Đế tôn

Chương 2598: Kiếp số bộc phát

Đặc biệt cường giả đẳng cấp Thiên Quân, hợp đạo, sức ảnh hưởng của tiên đạo với có càng mãnh liệt hơn. Khi Giang Nam chứng đạo Thiên Quân, nhân kiếp sẽ rất dữ dội.

Nhưng nếu Giang Nam chứng đạo Thiên Quân trong dòng thời gian là có thể trốn thiên kiếp. Mặc dù tiên đạo Tiên giới mới mạnh không thể xuyên qua các thời đại quá khứ giáng kiếp vào Giang Nam.

Chỉ có cách đó mới giải thích tại sao thực lực của Giang Nam tăng mạnh, bởi vì hắn đã bước vào cảnh giới Thiên Quân hai vạn năm.

Tuy nhiên điều này chưa thể giải thích vì sao thực lực của Giang Nam tăng lên đến trình độ này. Giang Nam đặt chân vào cảnh giới Thiên Quân hơn hai vạn năm cũng không thể sánh ngang bọn họ được ba ngàn tiên đạo.

Đám người Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân xông vào khe hở, đi vào hai đạo cung trong tầng hư không thứ bảy.

Bọn họ mừng thầm:

- Nếu phụ thần chứng đạo Thiên Quân trong dòng thời gian là sẽ có năng lực tự bảo vệ mình, chúng ta có thể dốc hết sức hỗ trợ phụ thần độ kiếp, chẳng cần canh giữ chặt chẽ bên cạnh hắn!

Quần hùng thi nhau xông vào hai đạo cung. Nhóm Đạo Vương, Giang Tuyết, Tịch Ứng Tình dẫn dắt Đại La Thiên quân đứng trong hai đạo cung, nhưng không thấy bóng dáng Giang Nam đâu.

Lúc này trong hai đạo cung đột nhiên thiên địa đại đạo chấn động, các đại đạo hiện ra từ thiên địa, hư không, dãy núi sông nước cỏ cây pho tượng biển cả bầu trời áng mây.

Vạn đạo cùng ngân, chấn động thiên địa!

Không chỉ thế, quần hùng vào đạo tràng Đế Tôn, được ba ngàn tiên đạo, nay tiên đạo bay ra khỏi người bọn họ vòng quanh thân hình. Có bay trên đầu, có biến thành chuông, đỉnh, điện ngọc, các hình dạng pháp bảo, tất cả bị kích phát.

Không chỉ thế, các tay trùm mạnh nhất Tiên giới cảm giác những tiên đạo mình thu được đột nhiên toát ra địch ý mãnh liệt, thúc giục bọn họ lao sâu vào hai đạo cung tiêu diệt kẻ thù tiên đạo.

Đám người Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Kế Đô ma tổ cũng cảm giác tiên đạo mình thu trong đạo tràng Đế Tôn toát ra chiến ý, địch ý khủng bố.

Bàn Cổ Thập Nhị Thiên Luân của Hồng Đạo Nhân, Hỗn Nguyên Thiên Tán của Quân Đạo Nhân, Huyền Hoàng trấn đạo đỉnh của Bỉ Ngạn nương nương, Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ của Kế Đô ma tổ, Hỗn Độn tiên kiếm của La Hầu La, các chí bảo tiên đạo bộc phát uy lực vùng thoát khỏi khống chễ, chủ động bay ra giết kẻ thù tiên đạo.

Ong ong ong ong ong!

Tiên thiên ngũ sắc liên trong tay Tử Hạm tiên hậu bỗng tỏa ánh sáng năm sắc, uy lực ngút trời, đạo uy bất diệt nở rộ.

Cùng lúc đó, tiên thiên hỗn nguyên châu của Vạn Vật Đạo Tổ sắp thoát khỏi kiểm soát. Tiên thiên Ôn Đế quan La Hầu La cõng trên lưng rung bần bật. Tiên thiên kim long giản của Thần Mẫu Đạo Quân phát ra tiếng rồng ngâm.

Người Ma Kha Thiên Quân rung lên, tạo hóa chi môn sau lưng lấp lánh ánh sáng. Huyết Tổ run bần bật, há mồm phun tiên thiên thần đăng ra, thần đăng rực cháy ngọn lửa bộc phát đạo uy bất diệt. Càn Nguyên Tiên Đế cảm thấy không khống chế được tiên thiên linh căn, tiên đạo của mình.

Hồng Đạo Nhân biến sắc mặt nói:

- Nguy rồi!

Hồng Đạo Nhân cao giọng quát:

- Phụ thần đang chứng đạo Thiên Quân! Các tướng sĩ Huyền Châu, hỡi thủ lĩnh các giáo, bày trận, mau bày trận!

Đám người Quân Đạo Nhân biến sắc mặt. Càn Nguyên Tiên Đế, Tử Hạm tiên hậu, Mông Tốn thái tử, Huyền Đô Thiên Quân cũng biến sắc, vội trấn áp Hồng Mông Kim Phiên, tiên thiên linh căn, tiên thiên ngũ sắc liên rung động.

Hồng Đạo Nhân đi trước lấy ra nguyên tháp trận đồ, đặt hai trăm vạn đại quân tiên nhân giáo môn của mình vào, bản thân Hồng Đạo Nhân tọa trấn ở đỉnh tháp, đại đạo liên kết với các tiên nhân. Mũi tháp bắn ra tiên quang chảy xuống như máu màu vàng, thoáng chốc chảy qua ba mươi ba tầng nguyên tháp đại trận, tựa như một tòa nguyên tháp rực rỡ sắc vàng.

Hồng Đạo Nhân điều động hai trăm vạn đại quân tiên nhân thi triẻn nguyên tháp đại trận, trấn áp tiên đạo, Bàn Cổ Thập Nhị Thiên Luân xao động.

Lúc này Quân Đạo Nhân, Bỉ Ngạn nương nương cũng lấy nguyên đỉnh, rồng to trận đồ ra, thu đại quân của mình vào đại trận, dốc sức trấn áp Hỗn Nguyên Thiên Tán, Huyền Hoàng trấn đạo đỉnh.

Hồng Đạo Nhân cao giọng quát:

- Kế Đô, La Hầu La, các ngươi còn làm gì đó?

Kế Đô ma tổ lộ vẻ khó xử, cắn răng nói:

- Nếu ta khởi động sát đạo đồ thì uy lực quyển trận bị kích phát, sẽ chủ động bay đi thoát khỏi tầm kiểm soát của ta... Đại La Thiên quân, trấn áp Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ!

Kế Đô ma tổ đưa Hỗn Nguyên Tam Thiên Sát Đạo Đồ vào Đại La Thiên quân, dẫn dắt đại quân dưới tay hợp tác với Đại La Thiên quân trấn áp quyển trận đồ này.

- La Hầu La!

Các cường giả Huyền Châu cùng nhìn hướng La Hầu La.

Hồng Đạo Nhân lạnh lùng nói:

- Sao ngươi không lấy nguyên chung trận đồ ra trấn áp Hỗn Độn tiên kiếm, tiên thiên Ôn Đế quan?

La Hầu La do dự, phân vân.

Đột nhiên Ma Kha Thiên Quân truyền âm:

- La Hầu La giáo chủ, bây giờ chưa phải lúc mở Ôn Đế quan.

Linh Nữ truyền âm:

- La nhi, hãy bình tĩnh đừng sốt ruột, giờ chưa phải lúc Ôn Đế xuất thế.

Giọng vang lên:

- La nhi, hiện tại không cần mở Ôn Đế quan thả Hỗn Độn Ôn Đế ra, chút nữa hãy nghe lệnh ta.

La Hầu La thở phào, lập tức lấy nguyên chung trận đồ ra, đặt đại quân dưới tay vào trong, trấn áp Hỗn Độn tiên kiếm, tiên thiên Ôn Đế quan.

La Hầu La thầm nghĩ:

- Mẫu thân, giáo chủ, Ma Kha hiếm khi thống nhất ý kiến, ta đỡ phải khó xử.

Chỉ dựa vào thực lực của La Hầu La chưa thể trấn áp hai báu vật này. Hồng Đạo Nhân, Quân Đạo Nhân, Bỉ Ngạn nương nương thúc giục đại trận, năm đại trận một thể rốt cuộc ổn định trận thế.

Giọng Ma Kha Thiên Quân truyền vào đầu La Hầu La, gã cười hả hê:

- La Hầu La, chút nữa bắt đầu chiến đấu, vào lúc kịch liệt nhất ta sẽ truyền âm kêu ngươi thả Ôn Đế ra. Ôn Đế ra sẽ bắt hết cường giả Huyền Châu, ha ha ha ha ha ha! Thời đại Hỗn Độn Cổ Thần sẽ đến, Thiên Quốc không còn chướng ngại gì khi thống trị Tiên giới, ngươi sẽ có công lớn!

- Huyền Thiên giáo chủ chứng đạo Thiên Quân?

Huyết Tổ cười kỳ dị:

- Đám nhãi Huyền Châu kia, các ngươi cho rằng dựa vào các ngươi là có thể trấn áp chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo xao động sao? Một đám dế nhũi! Tiên thiên thần đăng, chúng ta đi, ta mang ngươi đi ăn thịt người!

Huyết Tổ bay lên, lao nhanh hướng trung tâm thiên địa đại đạo xao động.

Vô Tà Đạo Quân, Thiên Hoang Đạo Quân, Thánh Ma Thiên Tôn, Thái Nhất Thiên Quân, Vô Cực thư đồng, Thần Mẫu Đạo Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân cũng cười to, các loại pháp bảo bay lên xông hướng Giang Nam độ kiếp.

Đặc biệt những chí bảo tiên đạo, tiên thiên pháp bảo bộc phát rung động trước giờ chưa từng có. Hồn người rung động, chấn động Tiên giới, chín tầng hư không.

Đám người Đạo Vương, Tịch Ứng Tình quát to:

- Các tướng sĩ Huyền Châu, đừng rối quân tâm, có thể trấn áp được bao lâu hay bấy nhiêu!

Ma Kha Thiên Quân nhìn Linh Nữ.

Linh Nữ đứng ra kêu gọi:

- Thiên Nguyên thần tổ, không mau quay về?
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 6 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status