Đế tôn

Chương 1785: Thần Thạch tiên thai (2)

Cũng có người nói, hắn chứng kiến bầu trời đánh xuống tiên quang, dẫn dắt hai tồn tại này bay vào Tiên Giới, hẳn là tồn tại cổ xưa của Tiên Giới không đành lòng chứng kiến bọn hắn phá hủy Địa Ngục, cho nên đưa bọn họ đi.

Đủ loại tin đồn rơi vào La Thiên, truyền vào trong tai Giang Nam cùng Giang Tuyết, làm bọn hắn cũng khó phân biệt thiệt giả.

Địa Ngục cùng Chư Thiên vạn giới bình tĩnh một thời gian ngắn, lập tức lại có Ma Hoàng xuất hiện, tuyên bố muốn triệt để bình định Chư Thiên, chiếm đoạt Thần giới, bất quá theo bốn Bổ thiên thần nhân còn lại xuất hiện, Địa Ngục Ma Hoàng kêu la cũng dần dần quy về bình tĩnh, không có xuất binh Chư Thiên vạn giới.

Huyền Hoàng lão tổ, Hồ Thiên lão tổ, Thiên Ý lão tổ cùng Cực Nhạc lão tổ bên trong Bổ thiên thần nhân bắt đầu càn quét vạn giới, đem thế lực Địa Ngục nhổ tận gốc, chỉ là Trung Thiên thế giới Hoang Cổ thánh sơn bị chém đứt, đoạn tuyệt Thiên Địa Thông, Thần Nhân Thông, Thần giới cùng Chư Thiên ngăn cách, chỉ có Thần Ma cực kỳ cường đại mới có thể tự do ra vào Thần giới cùng vạn giới.

- Đạo Vương cùng người nọ, đến cùng là đồng quy vu tận rồi, hay là đi Tiên Giới?

Trong một không gian che giấu của Chư Thiên vạn giới, một tòa tế đàn đứng vững, trên tế đàn Quang Vũ Thần Đế, Vị Ương Nữ Đế, Trường Nhạc Nữ Đế cùng Thánh Hoàng Thần Đế sừng sững, Thiên Mẫu Thánh Hậu thì ngồi ở trên thần tọa trung ương tế đàn, khẽ nhíu mày.

Vừa rồi cái thanh âm kia thực sự không phải là bất luận kẻ nào trong bọn họ phát ra, mà là đến từ một khối Thần Thạch cực lớn trước thần tọa kia.

Thần Thạch kia trời sinh chín khiếu, tiên đạo ở trong thạch vận chuyển, đem Thần Thạch hóa thành tiên thai, hôm nay tiên thai dĩ nhiên hiện ra mạch máu kinh mạch cốt cách trái tim, thậm chí dài ra đầu cùng lục phủ ngũ tạng, ngay cả mặt ngoài cũng hiện ra hoa văn da thịt cùng bộ lông!

- Nhạc phụ, người nọ rốt cuộc là ai?

Quang Vũ Thần Đế hướng Thần Thạch tiên thai khom người hỏi, lộ ra tất cung tất kính.

Trong Thần Thạch truyền đến một thanh âm phiêu hốt bất định, cười nói:

- Người nọ sao... Hắc hắc, người nọ là người duy nhất làm Đạo Vương kiêng kị, chẳng những Đạo Vương kiêng kị, dù là ta cũng kiêng kị vạn phần, thậm chí ngay cả Thiên đạo cũng kiêng kị vạn phần...

Trường Nhạc Vị Ương hai vị nương nương lộ ra vẻ mặt khó hiểu, thất thanh nói:

- Phụ thân nói chẳng lẽ là...

- Chính là hắn! Có thể làm cho ta cũng kiêng kị, chỉ có Đạo Vương cùng hắn! Lúc trước còn có Huyền Đô, bất quá ta đã chết trong tay Đạo Vương, ngay cả thân thể cũng bị Đạo Vương luyện hóa, Huyền Đô cùng Hoàng Tổ tất nhiên cũng cho rằng ta đã chết, cho dù ta đứng ở trước mặt bọn hắn bọn hắn cũng nhận không ra ta. Ta thật vất vả mới mượn nhờ Đạo Vương chi thủ, giả chết thoát thân, ta hiện tại đã tự do, đã không cần kiêng kị Huyền Đô rồi...

Thần Thạch tiên thai kia mở ra hai mắt, trong mắt ma tính vô cùng thâm trầm, Ma Hải đen kịt bốc lên, giống như Hắc Ám vô biên, có thể xâm nhuộm hết thảy, cười hắc hắc nói:

- Bất quá Đạo Vương cùng người nọ nếu còn sống, còn ở trong địa ngục hoặc là Chư Thiên, chỉ sợ như trước muốn gây sự với ta!

- Bất quá nếu bọn hắn chết rồi, hoặc là đi Tiên Giới, ha ha...

- Vậy thì không ai có thể ngăn cản ta, cũng không ai có thể ảnh hưởng ta!

- Ta muốn đem Chư Thiên vạn giới cùng Địa Ngục biến thành bộ dáng gì, liền có thể biến thành bộ dáng đó!

- Ta muốn trở thành tiên liền có thể thành tiên, ta muốn thống trị hai đại vũ trụ bao lâu liền có thể thống trị bao lâu, ta muốn chơi như thế nào, liền có thể chơi như thế đó!

- Đây mới là Huyền!

- Đây mới là Tạo Hóa!

- Đây mới là lão tổ ah!

- Ngày đông giá rét đã qua, mùa xuân đã đến.

La Thiên Chư Thiên phủ kiến thành, sinh linh Chư Thiên chỉ cần thành tựu Thần Ma, liền phải tiến đến Chư Thiên phủ đưa tin, ở trong Chư Thần sách lưu ảnh, kiểm nghiệm tư chất, do Chư Thiên phủ phân công đến bên trong Thần giới Chư Thiên.

Chư Thiên phủ cùng Chư Thần sách chính là Đông Cực đại đế cùng Minh Thổ, Tinh Quang, Thông U, Địa Hoàng, Thần Vũ, Tôn Viêm, Ngọc Chân, Cảnh Thiên, Cửu Tiêu, Linh Đạo, Trấn Thiên, Nguyên Quân, Hoang Tổ mười bốn Thần Đế, Hoàng Đạo liên thủ luyện chế, cộng thêm Tả Thiên Thừa Huyền Thiên giáo chủ, mười lăm tồn tại luyện chế hai kiện pháp bảo kia, có được uy năng không thể tưởng tượng nổi.

Chỉ cần bên trong Chư Thiên có người tấn thăng làm Thần Ma, liền lập tức bị Chư Thần sách cảm giác, đem Thần Ma mới lưu ảnh, đốc xúc hắn tiến đến Chư Thiên phủ đưa tin.

Mà hôm nay Đông Cực đại đế chiêu cáo thiên hạ, tuyên bố Quang Vũ, Thánh Hoàng, Trường Nhạc Vị Ương hai vị nương nương là phản tặc, lại phân đất phong hầu Cửu Tiêu, Thông U, Địa Hoàng, Thần Vũ, Tôn Viêm, Ngọc Chân, Cảnh Thiên, Linh Đạo tám đế phân biệt thống trị bát đại Chư Thiên, Tinh Quang, Minh Thổ nhị đế nhập chủ La Thiên, cùng Đông Cực đại đế tề danh tề tọa, Tam Hoàng chung chưởng thiên hạ.

Tam Hoàng trị thế, chư đế cùng tồn tại!

Đây là thời kỳ Nguyên Tôn Đại Đế thống trị cũng chưa từng có!

Sau đó, Đông Cực đại đế lại phong Trấn Thiên, Nguyên Quân, Hoang Tổ tam đế, tổng lĩnh binh mã thiên hạ.

Đô Thiên thần giới hôm nay chính là thế lực lớn nhất Thần giới, trận đại chiến này tuy thảm thiết, nhưng mà Đô Thiên thần giới còn thừa lại trăm vạn Thần Ma, trong đó không thiếu có nhân vật cực kỳ cường đại lợi hại, như là Tú Vân thiên nữ, Tương Ngạn Thần Tôn, Phong Hoa Thần Chủ, Tịch Trọng Thần Chủ, Nhạc Ấu Nương Thần Chủ, Thiếu soái Bồ Chiêu, Ma Soái Yến Công Tiễn, Thất Diệu Thiên năm lão Thần Chủ.

Những...này cường đại tồn tại đều bị phân đất phong hầu đi ra ngoài, thoát ly Đô Thiên thần giới, từng người trở thành thế giới Chi Chủ.

Đô Thiên thần giới có gần ngàn nhân vật Chân Thần Thần Chủ Thần Tôn bị phân phối đến Chư Thiên vạn giới, từng người thống lĩnh một Chư Thiên thế giới, đảm nhiệm chức vị quan trọng.

Trừ bọn họ ra, Lạc Hoa Âm ở trong trận chiến kia, khống chế Bỉ Ngạn Thần Chu, cứu rất nhiều tuổi trẻ Thần Tôn cùng tồn tại cổ xưa, ví dụ như bọn người Thần Đô Lộ Phong Trần Lộ Thần Hầu, Tiên Đô Bộ Thần Hầu, Thiên Đô Linh Tuyết Thần Tôn, Hạo Thiên Thánh tông Hạo Thiếu Quân, Thiên Nhãn Thần Quân, còn có một chút Thần Chủ, Thần Tôn thế hệ trước.

Tuổi trẻ đồng lứa cùng thế hệ trước này đều được đến phong thưởng thật lớn, từng người thống lĩnh một tòa Chư Thiên thế giới, từng người phát triển thế lực, trùng kiến Thần Đô, Tiên Đô, Thiên Đô, Hạo Thiên Thánh tông các loại thánh địa, có được quyền thế thật lớn.

Chư Thần sách chi uy bao phủ Chư Thiên, đem rất nhiều tân tấn Thần Ma lưu ảnh, Chư Thiên phủ lại tuyển bạt đưa ra nhân tài nổi tiếng, đem từng cái thần chức hạ phóng, bổ nhiệm rất nhiều tuổi trẻ Thần Ma đảm nhiệm chức vị quan trọng, từng người phân công đến dưới trướng bát đại Chư Thiên chư đế.

Tam Hoàng từng người tự tay viết xuống thư sách, sai người mang đến Yêu giới, Hỗn Độn giới, Thiên Giới, Phật giới các đại đế thống lĩnh tất cả đại vũ trụ, cũng không lâu lắm, vũ trụ đại đế khác trả lời, nói xưng đạo hữu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 6 lượt.

Có thể nhắc hoa lan là nữ vương của các loài hoa. Hoa lan với 1 vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo ko tì vết. Loài hoa này sở hữu đa dạng màu sắc đẹp khác nhau, phổ biến chủng cái khác nhau nhưng đều mang một điểm chung là dung nhan đẹp và sự quyến rũ. Các bí quyết trồng và chăm sóc hoa lan được chia sẻ từ trang Vườn Lan Huyền Vinh chẳng hạn như lan cam cu no hoa thang may, lan than day Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp và màu sắc cùng ý nghĩa khác nhau, đặc biệt hoa lan hồ điệp có những cái đẹp mà khiến người chơi không cưỡng lại được.

loading...
DMCA.com Protection Status