Kiếm nghịch thương khung

Chương 1664: Mộc Chi Thánh Đỉnh xuất hiện (1)


Trong Cửu Đỉnh Thánh Đỉnh, Hỗn Độn Thánh Đỉnh, Phong Chi Thánh Đỉnh, Lôi Chi Thánh Đỉnh đều ở trên tay Huyền Thiên. Thủy Chi Thánh Đỉnh ở trên tay Hiên Viên Sơ Tuyết, Thổ Chi Thánh Đỉnh thì ở trên tay Tần Thế Vũ.

Thánh Đỉnh trên người Tư Không Đỉnh không nằm ngoài bốn loại thuộc tính này: hỏa, mộc, âm, dương.

Đối với Huyền Thiên lập chí phải đem chín cổ Thánh Đỉnh đều thu thập cùng một chỗ mà nói, vô luận là loại Thánh Đỉnh thuộc tính nào, cũng đều là tất không thể thiếu.

Thế nhưng, luận tâm của Huyền Thiên mà nói, dự đoán được nhất vẫn là Mộc Chi Thánh Đỉnh.

Kiếm Si từng nói qua, Ngũ Hành không được đầy đủ, không thể thành Thần.

Mà Huyền Thiên hết lần này tới lần khác Ngũ Hành thiếu mộc, thể chất Ngũ Hành thiếu mất, thiếu là bổn nguyên, chỉ có Thánh Đỉnh mới có thể bù đắp.

Do đó, có thể thành Thần hay không, Mộc Chi Thánh Đỉnh rất là quan trọng, sớm một ngày thu được, sẽ sớm một ngày an tâm.

Tuy rằng phi thăng thành Thần, Huyền Thiên so với tại phàm giới càng thêm uy hiếp, có Chư Thiên Thần Vương đều muốn đưa hắn vào chỗ chết. Thế nhưng hắn cả đời không có khả năng chỉ ở phàm giới nán lại. Muốn thay Kiếm Chi Thần Vương báo thù rửa hận, phải phi thăng Thần giới bằng không tất cả đều là nói suông.

Do đó. Mộc Chi Thánh Đỉnh, Huyền Thiên phải muốn đoạt cho tới trong tay. Đây là tiền đề để hắn phi thăng thành Thần, thu thập Cửu Đỉnh, hoàn thành lời hứa. Không có Mộc Chi Thánh Đỉnh, tất cả đều không hoàn thành được.

Tư Không Đỉnh không có thấy Huyền Thiên, nhưng Huyền Thiên tại hậu sơn của Tịch Dương Lâu, ánh mắt sớm đã thành định ở trên người Tư Không Đỉnh trên bầu trời.

Tư Không Đỉnh hôm nay đã là Đế Giả, có thể thấy được, tư chất của hắn so với các Thần Tử, Thần Nữ đều phải cao hơn.

Kiếm Chi Thần Vương chết vào tay của Chư Thiên Thần Vương, mang theo Cửu Đỉnh di lạc phàm giới, chỉ là chuyện cũ năm mươi năm trước.

Do đó, toàn bộ Thần Tử Thần Nữ, niên kỷ đều tại hơn bốn mươi tuổi, so với Huyền Thiên lớn hơn mười tuổi.

Mới hơn bốn mươi tuổi, đã thành tựu Đế Giả, nếu là tại Thần giới, điều này không tính là quá xuất chúng, nhưng tại phàm giới, đây hoàn toàn là cấp bậc yêu nghiệt nghịch thiên. Xưa nay người tại phàm giới phi thăng thành Thần cũng không nhất định có thể đủ tại thời gian hơn bốn mươi tuổi bước vào Đế cảnh.

Hiên Viên Sơ Tuyết Kiếm Đế Kiếm Đế, nhưng trong Thần Tử Thần Nữ nàng lớn tuổi nhất, đã bốn mươi chín tuổi. Thời gian Kiếm Chi Thần Vương vẫn lạc, nàng đã ở trong bụng mẹ hai năm, do đó, vào năm đầu tiên sau khi Kiếm Chi Thần Vương vẫn lạc, Hiên Viên Sơ Tuyết liền sinh ra.

Nàng là Kiếm Đế, chiếm ưu thế tuổi tác.

Thần Tử Thần Nữ còn lại cơ bản đều là sau khi Kiếm Chi Thần Vương vẫn lạc, Chư Thiên Thần Vương lại để thê thiếp mang thai sinh ra, lớn tuổi nhất cũng chỉ có bốn mươi bảy tuổi, nhỏ hơn mới khoảng bốn mươi lăm tuổi.

Tư Không Đỉnh hôm nay đã là Đế Giả, nói rõ tốc độ tu luyện của hắn, so với Hiên Viên Sơ Tuyết còn ở trên.

Thần Tử Thần Nữ, hôm nay đại bộ phận đều là Chuẩn Đế, còn có bộ phận còn lại là Bát cấp Hoàng Giả, số rất ít mới bước vào Đế cảnh. Về phần Cửu cấp Hoàng Giả đối với Thần Tử Thần Nữ mà nói, là không có khả năng có cảnh giới này, tu vi ý niệm của bọn họ vượt xa so với tu vi nhục thân. Linh khu đạt được lục giai cực hạn, lĩnh ngộ áo nghĩa đã sớm đạt được đã ngoài thất giai, do đó, một khi trở thành Cửu cấp Hoàng Giả, chính là Chuẩn Đế.

Huyền Thiên loại yêu nghiệt biến thái này cũng là như vậy.

Làm một trong rất ít Thần Nữ Thần Nữ bước vào Đế cảnh, đồng thời niên kỷ còn so với Hiên Viên Sơ Tuyết chiếm ưu thế, Tư Không Đỉnh là phi thường tự ngạo. Tự cho mình là đệ nhất nhân trong đám Thần Tử Thần Nữ. Hơn nữa ngay cả Thần Tử Thần Nữ khác đại bộ phận cũng đều cho rằng như vậy.

Tư Không Đỉnh vừa hiện thân, liền nghiêm khắc trách mắng. Lấy ra cái chết của Kiếm Chi Thần Vương đến áp chế Hiên Viên Sơ Tuyết, để Hiên Viên Sơ Tuyết thần sắc giận dữ.

Chiến lực của Kiếm Chi Thần Vương ở trong các Thần Vương, từ trước đến nay đều là đỉnh tiêm, bằng không cũng sẽ không có sáu vị Thần Vương và Chư Thiên Thần Vương đỉnh phong liên thủ tới giết hắn, ngay cả Kiếm Chi Thần Vương vẫn lạc rồi. Tại Thần giới cũng vẫn là thanh danh hiển hách, bởi vì không ai đơn đả độc đấu có thể đánh thắng được Kiếm Chi Thần Vương, ngay cả Bất Tử Thần Vương gần mấy trăm năm nay, danh tiếng đang thịnh, cũng không được.

Nhưng mà, Tư Không Đỉnh lại đem cái chết của Kiếm Chi Thần Vương nhắc ở bên miệng, còn ra vẻ dương dương tự đắc, Hiên Viên Sơ Tuyết thân là nữ nhi của Kiếm Chi Thần Vương, sao không phẫn nộ cho được?

- Tư Không Đỉnh, ngươi cùng với phụ vương so sánh, chỉ giống như một cục cứt sâu nhỏ bé vậy. Phụ vương ta mặc dù đã chết, nhưng cũng là đỉnh thiên lập địa, thanh danh hiển hách. Thần giới chúng thần đều kính ngưỡng, Tư Không Đỉnh ngươi có đức có tài gì, có tư cách nào dám đàm luận sinh tử của phụ vương ta, chỉ bằng vào phụ thân ngươi Tư Không Trích Tinh chỉ có thời gian cùng các Chư Thiên Thần Vương khác liên thủ mới dám can đảm cùng phụ vương ta đánh một trận? Hay vẫn là thời gian đơn độc đối mặt với phụ vương ta, làm rùa đen rút đầu, mà khí phách sao!

Hiên Viên Sơ Tuyết hai mắt như kiếm, nhìn chằm chằm vào Tư Không Đỉnh lạnh lùng thốt lên.

- Nói thật hay....!

Kiếm Si thanh âm kích động ở trong đầu Huyền Thiên vang lên. Kiếm Chi Thần Vương đó là chủ nhân của Kiếm Si, Tư Không Đỉnh đối với Kiếm Chi Thần Vương không tôn trọng, Kiếm Si cũng tràn ngập lửa giận, nếu không phải hắn chỉ còn lại có một đoàn tinh thần ý niệm thể suy yếu, đã sớm lao ra đến cùng Tư Không Đỉnh đánh một trận.

Tư Không Trích Tinh đó là phụ thân của Tư Không Đỉnh, một trong chí tôn Thần giới, Tư Không Thần Vương lừng lẫy lừng lẫy, là một vị đỉnh phong Thần Vương.

Luận chiến lực, Tư Không Thần Vương là đỉnh phong trong Thần Vương, một tồn tại nhất đẳng, nhưng so với Kiếm Chi Thần Vương vẫn là thua kém một bậc. Kiếm Chi Thần Vương đó là chân chính đánh đến thiên hạ vô địch thủ. Chỉ có Thần Hoàng Thiên Hình vạn năm trước đã biến mất, mới có chiến lực áp chế hắn.

Do đó, Tư Không Thần Vương bình thường cùng với Kiếm Chi Thần Vương gặp nhau, đều là nhượng bộ lui binh, thập phần an phận, Hiên Viên Sơ Tuyết xưng là rùa đen rút đầu, tuy có khoa trương, lại cũng không phải là không đúng sự thật.

Tư Không Đỉnh vẻ mặt nhất thời xanh đen.

Hắn tuy là Thần Tử, nhưng mới sinh ra được mấy chục năm, đồng thời vào lúc còn nhỏ tuổi, đã bị Tư Không Thần Vương đưa đến phàm giới. Cái gọi là trâu nghé không sợ hổ, ở trong lòng Tư Không Đỉnh đối với Kiếm Chi Thần Vương không cho là đúng.

Có lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là nhân vật đã chết đi, Tư Không Đỉnh làm đệ nhất nhân trong Thần Tử Thần Nữ, ép tới thiên tài yêu nghiệt phàm giới đều không dám ngẩng đầu lên, tâm của hắn rất kiêu ngạo, sao lại đem Kiếm Chi Thần Vương để vào mắt.

Thế nhưng, Tư Không Đỉnh mặc dù ngạo, lại vẫn là Tư Không Trích Tinh tử, đối với vị phụ thân đỉnh phong Thần Vương này của hắn vẫn là rất mực sùng bái.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Vẽ tranh chính là một loại hình nghệ thuật giống như âm nhạc, khiêu vũ và nó thể hiện cảm xúc của con người. Tranh chính là sự biểu hiện cảm xúc cá nhân bên trong. Nhìn vào tác phẩm đó, chúng ta có thể thấy được tâm trạng cũng như những suy nghĩ của một con người. Rất nhiều bài hướng dẫn vẽ chi tiết bằng video và hình ảnh được chia sẻ từ trang cách vẽ chẳng hạn như cach ve bau troi dem huong dan ve thuc su de dang, cach ve dau ngua Bức tranh là nơi trẻ có thể gửi gắm những cảm xúc của trẻ vui, buồn, tức giận…qua những gam màu. Thông qua những bức tranh có thể hiểu được những nét tính cách, cảm xúc của trẻ.

loading...
DMCA.com Protection Status