Đế tôn

Chương 2870: Tịch diệt (2)

Tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo cũng là tịch diệt kiếp cuối cùng chôn vùi văn minh tất cả thời đại.

Mãi đến bây giờ hai phe đánh nhau mới cảm nhận được đại kiếp nạn. Bởi vì trong vô lượng sát kiếp, trừ phe Tịch Diệt Đạo Nhân ra, phe Đế và Tôn, phe Đại La Thiên trước sau có hơn ba mươi Đạo Quân Đạo Tôn chết. Một đám Đạo Quân tử thương.

Trước vô lượng sát kiếp, mỗi khi một Đạo Quân chết thì không lâu sau sẽ có Thiên Quân khác chứng Đạo Quân. Bây giờ thời gian dài qua đi, hơn ba mươi Đạo Quân Đạo Tôn chết nhưng không Thiên Quân nào chứng Đạo Quân được.

- Đại suy thoái trước giờ chưa từng có thật sự đến rồi.

Vân Liên tiên triều, hai phe bất giác ngừng đánh. Đưa mắt nhìn vũ trụ Tiên giới hoang tàn, vũ trụ ma giới bị đánh tàn phế.

Các tồn tại cổ xưa Vân Liên nữ đế, Hồng Đạo Nhân chạy lên Nguyên Thủy Đại La Thiên ngay, hỏi ý Nguyên Thủy Thiên Tôn. Đám người Phục Sá giáo chủ, Thái Nhất Đạo Tôn chạy đi đế cung, tôn cung.

Trên Đại La Thiên, Giang Nam nhíu chặt msày nhìn thiên địa tan vỡ.

- Thực lực của Tịch Diệt Đạo Nhân quá mạnh, cường đại đến nỗi bằng ba Thiên Tôn liên hợp. Nguyên Thủy đại đạo của ta khó thể cân bằng đại đạo tịch diệt trong người hắn.

Giang Nam nhìn vũ trụ ma giới, vùng đất Tịch Diệt Đạo Nhân tọa quan thời không phá hư, hư không chìm nổi. Hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng khủng bố bao phủ cơng vực ức vạn vạn dặm, không ngừng chuển động, tiêu trừ tất cả, không ngừng lớn mạnh lên, hấp thu hết kiếp số trong vũ trụ ma đạo.

Giờ phút này, không chỉ Đạo Quân Đạo Tôn trong thiên hạ tinh thần rối loạn, Tịch Diệt Đạo Nhân cũng như kiến bò chảo nóng. Đối diện kiếp số hùng dũng vọt tới, Tịch Diệt Đạo Nhân chưa chuẩn bị đầy đủ.

Đại đạo tịch diệt trong cơ thể Tịch Diệt Đạo Nhân có dấu hiệu mất khống chế, không thể cắt đứt cảm ứng với sóng kiếp tiền sử ập đến. Trước kia Tịch Diệt Đạo Nhân thúc đẩy đại đạo tịch diệt cảm ứng các tịch diệt kiếp thời đại tiền sử mới khiến sóng kiếp tăng tốc độ ùa vào thời đại tiên đạo.

Hiện giờ Tịch Diệt Đạo Nhân muốn cắt đứt cảm ứng cũng không được.

Vân Liên tiên triều và phe Đế và Tôn ác chiến, tăng tốc độ thời đại tiên đạo tan vỡ, khiến thời đại tiên đạo đi hướng mục nát, suy sụp, tự nhiên dẫn động tịch diệt kiếp. Tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo và hơi thở tịch diệt kiếp tiền sử liên kết, sóng kiếp tiền sử ập đến càng mau, mọi người không kịp chuẩn bị đầy đủ.

Sóng kiếp ập đến, tiên đạo rơi vào tịch diệt kiếp. Tu vi của Giang Nam tăng vọt, Nguyên Thủy đại đạo hấp thu sóng kiếp càng lớn mạnh thẳng hướng cảnh giới đại viên mãn Đạo Quân. Nhưng Giang Nam không vui vẻ chút nào.

Vũ trụ sắp hoàn toàn rơi vào tịch diệt, Giang Nam vẫn chưa chuẩn bị xong. Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn, Vô Cực Thiên Tôn, Nguyên Mẫu Thiên Tôn, Công Dã Càn cho đến nay không ai đặt chân đến tận cùng đại đạo, không người nào có thể cố gắng xoay chuyển.

Giang Nam nhướng mày nói:

- Tịch Diệt Đạo Nhân đang luyện hóa Nguyên Thủy đại đạo của ta.

Giang Nam cảm ứng Tịch Diệt Đạo Nhân hoảng loạn luống cuống liều mạng luyện hóa Nguyên Thủy đại đạo hắn để lại. Nguyên Thủy đại đạo này dùng để cân bằng đại đạo tịch diệt trong cơ thể Tịch Diệt Đạo Nhân, tránh cho gã mất kiểm soát.

Nếu Tịch Diệt Đạo Nhân luyện hóa Nguyên Thủy đại đạo thì không thể ngăn cản mình mất kiểm soát, càng tăng tốc độ mất kiểm soát, cả người bị đại đạo tịch diệt cắn nuốt.

Giang Nam thu về tầm mắt:

- Vân Liên, rút binh đi. Di cư tất cả sinh linh tiên triều đến Nguyên Thủy Đại La Thiên.

Giang Nam ra lệnh:

- Thời đại tiên đạo đã không thích hợp định cư.

Đám người Vân Liên nữ đế, Hồng Đạo Nhân lòng run lên, khom người vâng dạ đi xuống Nguyên Thủy Đại La Thiên.

Cùng lúc đó, Đế Lân, Thanh Liên Tiên Tôn hạ chỉ khiến đám người Phục Sá giáo chủ, Thái Nhất Đạo Tôn rút binh, co rút lại quay quanh hai cung Đế và Tôn, chế tạo thánh địa, thánh cảnh. Đế Lân lây Thế Giới thụ ra. Thanh Liên Tiên Tôn lấy hồng mông thanh liên ra. Hai cung, mấy chục tiên châu biến thành thánh cảnh.

Bên kia, Vô Cực Thiên Tôn, Đạo Không Thiên Tôn vận chuyển Vô Cực đạo trác dẫn năm mươi hai Đạo Quân Đạo Tôn, mấy ngàn hỗn độn Thiên Quân di chuyển ra khỏi vũ trụ ma đạo, rời xa mảnh đất nguy hiểm.

Có một ngày Tịch Diệt Đạo Nhân luyện hóa hết Nguyên Thủy đại đạo của Giang Nam.

Thiên địa tĩnh lặng, không thanh âm.

Ầm!

Tịch diệt kiếp thời đại nguyên diệt giáng xuống. Trong vũ trụ ma giới, tiếng nổ điếc tai vang lên. Tịch Diệt Đạo Nhân nổ thành mấy mảnh, cả người bị đại đạo tịch diệt cắn nuốt. Đại đạo tịch diệt khủng bố cuốn sạch hết thảy, xâm nhiễm trời sao vũ trụ ma giới. Vô số mặt rời rực rỡ, ngân hà vụt tắt, tan vỡ.

Từng đợt tịch diệt kiếp quang huyễn lệ giăng ngang vũ trụ, kiếp vũ thương mang thanh tẩy hết thảy, kiếp lôi răng rắc giáng lung tung. Tịch diệt ma trống của Tịch Diệt Đạo Nhân bị tịch diệt kiếp đồng hóa, cắn nuốt, khắp nơi vang kiếp âm thùng thùng.

Tịch Diệt Đạo Nhân đã chết, bản thân đại đạo tịch diệt biến thành hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng. Nhưng hình thức ban đầu hấp thu các tịch diệt kiếp thời đại tiền sử, không ngừng lớn mạnh.

Hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng khuếch trương mau kinh người. Từ vị trí Tịch Diệt Đạo Nhân chết bộc phát, khuếch trương, phạm vi bao phủ tiên thiên dao cầm rộng, tốc độ lan tràn siêu nhanh.

Ban ngà ma châu vũ trụ ma giới đã bị đánh nát hơn phân nửa, giờ phút này sóng kiếp ập đến. Vô số sinh linh, ma tiên, chân tiên, Tiên Vương, Tiên Quân, Thiên Quân chạy trốn đến vũ trụ Tiên giới.

Sóng kiếp dâng lên, khuếch trương siêu mau. Nơi sóng kiếp đi qua, tất cả sinh linh bị tịch diệt kiếp quang quét qua chết hết, bị kiếp vũ tưới ướt hóa thành hư vô, bị kiếp âm chấn nát mấy mảnh.

Dù là Tiên Quân, Thiên Quân trong vũ trụ ma giới bay nhanh kinh người cũng không mau hơn tốc độ sóng kiếp khuếch trương, bị đuổi kịp rồi không ai chống đỡ được một giây liền chết, chôn vùi trong tai kiếp.

Kiếp vũ hội tụ thành biển, hóa sóng to ngập trời thanh tẩy hết thảy. Tiếp đó trong nước nhóm lửa, tịch diệt thiên hỏa hừng hực đốt cháy. Cứ tiếp tục thế này chỉ khaỏng hai, ba trăm năm là nguyên vũ trụ ma giới sẽ bị nuốt hết.

Đây là tai kiếp dữ dội cỡ nào?

Đây chưa phải tịch diệt kiếp cuối cùng, mới chỉ là hình thức ban đầu. Chờ sóng tịch diệt kiếp thời đại nguyên thiên, nguyên khởi, nguyên đạo giáng xuống, dung hợp với hình thức ban đầu tịch diệt kiếp cuối cùng rồi kết hợp tịch diệt kiếp thời đại tiên đạo mới diễn hóa thành hình dạng tịch diệt kiếp cuối cùng hoàn chỉnh.

Trên Đại La Thiên, Giang Nam đứng dậy đi tới đế cung, tôn cung, gặp Đế Lân và Thanh Liên Tiên Tôn.

Giang Nam nói:

- Trước mắt chỉ có đẩy Đạo Quân điện đến thời đại tiền sử, để Đạo Quân điện chặn tịch diệt kiếp thời đại nguyên thiên, nguyên khởi, nguyên đạo, tranh thủ thêm thời gian cho chúng ta. Xin hai vị đạo hữu hãy buông bỏ thành kiến hợp tác cùng ta.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.8 /10 từ 6 lượt.

Nguồn học là vô tận và con người đứng trước kiến thức rộng lớn của nhân loại lại trở thành một loài sinh vật bé nhỏ, nó giống như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Kiến thức là vô tận, nếu con người chúng ta cứ sống mãi trong khuôn phép, cứ tự cho mình là tài giỏi thì quả thật là thiệt thòi. Chính vì chúng ta không tiếp thu là tạo cơ hội cho người khác giỏi hơn mình. Mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như chu han phon the, su khac nhau hlookup rất nhiều thông tin và kiến thức bổ ích giúp bạn mở mang trí tuệ và sống vui vẻ, độc quyền chỉ có tại sukhacnhau.com.

loading...
DMCA.com Protection Status