Justice League International

Justice League International
Xuất bản 13 thg 07, 2015
Booster Gold, Green Lantern Guy Gardner, August General in Iron, Fire, Ice, Vixen và Rocket Red tập hợp lại với nhau để thúc đẩy sự đoàn kết và tin tưởng giữa các nước trên thế giới - nhưng liệu họ có thể đạt được mục tiêu mà không phải giết ai?
DANH SÁCH CHƯƠNG
Tên chương
Ngày đăng