Hoa sơn tiên môn

Chương 135: Đánh cược với Triệu Càn Khôn (1)


Lại nói hiện tại Lục Nguyên quanh năm ở Bắc Phong ít xuống núi, tuy nhiên danh khí của Lục Nguyên ở Đại Tấn quốc tương đối lớn, hiện tại ai cũng biết hắn chính là người mạnh nhất trong đám đệ tử trẻ tuổi.

Triệu Càn Khôn chạm phải Lục Nguyên, trong nháy mắt đã hiện lên vô số tâm tư.

Hắn bại trong tay của Lục Nguyên một lần dĩ nhiên là có oán khí, lúc này thầm nghĩ, mình vừa vặn có chiến lợi phẩm xuất ra có thể làm tăng thanh danh của mình, để cho Lục Nguyên thê thảm một phen.

Làm mất mặt Lục Nguyên là chuyện thống khoái cỡ nào.

Triệu Càn Khôn lại nói:

- Chúng ta vốn ở phân đường thứ mười, có vị đà chủ tên là Công Dương Tam Quang nghe nói vị đà chủ này rất thích đánh bạc, như vậy đi Lục sư đệ chúng ta đánh bạc một phen, xem chiến lợi phẩm yêu ma của chúng ta ai có nhiều chất lượng cao hơn, Lục sư đệ không dám đánh bạc sao, kỳ thực đánh bạc cũng không lớn lắm, chỉ hai trăm linh thạch mà thôi.

Lục Nguyên nở ra nụ cười, chiến lợi phẩm yêu ma của hắn rất nhiều, hắn lấy được ở phân đường thứ mười còn mình lấy ở phân đường thứ bảy dĩ nhiên Triệu Càn Không không thể bằng, bây giờ còn muốn so với mình, thật là buồn cười.

Hiển nhiên vị Triệu Càn Khôn này muốn thắng để làm mất mặt mình.

Được rồi gần đây mình cũng có tình tình rảnh rỗi, đây là hắn muốn tự mình mất mặt chứ không phải mình cố tình.

Mọi người nghe thấy có đánh cược thì hứng thú.

- Tu la Giác luyện khí kỳ mười bảy cái, tu lác giác luyện thể kỳ tám cái.

Đọc tới đây chưởng quỹ của cửa hàng săn ma giật mình nhìn lại Triệu Càn Khôn, người trẻ tuổi này ẩn náu thật lợi hại, tu la giác luyện thể kỳ có tới tám cái phải biết rằng tu la giác luyện thể kỳ rất khó có được đó.

- Sa Ma cốt thứ, Luyện khí kỳ sáu cái luyện thể kỳ hai cái.

Sa Ma cốt thứ cũng là thứ tương đối trân quý không ngờ rằng Triệu Càn Khôn lại có nhiều như vậy.

- Thổ Ma cốt thứ, Luyện Khí kỳ bảy cái, luyện thể kỳ ba cái.

Thổ Ma cốt thứ trân quý không dưới mấy thứ trên.

- Viêm Châu bốn miếng.

Viêm Dạ Xoa chỉ đến Luyện Thể Kỳ mới ngưng tụ được Viêm Châu, bốn miếng là rất không tệ rồi.

- Xác Địa Hành Tri Chu Nhân, Luyện Khí kỳ năm cái Luyện Thể kỳ ba cái.

- Xích Sa Kiếm năm thanh.

- Thổ Kiếm ba thanh.

- Binh khí của Địa Hành Tri Chu Nhân hai mươi mốt thanh.

- Tu La Cốt Đao mười bảy thanh.

- Linh thú thổ hệ tám con loại nhỏ hai con loại lớn.

- Linh thú sa hệ mười con loại nhỏ ba con loại lớn.

Chưởng quỹ cửa hàng đọc tới đây thì hít một hơi lạnh, nhiều nhiều chiến lơi phẩm như vậy không thể tưởng tượng được người trẻ tuổi này lại có nhiều chiến lợi phẩm như thế, không biết hắn làm sao mà lấy được.

Mà nghe chưởng quầy Săn Ma nói một câu này Mạnh Bạch và đám tiểu đệ của Triệu Càn Khôn cũng bị chấn kinh.

- Thật không đó là đại sư huynh của chúng ta.

- Đại sư huynh quả nhiên lợi hại, thật nhiều chiến lợi phẩm yêu ma.

- Đúng thế không tưởng được là có nhiều chiến lợi phẩm như vậy.

- Đại sư huynh quả nhiên là điển hình trảm yêu trừ ma, thật sự thay trời hành đạo.

- Đại sư huynh thật lợi hại.

- Đại sư huynh bách chiến bách thắng...

Những đám tiểu tử vây quanh Triệu Càn Khôn thay nhau nịnh nọt.

Triệu Càn Khôn cũng thật thống khoái, kỳ thật những chiến lợi phẩm này đại bộ phận đến từ một tu tiên giả Luyện Thể kỳ tầng thứ bảy sắp chết, trước đó không lâu hắn đụng phải một tu tiên giả này, chứ thực lực của hắn làm sao có thể chém giết được nhiều yêu ma có tu vi Luyện Thể kỳ như vậy.

Hắn dĩ nhiên biết thực lực của Lục Nguyên không phải là tệ, chỉ là Lục Nguyên ở trong lòng đất có hai tháng làm sao có thể có nhiều chiến lợi phẩm yêu ma như vậy được lần này chỉ cần thắng Lục Nguyên là có thể tăng

Triệu Càn Khôn nhìn về phía Lục Nguyên mà lúc này những người khác cũng nhìn về phía Lục Nguyên.

Triệu Càn Khôn có nhiều chiến lợi phẩm yêu ma như vậy chỉ sợ Lục Nguyên có danh khí lớn đến đâu cũng phải thua trận.

Triệu Càn Khôn vô cùng đắc ý, mình xuất ra nhiều chiến lợi phẩm yêu ma như vậy là có thể hơn cả Lục Nguyên.

Lục Nguyên ngươi chỉ là một khối đá để ta đặt chân mà thôi.

Mạnh Bạch thầm lo lắng nhưng hắn cũng không giúp đỡ được gì.

Lục Nguyên không nhanh không chậm nói:

- Chiến lợi phẩm yêu ma ta cũng có một ít chỉ là tựa hồ số lượng không được nhiều.

Hắn nói tới đây sắc mặt trở nên hơi khó xử Triệu Càn Khôn thấy vậy thì càng cười ha hả, hắn cảm thấy lần này có thể đạp được Lục Nguyên một cái thật là thống khoái.

Lục Nguyên khẽ chuyển động lấy ra từng cái Tu La giác, tu la giác này chính là Tu La giác luyện khí kỳ.

Cây Tu La giác luyện khí kỳ lúc rút ra trên mặt Triệu Càn Khôn nở ra nụ cười.

Cây Tu La giác thứ năm được rút ra, Triệu Càn Khôn vẫn trấn định.

Cây tu La giác luyện thế kỳ thứ mười rút ra, Triệu Càn Khôn vẫn trấn định như trước.

Cây Tu La giác thứ hai mươi được rút ra Triệu Càn Khôn không còn trấn định nữa, hắn chỉ có mười bảy cái mà không ngờ Lục Nguyên lại có nhiều Tu La giác như vậy.

Lục Nguyên lấy tới cái thứ bốn mươi sắc mặt của Triệu Càn Khôn trở nên đặc sắc.

Khi Lục Nguyên lấy tới cái thứ sáu mươi Triệu Càn Khôn trở nên tái nhợt, tuy nhiên hắn vẫn trấn định được, Triệu Càn Khôn lấy từ tu tiên giả sắp chết được tám cái Tu La giác Luyện Thể Kỳ mà Lục Nguyên chỉ ở dưới lòng đất hai tháng không có khả năng nhiều hơn hắn.

Lục Nguyên lại lấy Tu La Giác luyện thể kỳ, khi hắn lấy ra cái thứ tám, Triệu Càn Không chấn động không nói nên lời, hiển nhiên vẫn chưa xong, Lục Nguyên lại lấy ra mười sáu cái Tu La giác Luyện Thể kỳ nữa, tổng cộng là 24 cái.

- Tu La Giác luyện khí kỳ 67 cái, Tu La giác luyện thể kỳ 24 cái.

Chưởng quỹ săn ma báo số lượng, Triệu Càn Khôn khong nói nên lời, mà những người chuẩn bị vuốt mông ngựa cũng bị trấn nhiếp.

Rõ ràng là quá nhiều.

Triệu Càn Khôn lấy được từ một vị tu tiên giả sắp chết mới có nhiều Tu La giác như thế.

Mà không ngờ số lượng Tu La giác của Lục Nguyên lại gấp tới ba lần hắn.

Chênh lệch này khác biệt như ngày với đêm.

Tuy nhiên Triệu Càn Khôn vẫn chưa hoàn toàn hết hi vọng, có lẽ Tu La giác mình thua nhưng chiến lợi phẩm khác có khi mình thắng.

........

- Thổ Ma thứ cốt linh căn Luyện Khí kỳ không có cái nào.

Câu này vừa mới nói ra, Triệu Càn Khôn mừng thầm nhưng câu tiếp theo làm hắn sợ hãi.

- Thổ Ma thứ cốt Luyện Thể kỳ 14 cái.

Phương diện số lượng Triệu Càn Khôn tuy nhiều hơn nhưng về số lượng Luyện Thể kỳ Thổ Ma thứ cốt thì hắn thực sự kém quá xa. Tới đây Triệu Càn Khôn đã biết mình thua.

.......

Sa Ma thứ cốt Luyện Khí kỳ hai mươi mốt cái Luyện Khí kỳ tám cái.

- Viêm Châu mười ba miếng.

- Xác Địa Hành Tri Chu Nhân, Luyện Khí kỳ 16 con, luyện thể kỳ 12 con.

- Xích Sa Kiếm hai mươi mốt thanh.

- Thổ Kiếm chín thanh.

Binh khí của Địa Hành Tri Chu Nhân 81 thanh.

Binh khí của Địa Hành Tri Chu Nhân cũng không đáng tiền, tuy nhiên tám mươi mốt thanh là số lượng khổng lồ, bọn chúng lúc chiến đấu dùng hai chân, sáu chân còn lại nắm lấy binh khí.

- Tu La Cốt Đao ba mươi mốt thanh.

Đây là chiến lợi phẩm duy nhất không nhiều hơn Triệu Càn Khôn.

- Linh thú sa hệ loại nhỏ sáu mươi mốt con loại lớn mười con.

Số lượng linh thú này tương đối kinh người.

- Linh thú thổ hệ loại nhỏ bảy con loại lớn bốn mươi bảy con.

Linh thú thổ hệ tương đối kinh người.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Bạn chấm truyện được mấy điểm!
loading...
Following us on: twitter diigo medium scoop reddit flickr pinterest tumblr plurk soundcloud dribbble instagram 500px list
DMCA.com Protection Status

Cẩm nang kỹ thuật trồng trọt và chăm sóc cây trồng, từ cây công nghiệp đến rau quả nông nghiệp và các loại cây cảnh, cây thuốc quý. Tất cả đều có trên trang Hạt giống gia đình chẳng hạn như hoa dua can, hoa tulip chắc chắn những kiến thức và kỹ thuật trên sẽ giúp bạn rất nhiều trong việc làm vườn và chăm sóc cây cảnh.