Đế tôn

Chương 1932: Thủ lãnh đạo tặc đền tội (1)

Ma khí cuồn cuộn mà đến, bên trong ma khí có một tôn Ma Thần to lớn cao ngạo kéo động một chiếc ma hạm lái tới, trên ma hạm một vị Ma Đế áo trắng tay cầm trường thương, khom người nói:

- Địa Ngục Ma Đế Lan Lăng Liệt, bái kiến Quang Vũ đạo hữu!

Hắc Thủy nguyên thành bay tới, Nguyên Quân Nữ Đế suất lĩnh văn võ bá quan đứng trên đầu thành, xa xa khẽ chào nói:

- Thẩm Nguyên Quân, bái kiến Quang Vũ đạo hữu.

- Trấn Thiên Thần Đế, bái kiến Quang Vũ đạo hữu.

- Nữ Đế Lạc Hoa Âm, bái kiến Quang Vũ đạo hữu.

- Bỉ Ngạn môn hạ Hoằng Tổ, suất lĩnh Nữ Đế môn hạ Càn Khôn, Hồ Thiên, Tạo Hóa, Huyền Hoàng chư đế, bái kiến Quang Vũ đạo hữu!

...

Quang Vũ Phật đế hướng bốn phía nhìn lại, chỉ thấy Tam Giới Thần Đế, Ma Đế đều chạy đến. Dưới trướng Chư Thần bố trí xuống từng tòa Hoàng Đạo cấp bậc đại trận, cùng những Thần Đế Ma Đế này khí tức tương liên, để cho bọn hắn có được chiến lực không kém hơn Hoàng Đạo Cực Cảnh!

Hơn nữa những đại trận cấp bậc Hoàng Đạo này liền cùng một chỗ, thậm chí ẩn ẩn có xu thế hóa thành tiên cấp đại trận, hiển nhiên đây là cao nhân chỉnh hợp tất cả chiến lực Tam Giới, đem Tam Giới Chư Thiên chín đại Thiên đình, Địa Ngục mười tám Thiên đình, tổng cộng hai mươi bảy tòa Thiên đình, hai mươi bảy Thần Đế Ma Đế, đem chiến lực chư đế cùng Chư Thần kết hợp chung một chỗ, hóa thành một tòa tiên trận, dùng để đối phó gần tiên cường giả!

A Tỳ địa ngục Thiếu Hư đại đế cùng Thần giới La Thiên Thiếu Quân đại đế không đến chỗ này, chỉ có hai mươi lăm Thần Đế Ma Đế bày trận, bất quá đối phó Quang Vũ Phật đế, cái này vậy là đủ rồi!

Đây là thời đại tráng lệ nhất, hai mươi bảy Thần Đế cùng triều, cùng tôn vinh Đế Huyền là Thiên Địa chung chủ, thậm chí Hoàng Đạo hàng phục, triều bái Đại La Thiên Huyền Thiên Kim Khuyết!

- Có thể khai sáng ra đại trận bực này, đem chiến lực Tam Giới ngưng tụ thành một cổ lực lượng, chỉ có Đế Huyền rồi... Ta thua ở trong tay nhân vật như vậy, bị bại không oan...

Quang Vũ tự nghĩ mặc dù là mình, cũng không cách nào khai sáng ra đại trận bực này, trong nội tâm chỉ có hối hận, thầm nghĩ:

- Đáng hận, ta trước kia thương tiếc tài năng của hắn, không có sớm ngày diệt trừ hắn, thế cho nên để cho hắn phát triển đến loại trình độ này...

- Đạo hữu, xin lỗi rồi.

Linh Đạo Thần Đế khom người, áy náy nói:

- Bệ hạ phân phó, muốn tính mệnh của ngươi, hôm nay không thể không cùng đạo hữu gặp cái sinh tử.

Quang Vũ Phật đế cười ha ha, đứng ở trong tòa đại trận này, bễ nghễ chư đế, uy phong lẫm lẫm nói:

- Một đám tiểu bối, chỉ dám vây công ta! Nếu có gan, cùng ta đơn đả độc đấu! Ta mặc dù thất bại, cũng chết tâm phục khẩu phục!

Bọn người Linh Đạo, Hoang Tổ, Lạc Hoa Âm, Tố Thiên Đế mặt không biểu tình, phảng phất mắt điếc tai ngơ, đột nhiên Hoằng Tổ mở miệng nói:

- Bệ hạ có lệnh, tru.

- Tru!

Hai mươi lăm Thần Đế Ma Đế ngay ngắn nói.

- Tru!

Thần Ma dùng mấy ngàn vạn mà tính hét lớn, đại trận chuyển động, tập hợp mấy ngàn vạn Thần Ma chi uy, hóa thành uy năng vô cùng khủng bố, ngay ngắn hướng Quang Vũ Phật đế oanh khứ!

- Đế Huyền!

Trong đại trận, Quang Vũ Phật đế quát lớn, nghiêm nghị gọi to:

- Đế Huyền, ngươi đi ra cho ta, cùng ta đơn đả độc đấu, cho dù chết trong tay ngươi, ta cũng cam tâm tình nguyện!

Hắn toàn lực tách ra thực lực của mình, liều chết chém giết, bất quá một lát, ở dưới đại trận giảo sát, hắn liền tóc tai bù xù, toàn thân là huyết, vẫn kêu lớn:

- Đế Huyền, Huyền Thiên giáo chủ, Giang Nam Giang Tử Xuyên, ngươi đi ra cho ta!

- Trẫm dầu gì cũng là một đại đế hùng cứ thế gian hai trăm vạn năm! Trẫm không muốn chết ở trong tay những tiểu bối này, ngươi tới ra tay, cùng ta thống thống khoái khoái chiến một trận, để cho ta bị chết lừng lẫy, như một đại đế đồng dạng chết đi!

Quang Vũ Phật đế cười ha ha, uy phong lẫm lẫm, đối chiến đại trận công kích, cất cao giọng nói:

- Ta kiếp trước công xuống địa ngục, kiếp này chém giết Sa La Ma Hoàng, nhấc lên hai đại vũ trụ dung hợp hạo kiếp, cả đời anh hùng! Hôm nay chết ở trong tay chút ít đạo chích, chỉ biết thành toàn uy danh của ta, để cho uy danh của ta muôn đời truyền xướng!

Trong đại trận, một nữ thần minh tuổi còn trẻ đột nhiên cười nhạo nói:

- Đại đế? Quang Vũ, ngươi phản bội Tam Giới chúng sinh, cấu kết Phật giới xâm lấn. Cái từ Đại đế này, ngươi xứng sao? Ngươi sẽ không muôn đời truyền xướng, mà là muôn đời thóa mạ!

Vị thần nữ này hẳn là vừa mới tấn thăng làm thần minh không có bao lâu, cư nhiên lớn mật như thế, ở trước mặt quát lớn Quang Vũ, Quang Vũ không khỏi giận dữ, nổi giận gầm lên một tiếng nhào tới, đại trận chuyển động, một cổ uy năng khủng bố oanh ra, đem Quang Vũ nổ nát!

Hắn khôi phục thân thể, lại đi tìm tôn thần nữ kia, dĩ nhiên không thấy bóng dáng.

Đại trận vô tình cuốn động, đem Quang Vũ Phật đế lần lượt cắn nát, hắn đã gần đến dầu hết đèn tắt, ở trong tòa đại trận giảo sát càng ngày càng khó chống cự, càng ngày càng suy yếu.

Hắn phấn khởi tất cả lực lượng, bức lui tất cả mọi người, nhưng cái này cũng đưa tất cả pháp lực của hắn hao tổn không còn.

Đại trận cuốn động, tập sát mà đến, mang theo uy năng diệt sạch hết thảy.

- Trẫm sống ở nghèo khó, khởi tại hoang man chi địa, được thiên chi vận hạnh, sinh là Tiên Thiên đạo thể, ở trong Tinh Quang kỷ kiếp du ngoạn sơn thủy đế vị, tung hoành thiên hạ hơn hai trăm vạn năm!

Quang Vũ đứng trong đại trận, nhìn xem đại trận đánh lén mà đến, cùng vô số tướng lãnh Thần Ma tuổi trẻ kích động đến nhiệt huyết sôi trào. Cười ha ha tự nhủ:

- Trẫm trí kế vô song, ở hai trăm vạn năm trước trong Tinh Quang kỷ kiếp liền bố trí xuống kế hoạch, ám sát Tiểu Thiên Tinh Giới Tiên Thiên Thần Ma, để cho Huyền Đô có cơ hội thoát thân, do đó nhấc lên Địa Ngục cùng Chư Thiên dung hợp hạo kiếp, để cho Bổ thiên thần nhân chết thì chết trốn thì trốn, phá giải cục diện bế tắc năm ngàn bốn trăm vạn năm trước!

- Trẫm hùng tài đại lược, ngay cả Bổ thiên thần nhân, địa ngục chư hoàng cùng Phật giới chư Phật cũng ở bên trong đùa bỡn của ta!

Hắn ngửa mặt lên trời kêu to:

- Đáng hận ah. Trẫm có tế thế chi tài, có mưu trí hùng cứ vũ trụ Càn Khôn, có sức mạnh Thông Thiên to lớn, Nhưng hận thiên muốn diệt ta!

- Đế Huyền, không phải ngươi muốn diệt ta, là thiên muốn diệt ta!

Hắn nhìn hằm hằm Chư Thần sắp sửa bao phủ hắn, lạnh lùng nói:

- Trẫm là chết ở trong tay thiên đạo...

Xùy~~

Một đạo búa quang hung ác vô cùng thiểm qua, chém vào trên cổ Quang Vũ, nhục thể của hắn sớm đã trải rộng đạo tổn thương, thân thể suy yếu không chịu nổi, lại bị búa quang này trảm thủ.

Sát khí bên trong búa quang kia nặng đến đáng sợ, tính cả thần tính của Quang Vũ đã dầu hết đèn tắt cùng nhau chém giết!

Ra búa chính là một vị Ma Thần khôi ngô tên là Ma La Thập, đã tu thành Ma Quân, một búa chặt bỏ đầu lâu Quang Vũ, không khỏi ngẩn ngơ, xếp bằng mà ngồi, lại cười nói:

- Hôm nay trảm được đại đế, sát đạo của ta đại thành.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 6 lượt.

Vẽ tranh chính là một loại hình nghệ thuật giống như âm nhạc, khiêu vũ và nó thể hiện cảm xúc của con người. Tranh chính là sự biểu hiện cảm xúc cá nhân bên trong. Nhìn vào tác phẩm đó, chúng ta có thể thấy được tâm trạng cũng như những suy nghĩ của một con người. Rất nhiều bài hướng dẫn vẽ chi tiết bằng video và hình ảnh được chia sẻ từ trang cách vẽ chẳng hạn như lam the nao de ve trai dat huong dan ve thuc su de dang, lisp cad hay lisp in nhieu ban ve trong model va layout cuc nhanh than le Khi trẻ đã có những khuôn mẫu về sự vật hiện tượng thì trong quá trình vẽ trẻ sẽ phát huy trí tưởng tượng của mình và phá vỡ những khuôn mẫu đó và sáng tạo ra những cái mới. Như vậy, vẽ là một môn nghệ thuật có lợi cho sự phát triển trí tuệ của trẻ.

loading...
DMCA.com Protection Status