Thông tin truyện

Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ điền mật mật

Hán tử trên núi sủng thê: Không gian nông nữ điền mật mật
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
Tô Khả Phương vốn là bậc thầy điêu khắc cư nhiên lại có cơ hội xuyên qua không gian đến thời cổ đại làm một nông phụ ở thôn Phong Qủa.

Sau khi tỉnh dậy mọi chuyện thay đổi hoàn toàn đã biến cô thành nữ phụ đã có chồng.

Đối diện với tiểu thúc vô lý,

Bà bà và nhị thúc thờ ơ lạnh nhạt,

Cộng thêm một trượng phu phúc hắc,

Tô Khả Phương cảm thấy mất mát,

May mắn trong tay có không gian,

Giúp nàng dọn sạch tất cả trở ngại,

Phu xướng phụ tùy cùng nhau tạo nên hạnh phúc…

Editor: Hành Tây (Mon).

Danh sách chương

Bình luận truyện

loading...