Kiếm nghịch thương khung

Chương 1306: Thăng liền hai cấp (2)


Từng giây từng phút trôi qua, Huyền Thiên tập trung tìm hiểu.

Tuy rằng Lôi Chi Áo Nghĩa cách tứ giai chỉ kém một tầng mỏng, nhưng không phá được thì vẫn là tam giai cực hạn, phá rồi chính là tứ giai sơ kỳ, rất quan trọng.

Không ít Vương giả đỉnh tiêm cực hạn lĩnh ngộ áo nghĩa đều đã đến tam giai cực hạn, nhưng lại không phá được cái màng kia, cho nên, không coi là Chuẩn Hoàng.

Huyền Thiên ở trong lôi kiếp trong tìm hiểu Lôi Chi Áo Nghĩa, hiệu quả hiển nhiên lớn hơn người khác, cho nên, tuy rằng xuyên phá tầng màng kia rất không dễ, nhưng đối với Huyền Thiên mà nói, cũng không xem là khó khăn.

Đại khái qua nửa canh giờ, lôi kiếp qua hai phần ba thì trong đầu Huyền Thiên chợt lóe linh quang, Lôi Đình Kiếm Hồn bỗng tăng lớn, tăng lên một đoạn.

Từ ba tấc biến thành bốn tấc, lớn gấp bốn lần lúc đầu.

Huyền Thiên đối với lĩnh ngộ Lôi Chi Áo Nghĩa rốt cục đã phá được tầng màng kia, từ tam giai cực hạn, đột phá đến tứ giai sơ kỳ.

Lôi Đình Kiếm Hồn cũng biến thành Kiếm Hồn tứ giai, tăng trưởng một đoạn, lực lượng tăng nhiều, xích lại gần mi tâm không ít.

Hỗn Độn Nguyên Thần trong mi tâm đến gần Hỏa Diễm Kiếm Hồn, Hỏa Diễm Kiếm Hồn tam giai đỉnh phong lại bị đẩy ra biên giới không gian mi tâm.

Độ Lôi kiếp đối với Huyền Thiên không có bất kỳ tổn thương gì, an an toàn toàn vượt qua, Huyền Thiên một mực lĩnh ngộ Lôi Chi Áo Nghĩa, thẳng đến khi lôi kiếp chấm dứt.

Lôi Chi Áo Nghĩa của hắn hiện giờ mới vừa vặn đạt tới tứ giai sơ kỳ, còn không tính tinh thâm, muốn phát huy ra thực lực cường đại, phải cần cố gắng thêm nữa.

Độ kiếp hoàn tất, Huyền Thiên đứng lên, trên mặt lộ ra thần sắc vui sướng.

Lúc này đây, thành quả Huyền Thiên thu hoạch cực lớn, không chỉ đã lấy được truyền thừa Hoàng Đạo Thiên Nhãn mà tu vị còn liên tục đột phá hai cảnh giới nữa.

Cho dù hắn dùng tâm tu luyện, thời gian một năm, có lẽ có thể đột phá đến Vương giả đại thành đỉnh phong, nhưng tuyệt không khả năng trở thành Vương giả đại thành cực hạn được..

Long Mạch mà Thiên Nhãn Kiếm Hoàng lưu cho hắn khiến hắn đạt được chỗ tốt rất lớn..

Hơn nữa, những tinh hoa linh khí này còn bị tiểu Hổ hút đi hơn phân nửa, nếu không, tinh hoa linh khí bị Huyền Thiên toàn bộ hấp thu, tu vi của hắn có thể sẽ trực tiếp đột phá đến Vương giả đỉnh tiêm rồi.

Bất quá, Huyền Thiên cũng không hối tiếc, có thể thăng liền hai cảnh giới, đã là thiên đại chỗ tốt rồi, hơn nữa, liên tục dựa vào ngoại lực tăng lên nhiều cảnh giới, đối với võ giả cũng không có chỗ tốt, sẽ tạo thành căn cơ bất ổn, đối với tu luyện về sau sẽ có ảnh hưởng.

Tu luyện ở Vương giả cảnh chính là căn cơ của Hoàng giả cảnh, tu luyện ở Hoàng giả cảnh là căn cơ của Đế cảnh, phải căn cơ bền chắc, mới có thể đi được xa.

Đốt cháy giai đoạn tuy rằng có thể thời gian ngắn tăng trưởng, nhưng theo lâu dài tuyệt đối không phải chỗ tốt.

Huyền Thiên thăng liền hai cảnh giới, cần phải bình tĩnh tu luyện một chút, triệt để củng cố tu vị mới có thể đột phá tiếp.

Cho đến lúc này, Huyền Thiên mới mở ra Hoàng Đạo Thiên Nhãn, bắt đầu hảo hảo đánh giá đối với động sảnh.

Hoàng Đạo Thiên Nhãn mở ra, liền nhìn ra năm sáu ngàn mét, không hề ngăn cản, đây đã không phải là lòng đất của Tù Long Sơn nữa, bởi vì hắn cũng không nhìn thấy bất luận trận pháp nào cả.

Bên ngoài động sảnh, toàn bộ đều là núi đá bình thường, không có chỗ đặc biệt.

Hắn lại ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy phía trên 2000m, có một thông đạo dài hẹp, kết nối lấy nguyên một đám động sảnh, cảm giác phi thường quen thuộc.

Lại hướng lên vài trăm mét, Huyền Thiên liền thấy được một mảnh đầm nước, là một cái hồ lớn.

Huyền Thiên lập tức nhận ra được, là Tiên Cảnh Hồ, đây là thông đạo dưới Tiên Cảnh Hồ, đúng là Long Mạch mà ngày xưa hắn cùng với thiên tài hậu bối chính tà song phương tiến vào .

Chính là ở trong Long Mạch Huyền Thiên đã lấy được chỉ dẫn của Thiên Nhãn Kiếm Hoàng, sau đó đi Tù Long Sơn đạt được truyền thừa Hoàng Đạo Thiên Nhãn.

Kết quả, Truyền Tống Trận ở cuối Tù Long Sơn lại truyền hắn quay lại đầu Long Mạch này

Bất quá, chỗ hắn ở, cùng Long Mạch lần trước bất đồng, ở dưới càng sâu hơn, cách mặt đất chừng 3000 m, tinh hoa linh khí ở đây cũng rất nhiều.

Đây chỉ là lòng đất bình thường, không có trận pháp bao phủ, dùng thực lực của Huyền Thiên lòng đất 3000 m, tùy thời cũng có thể phá núi lao ra.

Huyền Thiên thu hồi ánh mắt, ngồi xuống, hắn không vội vã đi ra ngoài.

Hiện giờ thực lực của hắn, đủ đánh một trận với nhân vật cấp gia chủ chưởng giáo, nhưng còn khó địch nổi Chuẩn Hoàng.

Hắn rất rõ ràng địa vị của Âm Vạn La ở Âm La Tông, hắn đã giết Âm Vạn La, cùng Âm La Tông tuyệt đối là cục diện không chết không ngớt, thực lực của hắn hiện giờ nhiều nhất chỉ tránh được Âm Liên Tinh đuổi giết thôi.

Nhưng là, Âm Liên Tinh nếu như giết không được hắn, nhất định sẽ thỉnh động Chuẩn Hoàng tọa trấn Âm La Tông .

Cho nên, Huyền Thiên chuẩn bị ở chỗ này bế quan một đoạn thời gian, tìm hiểu Hỗn Độn Áo Nghĩa, Hỏa Chi Áo Nghĩa đến cảnh giới cao thâm, chỉ cần có thêm một loại áo nghĩa lĩnh ngộ đột phá tứ giai, vậy thì thực lực của Huyền Thiên sẽ vượt qua Vương giả đỉnh tiêm cực hạn, gặp phải Chuẩn Hoàng, hắn cũng không sợ.

Hắn vung tay lên, một cổ đỉnh ba chân hiện ra trước mặt, Huyền Thiên chủ yếu tìm hiểu chính là Hỗn Độn Áo Nghĩa!

Hỗn Độn Thánh Đỉnh là một chí bảo vô thượng, mà ngay cả Chí Tôn Thần giới -- Thần Vương nhận được cũng muốn tìm hiểu lực lượng trong đó, có thể thấy lực lượng ẩn chứa trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh cường đại cỡ nào, hiện giờ lực lượng Huyền Thiên đạt được từ trong Hỗn Độn Thánh Đỉnh ngay cả cọng lông cũng không tính, chỉ cần hắn chịu tìm hiểu, sẽ có thể đạt được lực lượng vô hạn.

Mục tiêu lớn nhất của Huyền Thiên hiện giờ chính là cũng tăng Hỗn Độn Nguyên Thần lên đến tứ giai.

Mục tiêu thứ yếu là lĩnh ngộ Hỏa Chi Áo Nghĩa đến tam giai cực hạn, thể chất của hắn hỏa thuộc tính là cấp siêu hoàn mỹ, so với lôi thuộc tính còn tốt hơn, nhưng vì Lôi Chi Áo Nghĩa có thể tìm hiểu trong lôi kiếp cho nên Hỏa Chi Áo Nghĩa của hắn lĩnh ngộ một mực đuổi không kịp Lôi Chi Áo Nghĩa.

Mà ngay cả Hỗn Độn Áo Nghĩa, cũng một mực có Hỗn Độn Thánh Đỉnh có thể tìm hiểu, mà Hỏa Chi Áo Nghĩa, Huyền Thiên chỉ có thể đủ tu luyện dần dần, với tư cách là một trong các áo nghĩa chủ tu, Huyền Thiên không thể để cho nó cản trở được.

Mỗi ngày, hai phần ba thời gian của Huyền Thiên đều tìm hiểu Hỗn Độn Áo Nghĩa, thời gian còn lại thì tu luyện Cứu Cực Dẫn Tinh Quyết, chủ yếu cảm ứng Thái Dương Tinh, tìm hiểu Hỏa Chi Áo Nghĩa, đồng thời cũng củng cố tu vị.

Bế quan tu luyện không biết thời gian trôi qua, đợi khi Huyền Thiên tìm hiểu Hỗn Độn Áo Nghĩa đến tứ giai thì lại nửa năm nữa đã qua đi.

Ngày 28 tháng 3 năm 10003 lịch sau Thượng Cổ, Huyền Thiên không đến 25 tuổi sớm đã là Vương giả đại thành cực hạn, hơn nữa đã lĩnh ngộ Hỗn Độn Áo Nghĩa đến cường độ tứ giai sơ kỳ.

Trong không gian mi tâm, thực lực Hỗn Độn Nguyên Thần tăng lên, một lần nữa lách về vị trí trung tâm, không thể rung chuyển.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Sau một ngày làm việc hay học tập căng thẳng, bạn cần ít phút giải trí đọc chuyện cười, xem hài kịch và cập nhật tin tức khoa học công nghệ và đời sống từ trang hay nhất chẳng hạn như truong ve kien, ngoc trinh kho thoat danh chan dai oc ngan rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn sống vui vẻ.

loading...
DMCA.com Protection Status