Evyione

Evyione
  • Tên khác:

    : Evyione: Ocean Fantasy
  • Thể loại:

  • Tác giả:

    Kim Young Hee
  • Trạng thái:

    Đang Tiếp Tục
Xuất bản 22 thg 08, 2015
Mọi người chắc đều xem phim hoạt hình Nàng tiên cá rồi chứ? Manga này nội dung y nguyên phim ấy, chỉ là ở đây bị đảo ngược lại thành chàng tiên cá thôi!... Mà sao cũng được...Kết thúc chả có hậu đâu... Xem làm gì... Với lại lời lẽ thì sến, chữ thì nhiều...đọc lồi cả mắt...
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng