũng đã nhiều đến hơn ba mươi vạn, số lượng đã vượt qua số lượng Thần Ma vốn có, đạt tới hạn mức cao nhất mà Đô Thiên thần giới có khả năng dung nạp!

Nhưng lại có càng nhiều Thần Ma vọt tới, xem cái tư thế này, số lượng Thần Ma của Đô Thiên thần giới, chỉ sợ muốn vượt qua trăm vạn!

Phải biết rằng, một Thần Tôn Thần Quân cổ xưa, kinh doanh hơn mười vạn năm mới có thể thành lập thế lực lớn trăm vạn Thần Ma, mà Giang Nam tu luyện tới hiện tại, cũng không quá đáng ba trăm năm, thành tựu Thần Tôn càng là sự tình gần chút ít năm, rõ ràng có thể trong thời gian ngắn như vậy có được trăm vạn Thần Ma, quả thực là thành tựu mà những người khác khó có thể tưởng tượng!

Bất quá hắn còn không phải là biến thái nhất, ví dụ như tiên thể Thiếu Hư, liền có thể chỉ huy mấy trăm vạn Thần Ma đại chiến, Trường Nhạc công tử Vị Ương công tử thân là Quang Vũ thần đình Thái Tử, cũng có được trăm vạn Thần Ma đại quân, so sánh với chúng mà nói, Giang Nam vẫn là xem như chậm.

Nhưng mà, sau lưng tiên thể Thiếu Hư có Địa Ngục chư hoàng chư đế chống đỡ, Trường Nhạc Vị Ương hai vị công tử thì là dựa vào cha cùng mẹ hắn chống đỡ, mà sau lưng Giang Nam mặc dù có Đông Cực đại đế, nhưng Đông Cực đại đế cũng là thủ hạ thiếu binh thiếu tướng, Thần Ma dưới trướng còn không nhiều bằng Thiếu Hư, tự nhiên không có binh lực dư thừa đi chống đỡ Giang Nam.

Giang Nam là chân chân chính chính dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, một tay làm ra gia nghiệp lớn như thế!

Một cái là kế thừa truyền thừa, một cái là khai sáng, không thể so sánh nổi.

Ngày thứ năm, người dũng mãnh vào Đô Thiên thần giới dần dần thiếu xuống dưới, mà ngày hôm nay, Giang Nam từ trong Đô Thiên Phủ đi ra, mở đàn giảng pháp, trình bày đủ loại đạo diệu, thanh âm chấn động Đô Thiên thần giới, khắp nơi Đô Thiên có thể nghe, mà bên ngoài Đô Thiên thần giới, lại một chữ cũng nghe không rõ.

Hắn nói pháp bao quát Địa Ngục cùng Chư Thiên, từ thiển nhập sâu, từ đại đạo giảng đến Thiên Đạo, từ Thiên đạo giảng đến Hoàng Đạo, lại để cho tất cả Thần Ma đều nghe được như si như say.

Giang Nam nói pháp ba ngày, lập tức ngừng khẩu, mời ra bọn người Thi Hiên Vi, Tú Vân thiên nữ, Tương Ngạn Thần Tôn cùng Linh Đạo Tử bắt đầu nói pháp, mấy tồn tại này đều có được chỗ độc đáo, trên nửa đường, nữ ma đầu Lạc Hoa Âm xuất hiện, lại nói ba ngày, làm cho người mở rộng tầm mắt.

Sau đó Giang Nam lại mời ra Đô Thiên thần giới rất nhiều tuổi trẻ Thần Chủ, thậm chí ngay cả những Thần Chủ mới đầu nhập vào hắn kia cũng mời đi ra, từng người khai đàn nói pháp, pháp không cao thấp, đồng dạng đạo lĩnh ngộ bất đồng, liền có thể nói ra lý bất đồng, tất cả có chỗ độc đáo.

Không chỉ có như thế, Giang Nam tự mình viết chữ, sai người mang đến Trung Thiên, mời đến Bổ thiên thần nhân đệ tử, Bổ thiên thần nhân đệ tử đối với hắn không dám lãnh đạm, nhận được thư liền có cường giả chạy đến, cũng tự khai đàn nói pháp.

Đã qua mấy ngày, Giang Nam lại sai người tiến đến mời Đa Tuần Phật Tổ cùng Tịch Ứng, thỉnh hai người này nói pháp truyền đạo, trình bày đạo lý lớn của đại Tây Thiên Phật giới cùng Thiên Giới, lại là hoàn toàn mới, làm cho người tầm mắt rộng lớn.

Bọn người Đa Tuần Phật Tổ cùng Tịch Ứng không hợp, hai nhóm nhân mã một cái là Phật giới phái tới, một cái là Thiên Giới phái tới, cũng là vì tranh đoạt nhân tài của Chư Thiên vạn giới cùng Địa Ngục vạn giới mà đến, vừa thấy mặt liền từng người hiển thị rõ thần thông, hiển lộ rõ ràng ảo diệu đại đạo!

Bên trong Đô Thiên bắt đầu bài giảng, không chỉ là truyền pháp, Huyền Hoàng học cung Đa Văn thánh nhân đến đây, lại đem Huyền Hoàng học cung phân đà đưa đến Đô Thiên, thời điểm truyền pháp diễn giải, lại có chư tồn tại cường đại biện pháp luận đạo, biện pháp biện đến chỗ khó giải, liền từng người động thủ hướng mọi người diễn biến đạo lý lớn của mình, trong hư không đóa đóa kim liên, đầu đầu du long, Thải Phượng cùng bay, mây đen cùng Ma Vân toàn là một màu, ba hoa chích choè, kim tuyền tuôn ra, đặc sắc phi thường.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 6 lượt.

Are you looking for some help with planning a trip to Vietnam? Look no further! The following travel guide will help you to plan your perfect trip to Vietnam. All are available in the website vietnam visits such as ha giang attractions, hanoi old quarter for sure you will have the best trip with above information.

loading...
DMCA.com Protection Status