Kiếm nghịch thương khung

Chương 1533: Một bước trăm vạn dặm (2)


Huyền Thiên tâm niệm khẽ động, lần thứ hai bước ra một bước.

Trong nháy mắt, Huyền Thiên từ trong hư không đi ra, lúc này đây Huyền Thiên đã xuất hiện ở ngoài hai mươi vạn dặm.

Một bước hai mươi vạn dặm, Huyền Thiên vẫn là cảm thấy không có đạt được cực hạn cự ly thuấn di của cánh cửa không gian.

Huyền Thiên tâm niệm khẽ động, lần thứ hai triệu hồi ra cánh cửa không gian, bước vào trong đó, không ngừng thử nghiệm.

Hắn thuấn di cự ly từ từ đề thăng, từ một bước mười vạn dặm, đến hai mươi vạn dặm.... Ba mươi vạn dặm.

Rất nhanh liền thử nghiệm đến một bước năm mươi vạn dặm... Sáu mươi vạn dặm....Cực hạn của cánh cửa không gian này đã vượt quá xa dự liệu ở trong lòng Huyền Thiên.

Rất nhanh, Huyền Thiên bước ra một bước, vượt lên trước một trăm vạn dặm, lúc này, Huyền Thiên mới cảm giác được có chút áp lực, không gian thông đạo bắt đầu bất ổn định, nếu là thuấn di cự ly xa hơn chút nữa, có khả năng sẽ gặp phải hiện tượng không gian thông đạo nghiền nát.

Thế nhưng, một bước trăm vạn dặm, điều này cũng quá dọa người rồi.

Đây là tốc độ cỡ nào a?

Từ Vân Châu đến Trung Châu, là sát biên giới tây bắc bộ hải vực, cách Trung Châu đại địa chừng một triệu hai nghìn vạn dặm, thập phần xa xôi.

Lấy tốc độ thuấn di của Huyền Thiên lúc trước, một ngày đêm tốc độ bốn trăm vạn dặm, cần phải chạy đi một tháng, lại không được nghỉ ngơi một ngày nào, mới có thể đi hết đoạn lộ trình này.

Mà hiện tại?

Huyền Thiên chỉ cần hành tẩu một trăm hai mươi bước, đã có thể từ Trung Châu đại địa, đến sát biên giới Tây Bộ Hải Vực.

Một trăm hai mươi bước cần thời gian bao lâu?

Khoảng một trăm lần hô hấp mà thôi.

Trong nháy mắt trăm vạn dặm, đây hoàn toàn là hiệu quả của Na Di Thần Phù, đồng thời, Na Di Thần Phù chỉ có thể khống chế phương hướng, không thể khống chế cự ly, mà Huyền Thiên thông qua cánh cửa không gian xuyên toa hư không, trong nháy mắt xuyên toa một vạn dặm hay là mười vạn dặm, hoặc là trăm vạn dặm, vẫn đều có thể tự do khống chế....

Na Di Thần Phù một tấm chỉ có thể dùng được một lần, mà Huyền Thiên thông qua cánh cửa không gian, cũng có thể xuyên toa hư không nhiều lần.

Không gian, không hổ cùng với thời gian, sinh mệnh, tử vong các loại đại đạo đặc thù tề danh, một ngày lĩnh ngộ đến trình độ nhất định, sẽ có được hiệu quả không thể tưởng tượng nổi.

Luận tốc độ, lĩnh ngộ không gian chi đạo, so với lĩnh ngộ Phong Chi Áo Nghĩa cũng đều muốn nhan hơn.

Tựa như lĩnh ngộ sinh mệnh chi đạo, sinh cơ so với lĩnh ngộ Mộc Chi Áo Nghĩa muốn lớn hơn, Mộc Chi Áo Nghĩa hiệu quả tự lành so với sinh mệnh chi đạo còn muốn chậm hơn nhiều.

Trong Bất Tử Chi Thân liền có ẩn chứa sinh mệnh chi đạo.

- Một bước trăm vạn dặm, thiên hạ ai còn có thể truy đuổi được ta? Trong ngũ đại biến thái yêu nghiệt Lục Tuyệt Trần, được xưng tốc độ Thiên Hạ Vô Song, hắc hắc...Cùng với ta so sánh, khẳng định là trợn mắt há mồm!

Huyền Thiên trong lòng cười thầm.

Hắn thử nghiệm cánh cửa không gian, rời khỏi Tịch Dương Lâu mấy trăm vạn dặm, cũng không có người biết hắn đã rời khỏi.

Sau vài bước, Huyền Thiên đã trở lại Tịch Dương Lâu, xuất hiện ở trong phòng của chính mình. Hắn đây là chân chính đến vô ảnh đi vô tung, triệt để ở trên hư không xuyên toa, xuyên tường mà qua dễ dàng.

- Sảng khoái! Thực sự là sảng khoái! Nắm giữ tốc độ đệ nhất thiên hạ, đừng nói là Chuẩn Đế ngay cả ngay cả Kiếm Đế chân chính đến đây, muốn đuổi theo ta cũng đều khó. Thiên hạ này ta không đâu không thể đi!

Trong lòng Huyền Thiên vui sướng đến cực điểm.

Tuy rằng lấy tốc độ của hắn, thiên hạ có thể đi, nhưng Huyền Thiên lại vẫn muốn ở Tịch Dương Lâu tu luyện, tìm hiểu áo nghĩa, muốn đem Kiếm Đan Chi Thuật tu luyện đến đệ tứ chuyển, mới thuận tiện hành tẩu tại Trung Châu đại địa, cánh cửa không gian có thể không nhìn Chuẩn Đế trói buộc hư không, nhưng có thể đi qua một ít trận pháp trói buộc hư không cường đại hay không, vẫn là không biết được. Tốc độ chỉ là sử dụng khi chạy trốn thoát chết, thực lực cường đại mới là chỗ dựa chân chính.

Huyền Thiên đem hai cổ Thánh Đỉnh đều lấy ra nữa, song song tìm hiểu Lôi Chi Áo Nghĩa, Hỗn Độn Áo Nghĩa đồng thời, còn tu luyện Cứu Cực Dẫn Tinh Quyết, cảm ứng cực điện tinh, Thái Dương tinh, Cự Thổ Tinh...hư ảnh của từng vì sao một, quay chung quanh Huyền Thiên xoay tròn, một bên tu luyện, một bên đem áo nghĩa có thể tìm hiểu, toàn bộ tìm hiểu ra được.

Mấy đại áo nghĩa chi lực hỗn độn hỗn độn, lôi, hỏa, đều là ngũ giai sơ kỳ, trong đó hỗn độn và Lôi Chi Áo Nghĩa đã cách đột phá ngũ giai đỉnh phong không xa, Hỏa Chi Áo Nghĩa còn cách đột phá khá xa, mà Thổ Chi Áo Nghĩa lại vẫn là tứ giai đỉnh phong, cần nhiều thời gian nhất.

Huyền Thiên trong lòng đều có kế hoạch an bài, trước đem Hỗn Độn Áo Nghĩa, Lôi Chi Áo Nghĩa đột phá tới ngũ giai đỉnh phong, sau này, một khi thời gian tu luyện thời gian rút ra phân nửa, dùng để tìm hiểu Thổ Chi Áo Nghĩa, trực tiếp luyện hóa hấp thu Diêm Hoàng Thổ.

Diêm Hoàng Thổ của hắn ước chừng hơn một nghìn cân, cũng để hắn ngay cả Hoàng Giả cảnh tu luyện, luyện hóa hấp thu Diêm Hoàng Thổ, tốc độ tìm hiểu của Thổ Chi Áo Nghĩa không thua gì có được một cổ Thổ chi Thánh Đỉnh.

Thời gian như nước, trong nháy mắt mười ngày liền đã qua.

Lôi Chi Áo Nghĩa của Huyền Thiên rốt cục đột phá một tia giới tuyến kia, đạt đến ngũ giai đỉnh phong.

Huyền Thiên tuy rằng một lòng tu luyện, nhưng là vẫn luôn chú ý hướng đi của Trung Châu đại địa.

Một ngày này, Phong Vân thế gia phong vân Phong Vân Bách Nam, tự mình đi tới Tịch Dương Lâu, cử hành đại hội kết minh.

Phong Vân Long Thành lần kia mở miệng, tự nhiên không chỉ nói ra cho có một chút thôi, Phong Vân thế gia đem việc này trở thành một việc đại sự. Trung Châu không người không biết.

Nhìn trận thế này, Trung Châu các đại thế lực đều biết Phong Vân thế gia là muốn cùng với Huyền Thiên triệt để buộc chặt cùng một chỗ, để rất nhiều cường giả có ý niệm cướp đoạt đối với Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh, thở dài không ngớt.

Có Phong Vân thế gia nhúng tay, tuyệt đại đa số cường giả muốn mưu đoạt Thánh Đỉnh, đều chỉ có thể buông tha ý niệm này trong đầu.

Phong Vân thế gia gia chủ đích thân tới, Huyền Thiên ngày hôm đó tự nhiên cũng không có bế quan tu luyện đi ra tiếp đãi khách nhân, Phong Vân thế gia sở dĩ cùng với Tịch Dương Lâu kết minh, hoàn toàn là bởi vì Huyền Thiên tồn tại, hắn không có khả năng không đi ra được.

- Ta, Phong Vân thế gia gia chủ Phong Vân Bách Nam, đại biểu Phong Vân thế gia cùng với Tịch Dương Lâu kết minh. Từ nay về sau, cộng đồng tiến thối, có bạn thì cùng bạn, mà có địch thì cùng được, nếu có hư ngôn, nguyện thiên lôi đánh xuống...!

- Ta, Tịch Dương Lâu lâu chủ Yến Cô Thành, đại biểu Tịch Dương Lâu và Phong Vân thế gia kết minh. Từ nay về sau, cộng đồng tiến thối, bạn thì cùng bạn, địch thì cùng địch, nếu có ngôn, thiên lôi đánh xuống....!

Phong Vân Bách Nam và Yến Cô Thành làm đại biểu của hai bên, cộng đồng đối với trời lập ra minh thệ.

Một ngày này là ngày quan trong nhất từ trước tới nay của Tịch Dương Lâu, vô số Hoàng phẩm thế lực, đều có Hoàng Giả đến đây chúc mừng, ánh mắt của mọi người nhìn Tịch Dương Lâu đều là một bộ áo ước.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Quản trị tài chính giúp nhà quản lý doanh nghiệp và sử dụng tốt nguồn vốn của mình, tránh tình huống bị động về tiền mặt và thâm hụt về nguồn tài chính. Từ đó, nhà quản lý vận hành tốt các hoạt động kinh doanh, từ đó, tối đa hóa lợi nhuận và giá trị của doanh nghiệp. Tất cả những kiến thức, kinh nghiệp quản trị này đều có trên trang kỹ năng quản trị chẳng hạn như cong thuc tinh npv, gioi thieu chắc chắn những kiến thức này sẽ ít nhiều hỗ trợ cho công việc của bạn, giúp bạn làm việc hiệu quả hơn.

loading...
DMCA.com Protection Status