Kiếm nghịch thương khung

Chương 1700: Huyền Thiên nghịch trảm Đế Giả (2)


Thiên Ma Vô Tương Công!

Thi Đế Phá Thiên Quyền!

Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh trong nháy mắt xuất thủ, hai người đều thi triển Đế cấp võ học, phối hợp với Đế uy, uy lực cái thiên.

Thiên Ma Vô Tương Công vừa thi triển, Đồ Vạn Thành thân ảnh liền trở nên hư vô phiêu miểu, chợt lớn chợt nhỏ, chợt xa chợt gần, cho dù là Hoàng Đạo Thiên Nhãn của Huyền Thiên đều khó có thể nhìn ra toàn bộ thực hư.

Đồ Vạn Thành vừa ra tay, quyền ấn, chưởng cương, đao quang, kiếm ảnh...., công kích rậm rạp, phô thiên cái địa mà đến, Huyền Thiên tuy rằng nhìn ra đại bộ phận công kích giả tạo, nhưng vẫn là có mấy trăm đạo công kích nhìn không ra được hư thực.

Đế Giả thi triển Đế cấp võ học, sẽ không phải là Hoàng Đạo Thiên Nhãn có thể triệt để thấy rõ được.

Lấy thực lực của Đồ Vạn Thành, dù cho Huyền Thiên tu luyện Bất Diệt Kim Thân, đối phương một chút kinh khủng cũng không chịu nổi, nếu là công kích rơi vào khu vực kim thân chưa có bao trùm tới, vậy càng là có nguy hiểm cực lớn. Thậm chí có lo lắng đến tính mạng.

Thiên Ma giả dối, Thiên Ma Vô Tương Công đó là hư hư thực thực, chân chân giả giả, khiến kẻ khác khó lòng phòng bị.

Mà Thi Đế Phá Thiên Quyền của Cung Cô Thánh thì hoàn toàn tương phản, không có một chút đồ vật giả tạo nào, còn lại là lực lượng tinh thuần.

Hắn oanh đến một quyền, trời xanh vỡ vụn, đại địa núi lở.

Loáng thoáng, tựa hồ có một cổ Thi Đế cao tới mấy nghìn trượng hướng Huyền Thiên huy quyền đến. Quyền đầu kia so với ngọn núi còn muốn to lớn hơn. Bản thân Thi Đế đã kiên cố không gì sánh được, quyền đầu này có thể so với Đế cấp thần binh, lực lượng một quyền thật sự là nghe rợn cả người, khó có thể dùng chữ số đến so sánh.

Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh vừa ra tay, đã thi triển ra thực lực đỉnh phong, muốn đối với Huyền Thiên tạo thành một kích phải giết. Tốt nhất trong thời gian ngắn nhất, chém giết Huyền Thiên, cướp đoạt Thánh Đỉnh.

Về phần các Ma Môn cường giả khác, cũng không có đi lên, có hai vị Đế Giả xuất thủ, những người khác đi lên không có tác dụng gì, ngược lại chỉ thêm vướng bận.

Huyền Thiên đối mặt với hai vị Đế Giả Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh công kích, thần sắc như thường, trên mặt ngược lại mang theo mỉm cười.

Ánh mắt rơi vào trên người Đồ Vạn Thành và Cung Cô Thánh, dường như nhìn hai kẻ đã chết, nói:

- Vừa lúc dùng các ngươi đến thử xem, nhìn xem là kiếm trận giết Nhất Tinh Đế Giả nhanh, hay vẫn là lục chuyển Kiếm Đan giết Nhất Tinh Đế Giả càng nhanh hơn.

Đang khi nói chuyện, thân thể Huyền Thiên đột nhiên quang mang trán phóng, nổ bắn ra lam sắc quang mang xán lạn, soi sáng ra ngoài mấy nghìn trượng, đem toàn thân hắn chiếu thành lam sắc.

Đồng thời, cũng có vô số đạo kiếm quang phóng lên cao, tròn ba nghìn sáu trăm thanh Hoàng cấp linh kiếm bay lên trời không, hóa thành một chút tinh thần, cấu thành Đại Chu Thiên Tinh Thần Kiếm Trận hoàn chỉnh.

Huyền Thiên tâm niệm khẽ động, tay trái vung lên, vô số đạo tinh quang rơi xuống, hóa thành từng đạo quang kiếm, rậm rạp chỉ sợ có hơn hàng vạn, hàng nghìn thanh kiếm, theo thủ thế của Huyền Thiên Huyền Thiên khẽ động, toàn bộ kiếm trận kiếm quang đều giết về phía Đồ Vạn Thành.

Đồ Vạn Thành Thiên Ma Vô Tương Công hư hư thực thực, chân chân giả giả, tổng cộng có mấy trăm đạo công kích Huyền Thiên, Hoàng Đạo Thiên Nhãn không thể thấy rõ, do đó, lợi dụng kiếm trận kiếm quang quần công.

Mấy nghìn vạn đạo kiếm trận kiếm quang bổ về phía mấy trăm đạo cương mang không thể thấy rõ công kích, trong đó không hề thiếu trực tiếp xuyên thấu qua ảnh tượng hư huyễn, giết về phía Đồ Vạn Thành.

Tay phải Huyền Thiên thì dẫn theo Thiên Huyền Đế Kiếm, trong sát na bổ ra một đạo lam sắc kiếm quang xán lạn.

Lục chuyển Kiếm Đan uy lực phát huy đến mức tận cùng, nghênh đón Thi Đế Phá Thiên Quyền của Cung Cô Thánh, liền chém qua đi.

Trong sát na, tiếng nổ lớn vang lên liên tục.

Lam sắc Kiếm Cương trảm lên Thi Đế Phá Thiên Quyền, kiếm trận kiếm quang cũng đều bổ trúng những công kích không thể thấy rõ kia, bên trong có đại bộ phận đều là công kích thực chất.

 

Lực lượng song phương trong nháy mắt phân ra cao thấp.

Thi Đế Phá Thiên Quyền kia tuy rằng uy lực lớn đến dọa người, một quyền đánh ra thiên băng địa liệt, thế nhưng lục chuyển Kiếm Đan lực công kích cũng càng đáng sợ hơn, trong nháy mắt liền đem Thi Đế Phá Thiên Quyền bổ ra.

Lam sắc Kiếm Cương trương khu trực nhập, trong sát na bổ ra hơn mười dặm, trực tiếp đem Cung Cô Thánh trảm thành hai nửa.

Cung Cô Thánh đi đời nhà ma, bị lực lượng của lục chuyển Kiếm Đan miểu sát đến chết, vẫn đều trợn trừng lớn hai mắt, chết không nhắm mắt.

Hiển nhiên là không thể tin tưởng, hắn vừa mới trở thành Đế Giả, thọ mệnh nghìn năm còn có năm sáu trăm năm chưa hưởng thụ, nhanh như vậy liền chết ở dưới kiếm của Huyền Thiên.

Cửu Chuyển Kiếm Đan Chi Thuật, không hổ là kiếm thuật công kích mạnh nhất, không hổ là sát nhân chi kiếm, tuy rằng không có nhiều màu sắc đẹp đẽ như kiếm trận công kích. Thế nhưng lực công kích tập trung vào một điểm, hiệu quả lại phi thường tốt, đánh chết Nhất Tinh Đế Giả, giống như chuyện thường tình.

Cung Cô Thánh đi đời nhà ma, không nói chính hắn chết không nhắm mắt, không thể tin tưởng, mà ngay cả Ma Môn cường giả quan chiến, cũng trợn mắt há hốc miệng, lộ vẻ không thể tưởng tượng nổi.

Đế Giả a!

Thiên niên Đế Giả, đây là tồn tại trong truyền thuyết, dĩ nhiên cứ như vậy trong nháy mắt bị Huyền Thiên miểu sát?

Điều này hầu như so với Bà La Sa bị Nhất Bảo đồng tử đả thương cánh tay càng khiến kẻ khác kinh ngạc hơn. Nhất Bảo đồng tử là đột nhiên xuất hiện, huyền diệu khó giải thích, một ít thần kỳ còn có thể lý giải được.

Mà Huyền Thiên, Ma Môn cường giả đúng là hiểu thực lực của hắn. Hơn ba tháng trước công đánh Ma Môn tổng bộ, chiến lực của Huyền Thiên còn đang tại Chuẩn Đế cực hạn, so với Nhất Tinh Đế Giả khẳng định là không bằng. Thế nhưng hiện tại, dĩ nhiên có thể trong nháy mắt miểu sát Nhất Tinh Đế Giả, thực lực này tăng vọt cũng quá nhanh đi.

Ngay cả Long Tử Nghiên và chính đạo Yêu tộc cường giả đã sớm nghe Huyền Thiên nói, lục chuyển Kiếm Đan Chi Thuật của hắn đủ để đánh chết Đế Giả nhưng là vẫn lộ ra vẻ kinh ngạc. Đánh chết và miểu sát, đó lại là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau.

Ma Môn cường giả đối với Cung Cô Thánh bị thuấn khiếp sợ chỉ ở trong nháy mắt. Bởi vì, Huyền Thiên kiếm trận công kích đồng dạng là trong nháy mắt phá được Thiên Ma Vô Tương Công của Đồ Vạn Thành. Kiếm trận kiếm quang rậm rạp hướng vào đầu Đồ Vạn Thành chụp xuống.

Đồ Vạn Thành làm Nhất Tinh Đế Giả, hộ thể cương tráo lực phòng ngự mạnh mẽ, Chuẩn Đế một kích toàn lực cũng đều khó có thể phá vỡ được.

Thế nhưng, ở dưới kiếm trận kiếm quang công kích lại là thùng rỗng kêu to, dễ dàng liền bị đâm thủng.

Đồ Vạn Thành nhất thời trong lòng hoảng hốt.

Cung Cô Thánh bị miểu sát, ngay cả kêu thảm một tiếng cũng đều chưa kịp phát sinh, nhưng Đồ Vạn Thành làm Đế Giả, dù cho tại thời gian đối mặt với vô số kiếm trận kiếm quang công kích, cũng đối với Cung Cô Thánh lưu ý một điểm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.
loading...
DMCA.com Protection Status