Kiếm nghịch thương khung

Chương 1586: Thiên Huyền Đế Kiếm (1)


Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận!

Đối mặt với công kích khủng bố của Tư Không Tương, Huyền Thiên phản ứng nhanh đến cực điểm, ngay sau khi hắn lao ra khỏi trận pháp khí tráo, liền có vô số đạo kiếm quang từ đỉnh đầu hắn phóng lên cao.

Một nghìn tám trăm khẩu Hoàng cấp linh kiếm thăng thiên, cấu thành Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, như một mảnh tinh không, tinh quang lóe sáng, tinh thần rậm rạp.

Uy lực của kiếm trận, là chiến lực cao nhất của Huyền Thiên hiện tại, tuy rằng biết muốn cùng Tư Không Tương phát sinh một hồi đại chiến, mấy ngày nay, Huyền Thiên đang thử tu luyện Giới Tôn Kiếm Quyết, nhưng Giới Tôn Kiếm Quyết thức thứ nhất cũng đều đã cần bốn loại áo nghĩa dung hợp, Huyền Thiên tu luyện mấy ngày, vẫn chưa có thể tu luyện thành công.

Tất cả vẫn là phải dựa vào Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận.

Huyền Thiên hai tay trận thế trận thế dẫn động từng đạo tinh quang rơi xuống, trong sát na ngưng tụ thành chín đạo ngọc chi kiếm quang dài trăm trượng, từng đạo quang mang xán lạn, lực lượng nhìn mà hãi nhân.

Hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu hưu!

Huyền Thiên hai tay vung lên một cái, chín đạo kiếm quang dài trăm trượng trong sát na bổ ra, chém về phía Phân Thiên Âm Dương Kiếm Cương phá không kia.

Ba....

Đạo kiếm trận kiếm quang thứ nhất tan biến!

Ba....

Đạo kiếm trận kiếm quang thứ hai tan biến!

.....

Phá phá phá phá phá....

Liên tục năm đạo kiếm trận kiếm quang tan biến, mới đem một chiêu Lưỡng Phân Âm Dương kia của Tư Không Tương chống đỡ được.

Năm đạo kiếm trận kiếm quang khác, lại vẫn tiếp tục hướng tới phía Tư Không Tương bổ tới.

Tư Không Tương cười lạnh một tiếng, thân thể dường như thiểm điện nhằm phía tiền phương, trong tay hắn trường kiếm đen kịt liên tục đâm tới về phía trước.

Ba ba ba ba......

Bị trường kiếm đen kịt kia điểm trúng kiếm trận kiếm quang này, trong sát na sẽ hôi phi yên diệt.

Trong tay Tư Không Tương trường kiếm đen kịt hướng về Huyền Thiên chỉ một cái, Huyền Thiên lập tức có một loại cảm giác tử vong, một cổ áp lực tinh thần kinh khủng phô thiên cái địa mà đến, thập phần hãi nhân.

Hưu.......

Theo một kiếm chỉ ra kia, một đạo Kiếm Cương trong sát na hướng về phía Huyền Thiên bổ tới.

Kiếm Cương này một trắng một đen giao hợp, lại là một chiêu tuyệt thuật.... Âm Dương Nhị Khí Trảm.

Kiếm thuật này thập phần cường đại, bất quá, Huyền Thiên lực chú ý lại là ở trên thanh trường kiếm đen kịt trong tay Tư Không Tương, kinh hô lên:

- Thần binh đế cấp?

Xa xa đám cường giả đang quan chiến, nghe vậy đều bị kinh hãi, Thần binh đế cấp? Đây là binh khí Kiếm Đế cần thời gian rất lâu mới có thể chế tạo ra được, mà ngay cả ngũ đại Kiếm Đế thế gia cũng không có.

Kiếm Đế là cảnh giới cao nhất của phàm giới võ giả, là một bước cuối cùng trước khi phàm nhân thành Thần, thực lực phi thường cường đại.

Vũ khí của bọn họ không giống binh khí khác có thể đơn giản chế tạo ra được. Không chỉ có cần tài liệu quý hiếm quý giá không gì sánh được, còn cần thời gian rất lâu dùng huyết nhục tế luyện.

Do đó, tuy rằng ngũ đại Kiếm Đế thế gia tổ tiên đều từng trở thành Kiếm Đế, thế nhưng lại cũng không có Thần binh đế cấp lưu lại.

Thần binh đế cấp, tương đối với Hoàng Giả, so với Hoàng cấp thần binh đối với Vương giả, Vương giả thần binh đối với thực lực Thiên giai võ giả cộng lại còn muốn lớn hơn nhiều.

Thần Tử từ Thần giới mà đến, tuy rằng trên người có mang theo thần khí. Thế nhưng tu vi Hoàng Giả cảnh còn không thể phát huy lực lượng của thần khí, Thần binh đế cấp là vũ khí cao nhất mà Hoàng Giả có khả năng nắm trong tay.

Tỷ như Tư Không Tương, thần khí trên người hắn xuyên toa hư không vô số triệu vạn dặm, nhưng hắn hiện tại tu vi quá thấp, đừng nói vô số triệu vạn dặm, ngay cả xuyên toa hư không trăm vạn dặm cũng đều không làm được, chỉ có thể phát huy ra một ít hiệu quả bản năng của thần khí mà thôi.

Thực lực của Tư Không Tương và Huyền Thiên trên thực tế hơn kém không lớn, Huyền Thiên tu luyện đó là Bất Diệt Kim Thân, thân thể kiên cố, Cương Nguyên hùng hậu, lĩnh ngộ áo nghĩa đủ có bốn loại đạt được lục giai đỉnh phong, xem như là không có một loại nào yếu hơn Tư Không Tương, đồng thời Huyền Thiên còn có Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận sát chiêu cường lực như vậy, có thể khiến hắn chiến lực tăng trưởng thật lớn.

Thế nhưng, đối với Tư Không Tương, Huyền Thiên lại vẫn là cảm thấy có chút uy hiếp, hiện tại hắn cũng rốt cục minh bạch uy hiếp ở nơi nào, đó là từ thanh Thần binh đế cấp trên tay Tư Không Tương.

Bất Diệt Kim Thân của Huyền Thiên, hiện tại so với tối đỉnh tiêm Hoàng phẩm bảo khí đều phải kiên cố hơn, thế nhưng, lại vẫn không thể cùng với Thần binh đế cấp so sánh, mặc dù là khu vực kim thân bao trùm, lấy thực lực của Tư Không Tương, sử dụng Thần binh đế cấp vẫn có thể đủ phá hư.

Vốn dĩ hai người thực lực sàn sàn. Nhưng Tư Không Tương cầm Thần binh đế cấp, tuy rằng còn không có đạt được trình đột vượt bốn cảnh giới chiến đấu, nhưng thực lực cũng vượt lên trước Thất cấp Hoàng Giả cực hạn, so với Huyền Thiên muốn cao hơn một chút.

Chỉ cao hơn một chút như vậy, lại có thêm Thần binh đế cấp nơi tay, do đó, Tư Không Tương đối với sinh mạng của Huyền Thiên có uy hiếp không nhỏ.

Đang đang đang đang đang đang đang....

Hai tay Huyền Thiên bày trận thế, dẫn dắt kiếm trận chi lực, vô số đạo tinh quang hội tụ, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo ngọc chi kiếm quang, mỗi một đạo đều dài đến hơn trăm thước, hướng phía Âm Dương Nhị Khí Trảm bổ tới.

Sau khi tổn thất vài đạo kiếm trận kiếm quang, Âm Dương Nhị Khí Trảm kia bị bổ ra trong nháy mắt, thế nhưng, trường kiếm đen kịt lại vẫn là thế tựa phá trúc, đem kiếm mang dài trăm trượng kia một đạo tiếp một đạo chém thành nát bấy.

Thần binh đế cấp lực lượng quá lớn, tuy rằng Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận là đỉnh tiêm Hoàng cấp kiếm trận, đạt đến cực hạn có thể vượt bốn cảnh giới chiến đấu, thế nhưng Huyền Thiên hiện tại thiếu khuyết Hoàng cấp linh kiếm, Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận của hắn xa xa không có đạt đến cực hạn.

Lấy thực lực hiện tại của hắn, chí ít có thể khống chế Thất Kiếm Trận trọng điệp Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, mà hiện tại hắn chỉ có một nghìn tám trăm khẩu Hoàng cấp linh kiếm, chỉ có thể làm được ngũ kiếm trận trọng điệp.

Tư Không Tương nắm giữ Thần binh đế cấp, chiến lực hầu như cùng với Bát cấp Hoàng Giả tương đương, đại khái so với lục kiếm trận trọng điệp Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận, không sai biệt lắm bao nhiêu, hẳn là phi thường tiếp cận.

Mà Huyền Thiên nếu có cũng đủ Hoàng cấp linh kiếm, đạt được Thất Kiếm Trận trọng điệp, đó chính là chiến lực kinh khủng vượt bốn cánh giới chém giết Bát cấp Hoàng Giả, so với Tư Không Tương còn muốn xa xa vượt lên đầu.

Do đó, Huyền Thiên vừa có Cửu Chuyển Kiếm Đan Chi Thuật, lại là Kiếm Trận Sư, hai cái đều là lấy lực công kích kinh khủng mà nổi danh, không phải Cửu Chuyển Kiếm Đan Chi Thuật và Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận không bằng Tư Không Tương, mà là Kiếm Đan Chi Thuật và kiếm trận Huyền Thiên cũng không có tu luyện đến cực hạn, cho nên mới yếu hơn Tư Không Tương cầm trong tay Thần binh đế cấp một đầu.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Với những mẫu chuyện cười, tin tức đời sống và công nghệ sẽ giúp bạn có được có được sự thư giãn từ những bài viết trên trang hay nhat chẳng hạn như buoc toi deo ngang bong mac te, lam gi dem tan hon rất nhiều bài hay và thông tin bổ ích giúp bạn sống vui vẻ.

loading...
DMCA.com Protection Status