Kiếm nghịch thương khung

Chương 155: Tư chất yêu nghiệt (3)


Trong Võ Kỹ các đại bộ phận đều là công pháp võ kỹ ngũ hành thuộc tính, từ phải đến trái, phân biệt có sáu cái giá sách, phía trước có năm giá sách theo thứ tự là công pháp võ kỹ của Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ năm loại thuộc tính, giá sách cuối cùng là rải rác vài loại công pháp võ kỹ thuộc tính đặc thù.

Huyền Thiên đi theo Bạch Linh vào giá sách thứ tư, đây đều là công pháp võ kỹ hỏa hệ. Công pháp hỏa thuộc tính phân biệt có ba loại: Cửu Diễm Huyền Hỏa Công, Chân Hỏa Huyền Công, Địa Viêm Phách Diễm Công!

Cửu Diễm Huyền Hỏa Công: phân thành mười hai tầng, bốn tầng đầu là huyền giai hạ phẩm, bốn tầng giữa là huyền giai thượng phẩm, tu luyện tới bốn tầng cuối trong cơ thể sẽ sinh ra một đạo huyền hỏa tâm diễm, rồi sau đó mỗi một tầng đều sinh ra một đạo, tối đa nhưng sinh ra chín đạo huyền hỏa tâm diễm. Huyền hỏa tâm diễm nóng và cao cấp hơn Tiên Thiên Chân Hỏa, Tiên Thiên Cảnh sơ kỳ huyền hỏa tâm diễm tương đương với Tiên Thiên Chân Hỏa Tiên Thiên Cảnh trung kỳ.

Chân Hỏa Huyền Công: phân thành mười hai tầng, bốn tầng đầu là huyền giai hạ phẩm, bốn tầng giữa là huyền giai trung phẩm, bốn tầng cuối là huyền giai thượng phẩm, tu luyện công pháp này, Tiên Thiên Chân Hỏa vô cùng hùng hậu, hơn xa thường nhân, phải gấp hai lần hỏa hệ công pháp khác.

Địa Viêm Phách Diễm Công: chia là chín tầng, huyền giai hạ phẩm công pháp, tu luyện tới tầng thứ bảy có thể tiến vào lòng đất, khống chế Địa Viêm hỏa, bá đạo vô cùng, ở trong dung nham chi địa, cơ hồ là vô địch.

Huyền Thiên so sánh một chút, liền lựa chọn Cửu Diễm Huyền Hỏa Công.

Tu luyện Cửu Diễm Huyền Hỏa Công, trong cơ thể sẽ sinh ra huyền hỏa tâm diễm, đây là một loại hỏa diễm đặc thù cao cấp hơn Tiên Thiên Chân Hỏa, cơ hồ tương đương với Thiên Địa Dị hỏa. Tiên Thiên Chân Hỏa của tu sĩ Tiên Thiên Cảnh trung kỳ, có thể làm nóng chảy tài liệu bảo khí của huyền giai hạ phẩm, bất quá Huyền Thiên chỉ cần tu luyện Cửu Diễm Huyền Hỏa Công tới tầng thứ tư là có thể sinh ra huyền hỏa tâm diễm, không cần phải Tiên Thiên Cảnh trung kỳ cũng có thể làm nóng chảy tài liệu bảo khí huyền giai hạ đẳng và rèn thử huyền giai hạ đẳng bảo khí rồi.

Mà Chân Hỏa Huyền Công tuy rằng tu luyện về sau thì trong cơ thể có Tiên Thiên Chân Hỏa, mạnh gấp hai Cửu Diễm Huyền Hỏa Công. Nhưng Tiên Thiên Chân Hỏa hơi ít, muốn làm nóng chảy bảo khí bảo khí huyền giai hạ đẳng vẫn phải đợi đến lúc Tiên Thiên Cảnh trung kỳ mới làm được. Huyền Thiên đã đi lên con đường luyện khí đương nhiên là Cửu Diễm Huyền Hỏa Công thích hợp hơn.

Về phần Địa Hỏa Phách Diễm Công, đây không phải công pháp đầy đủ, hơn nữa phải ở địa điểm đặc biệt mới phát huy ra uy lực. Nơi bình thường không có tác dụng lớn, nó giống như gân gà , ít có người học, cũng không thích hợp với Huyền Thiên.

Trong lúc Huyền Thiên quan sát Cửu Diễm Huyền Hỏa Công thì mấy vị nội môn đệ tử lúc trước lộ vẻ bất thiện với hắn đang tụ tập lại với nhau, thấp giọng thương nghị.

- Tư chất của tiểu tử này thật không ngờ biến thái như thế, cảm ứng thạch có xảy ra vấn đề gì hay không? Hắn làm sao có thể có thuộc tính vượt qua hoàn mỹ mà ngay cả Sở Phong sư huynh cũng không có.

- Đối với võ giả bình thường mà nói, tư chất rất trọng yếu, nhưng đối với với thiên tài mới đến, tư chất khác biệt sẽ có khoảng cách nhỏ hơn. Thiên tài muốn phát triển, mấu chốt còn phải chăm chỉ tu luyện cùng kỳ ngộ tạo hóa. Mặc dù hắn có tư chất tốt như vậy, nhưng mà 15 tuổi cũng mới có tu vi Tiên Thiên Cảnh nhất trọng. Sở Phong sư huynh bằng tuổi này đã lĩnh ngộ kiếm ý, tu vi đột phá đến Tiên Thiên Cảnh tam trọng, đánh khắp nội môn không địch thủ. So với Sở Phong sư huynh, hắn căn bản không là cái gì.

- Ừ! Hắn đi sau Sở Phong sư huynh thì cản không nổi Sở Phong sư huynh đâu. Công pháp đặc thù Phong thuộc tính bổn tông chỉ có Sở Phong sư huynh mới học được, lôi thuộc tính đặc thù của Huyền Thiên căn bản là cái gân gà, hắn đi đâu mà tìm công pháp lôi thuộc tính.

- Hiện tại Sở Phong sư huynh không có ở tông môn, tiểu tử này tư chất rất yêu nghiệt, chỉ sợ sẽ ở nội môn tạo ra danh tiếng không nhỏ. Hừ! Sở Phong sư huynh đối với tên này rất khó chịu, chúng ta phải làm sao thay Sở Phong sư huynh giải quyết phiền toái này.

- Tư chất của hắn mặc dù tốt, nhưng đó chỉ ở phương diện tu luyện, hừ, cũng không giống như Sở Phong sư huynh lĩnh ngộ kiếm ý, có thể vượt cấp chiến đấu, hắn hiện tại mới tiến vào nội môn, bước vào Tiên Thiên Cảnh không lâu, chờ hắn rời khỏi Võ Kỹ Các thì phái mấy sư đệ Tiên Thiên Cảnh nhất trọng lợi hại đi khiêu chiến hắn đánh hắn thành đầu heo.

- Được. Nội môn đệ tử có thể khiêu chiến với nhau, đây là quy củ ...Hắc hắc, một ngày phái mười người khiêu chiến hắn, đánh hắn mười lần, nhìn xem hắn còn dám cùng Sở Phong sư huynh đối nghịch nữa không, hắc hắc. . .

...

...

Cửu Diễm Huyền Hỏa Công đặt ở võ kỹ các tầng hai khu một chỉ có bốn tầng đầu, tương đương với công pháp huyền giai hạ phẩm. Tầng thứ nhất tương đương với cảnh giới Hoàng giai đại thành, tầng thứ hai tương đương với Tiên Thiên Cảnh nhất trọng tu vi, nếu như là vũ giả Võ Đạo cảnh thập trọng tu luyện Cửu Diễm Huyền Hỏa Công thì tu vi trực tiếp đột phá Tiên Thiên Cảnh, tầng thứ ba tương đương với Tiên Thiên Cảnh nhị trọng tu vi, tầng thứ tư tương đương với Tiên Thiên Cảnh tam trọng tu vi, tu luyện tới cấp độ nào thì tu vi sẽ tùy theo đột phá.

Bốn tầng đầu của Cửu Diễm Huyền Hỏa Công nội dung không nhiều, khẩu quyết tu luyện tầng thứ nhất chỉ có hơn một trăm chữ, tổng cộng cũng chỉ có hơn năm trăm chữ, bất quá đằng sau ghi lại rất nhiều tâm đắc tu luyện của tiền bối Thiên Kiếm Tông lưu lại, chừng hơn vạn chữ, vì thế thoạt nhìn Cửu Diễm Huyền Hỏa Công rất dày.

Xem hết khẩu quyết Cửu Diễm Huyền Hỏa Công, Huyền Thiên đặt nó sang một bên, đã biết khẩu quyết tu luyện có thể tu luyện trước, chờ tu luyện phát hiện bình cảnh hoặc là chỗ nào không hiểu thì xem tâm đắc tu luyện đằng sau cũng không muộn, dù sao, nội môn đệ tử có thể tùy thời tiến vào Võ Kỹ Các, không có thời gian hạn chế.

Huyền Thiên lại quan sát kiếm kỹ hỏa hệ bên cạnh, kiếm kỹ hỏa hệ chỉ cần tu luyện hỏa hệ công pháp đều có thể tu luyện, nhưng mà trình độ bất đồng thì hiệu quả phát huy cũng bất đồng.

Kiếm kỹ Hỏa hệ cùng công pháp hỏa hệ có tốc độ phù hợp ít nhất tám phần trở lên, nói cách khác, chỉ cần tu luyện công pháp hỏa hệ, tu luyện bất luận một loại hỏa hệ kiếm kỹ nào cũng đều có thể phát huy uy lực tám phần trở lên.

Trong số kiếm kỹ hỏa hệ, Huyền Thiên chọn lựa ra một quyển Liệt Hỏa Phần Thiên Kiếm phù hợp với Cửu Diễm Huyền Hỏa Công, một khi thi triển Liệt Hỏa Phần Thiên Kiếm có thể phát huy uy lực hỏa diễm của Cửu Diễm Huyền Hỏa Công lớn nhất.

Tu luyện công pháp chỉ cần hoàn thành một cái tuần hoàn thì sau đó sẽ tu luyện lặp lại không ngừng, vì thế khẩu quyết tu luyện rất ngắn gọn.

Võ kỹ tu luyện hiện vu hình, tại vu động, lúc tu luyện liên quan tới nhiều thứ, vì thế giải thích chiêu thức cũng rất phức tạp.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Powered by hoclamketoan.com

loading...
DMCA.com Protection Status