Doraemon Color

Doraemon Color
Xuất bản 01 thg 07, 2015
Đây là bộ tryện tranh cực kỳ nổi tiếng của mangaka Fujiko F. Fujio, và đây là bộ truyện màu mà NXB Kim Đồng đã làm :)
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng