Giới thần

Chương 78: Thiên tháp-Thiên yĐứng dưới Thiên tháp, Thiên cảm khái. Trước kia hắn đã từng nghĩ đến luyện cho mình 1 loại vũ khí phòng thân

Nhưng mà cả đời hắn thân làm yêu mộc bản tính quá thiện lương, chưa từng giết người cho nên từng lập nên 1 ý tưởng về loại vũ khí đó nhưng lại vẫn trễ nãi tới lúc bị vô số tiên binh quần công tới chết vẫn không có.

Đến kiếp này, rút kinh nghiệm cho nên chỉ vừa lập nên yêu giới mấy ngày, sau đó hắn liền thực hiện kế hoạch luyện binh này

Ở tu chân giới, mọi binh khí đều phân chia làm cấp.

Chân khí, bảo khí, linh khí, pháp khí, bán tiên khí, Tiên khí, tiên thiên pháp bảo và cuối cùng là chí tôn đạo khí

Ngoài ra còn có bản mệnh thần thông chân khí

Huyết mạch chân khí và dị bảo

Chung quy lại, pháp khí tu chân giới thiên kỳ bách quái, thượng vàng hạ cám, thể loại phồn đa vô cùng

Nhưng Thiên không thích các loại đao, thương, kiếm, kích, chung, sách, khiên, kính...các loại bảo vật bình thường.

Tại vì mỗi loại đều có ưu có khuyết rất lớn, tiềm năng phát triển lại không cao

Ý tưởng trước kia của hắn là 1 món như ý pháp bảo chính là hình tháp 13 tầng bao gồm, kim mộc, thủy, hỏa, thổ, phong, lôi, băng, quang, ám, ma, phật, và thời không.

Mỗi tầng đều tự dưỡng thuộc tính của mình, từ đó bao hàm vạn binh, vạn bảo trong thiên hạ.

Nhưng đến bây giờ, hắn đã có suy nghĩ khác.

Chính xác hơn là đã không còn hạn hẹp như trước nữa

Chân chính một vô địch pháp bảo không gì ngoài chính yêu giới của hắn

Đó là lý do tại sao kiếp trước hắn chỉ tu 1 ngàn năm mà đạt chí tôn vị

Đó là lý do tại sao hắn nghịch Thiên đến nỗi tiên giới cũng phải lo sợ

Cho nên, lúc vừa trọng sinh hắn đã có kế hoạch của mình

Hiện giờ yêu giới đã thành.

Coi như phôi của 1 chung cực chân khí đã có, lại thêm vào 1 Thiên tháp tương đương với phôi của thập tam tháp mà kiếp trước hắn dự tính.

Tất cả đều được sinh ra để trở thành 1 cực hạn chi binh vượt qua tất cả mọi đẳng cấp vốn có trong pháp khí.

Đầu tiên là yêu giới. Vốn dĩ đã có được hơn 3000 năm ánh sáng không gian làm lĩnh vực, bên trong đã ẩn chứa "yêu đạo" mà hắn đã dùng cả ngàn năm trước để chứng. Chính là 1 chí tôn chi đạo trong trời đất

Sau đó là quỷ đạo trong ma giới vừa bắt đầu tu luyện

Đao đạo sơ khai trong vạn đao trận

"Thần đạo trong mộc tinh giới và xuất phát từ "tổ đạo"

Thậm chí, ngũ hành đại hỗn độn chí tôn chi đạo trong ngũ tạng nữa.

Tất cả đều đồng loạt phát sinh trên cùng 1 người.

Tất cả đều có bước xuất phát từ con số 1.

Mặc dù "yêu đạo" đã chứng, đạo hạnh còn đó nhưng bây giờ lại phải luyện lại, căn cơ là còn nhưng tu vi mất đi.

Đến bây giờ yêu đạo chẳng khác nào 1 con sông đang hướng ra biển, tức là con đường đi vẫn còn nhưng nước chưa chảy tới

Còn "quỷ đạo" "đao đạo",thần đạo", và "ngũ hành hỗn độn đạo"

8 đạo này Chẳng khác gì 8 con sông cùng chạy song song với "yêu đạo" hướng tới biển lớn. Mặc dù chưa thành dòng nhưng 1 pháp thông thì vạn pháp đều thông. Tất sẽ có 1 ngày sông lớn cùng hướng tới đại dương.

Vạn đạo quy nhất

Nhưng mà tham vọng của hắn còn chưa dừng lại ở đó

Thiên muốn còn có "băng, phong, lôi, quang, ám, thời không và nhân đạo, "ma đạo", "khí đạo" , "đan đạo, "tiên đạo" " đều cùng tu. Tất cả đều quy về 1 mối thập cửu đạo đều hợp 1 chứng thành 19 giới đồng tu. Vô địch chi đạo

Điều Thiên muốn chính là lập nên căn cơ yêu đạo, phát huy ra các đạo khác cùng tiến để đạt đến vạn đạo quy nhất, vạn đạo đồng tiến, lấy yêu đạo dẫn đầu hướng tới đạo chí tôn cao nhất

Mạnh nhất,

Rộng lớn nhất

Thần bí nhất

Thứ mà đến cửu giới, cửu đạo đều phải nằm gọn bên trong

Như cá trong chậu

như chim trong lồng

Trạng thái tối đỉnh cao trong lực lượng và nguồn cơn của vạn vật, kể cả cửu giới

Vũ trụ.

Chính là vũ trụ đại thế giới.

Bây giờ

Hắn muốn chính là thoát khỏi nơi sinh ra và ràng buộc mình này

Lúc này

Yêu giới tuy nhỏ chút, nhưng đã có chút hình dáng của mình. Cũng là lúc hắn thử nghiệm ý tưởng của kiếp trước

Từ hạt giống vạn mộc thụ sinh ra yêu giới giống như 1 hạt cát nhỏ trong 3000 năm ánh sáng không gian được mọc trên da.

Sau đó là ngũ hành hỗn độn giới là 5 chiếc lá ở ngũ tạng. Trong đó ẩn chứa

"Hỗn độn Kim giới" chứa "khí đạo

"Hỗn độn mộc giới" ẩn chứa "đan đạo" và "độc dược chi đạo"

"Hỗn độn hỏa giới" ẩn chứa "hỏa đạo"

"Hỗn độn thủy giới" chứa "thủy đạo" và "băng đạo

"Hỗn độn thổ giới" ẩn chứa "thổ chi đạo" và "lực lượng chi đạo"

Rồi đến thập giới trong tinh thần hải, hiện giờ đã có:

"Ma giới" chứa mầm mống "ma đạo"

"Vạn đao giới" chứa mầm mống "sát phạt chi đạo"

"Mộc linh giới" chưa mầm mống "thần đạo" và "linh hồn chi đạo"

Vẫn còn 7 chiếc lá còn trống, Thiên tiếp tục lập nên

"Quang minh giới" ẩn chưa hạt giống "phật đạo"

"Hắc ám giới" ẩn chứa hạt giống " quỷ đạo. Ngay khi giới này thành lập liền thấy huyết bức dị năng "ma cà rồng" lập tức dọn ổ vào đây hóa thành bản địa của mình, tu luyện "tu la đạo" "hắc ám đạo" và "huyết đạo". Đến ngay cả chủ thần như Thiên cũng phải bất ngờ vì tạo hóa của mình

Tiếp tục vẫn còn 5 chiếc lá Thiên tiếp tục lập:

"Phong giới" chứa hạt giống phong đạo

"Tinh thần giới" ẩn chưa hạt giống "tinh thần đạo"

"Lôi giới" ẩn chứa hạt giống "lôi đạo"

"tiên giới" ẩn chứa hạt giống tiên đạo

"Thời không giới" ẩn chứa "thời gian chi đạo" và "không gian chi đạo"

Vô hình chung trong cơ thể Thiên đã tập hợp 16 giới với 23 hạt giống đại đạo

Nhưng mà tất cả chúng đều rời rạc tách riêng vô cùng lộn xộn.

Ngoài "yêu đạo" mà hắn từng dùng 1000 năm để chứng đạo ra, 22 đạo khác cho dù có dùng 22.000 năm cũng không chắc đã chứng được đạo

Hắn có thể chắc chắn những đạo như "độc dược đạo" hay "tu la đạo".... đều là trái lại bản tính lương thiện của hắn. Cho dù có tu ngàn năm cũng không thành được đạo

Cho nên việc hôm nay hắn làm chính là giải quyết triệt để vấn nạn này

Hắn muốn mạnh mẽ

Hắn muốn tu hành nhanh

Nhưng mà hắn lại càng muốn lương thiện không nhập ma.

Cho nên cách bây giờ chỉ có 1

Dung hợp

Lấy yêu đạo làm chủ, hợp 22 đạo khác thành 1 con đường, nối thẳng tới bỉ ngạn chi đạo

Và từ đó Thiên tháp mới phát huy tác dụng của mình

Hắn muốn

Chính là luyện thành 1 kiện tiên y từ Thiên tháp này

tại vì sao lại là y, là quần áo mà không phải đao, kiếm, tháp, chuông..này nọ

Đơn giản là vì Thiên tháp là mọc trong yêu giới, chính xác thì là 1 phần trên cơ thể hắn.

Mà bên ngoài yêu giới là tới hơn 3000 năm sánh sáng không gian.

1 lĩnh vực lớn như vậy, muốn lấy nó làm đại dương cho 23 đạo hướng tới thì tất nhiên phải cần 1 thứ bao trùm toàn bộ yêu giới, quy tụ vạn đạo quy nhất

Thứ hai.

Trong Thiên tháp đã có hơn 17 vạn người, đang tu luyện vô số loại công pháp khác nhau.

Từ tiên đạo cho đến yêu đạo, quỷ đạo, yêu đạo, ma cà rồng, dị năng, thậm chí cả phật đạo, ma đạo, ...

Công pháp thể loại vô số, đa dạng bao hàm mọi thể loại đều được Thiên ban hành trong tam bảng nhiệm vụ. Tất cả họ đều là phân thân tế bào của hắn, đạo của họ, tu vi, lĩnh ngộ của họ, tất cả đều là của hắn.

Chẳng mấy chốc mà Thiên sẽ trở thành vạn đạo cùng tu.

Thiên tháp mọc trên yêu giới

Vạn đạo lại tu từ Thiên tháp

Từ đó vạn đạo sẽ nhận được yêu đạo thông suốt dẫn đường thuận lợi thông phá tới chí tôn

Bây giờ chỉ chờ Thiên luyện Thiên tháp này thành 1 "thiên y" độc nhất vô nhị trong vũ trụ này mà thôi

Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 6.5 /10 từ 2 lượt.

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư từ trang thuyết pháp chẳng hạn như dung de tam hon kho can vi rat tham thay thich tam nguyen moi nhat 2018 ndhpd, tung kinh vo luong tho tron bo co chu su co thich nu giac tanh những bài giảng pháp này rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status