Josou Shounen Anthology Comic

Josou Shounen Anthology Comic
Xuất bản 06 thg 07, 2015
Các con hàng thích trap, moé nhảy hết vào đây!! 
Tuyển tập 17 vol tổng hợp các mẩu truyện về trap, tha hồ chảy máu mũi!!