Hundred

Hundred
Xuất bản 04 thg 05, 2015
À ờ biết nói gì nhỉ? Hundred vũ khí duy nhất có thể... và Kirasagi Hayato vừa vào học đã bị nữ hoàng Claire Harvey thách đấu...surprised
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng