Thông tin truyện

Giao tiên đại nhân của tôi

Giao tiên đại nhân của tôi
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Chồng tôi không được. Đêm tân hôn tôi mới biết chuyện này. Mẹ chồng cũng biết nhưng vì muốn tôi có con nên bảo tôi cùng với em chồng đã chết nhiều năm...

Editor: Sant.

Bình luận truyện

loading...