Kiếm nghịch thương khung

Chương 1851: Huyền Thiên xuất quan (2)


Long Tử Nghiên mở to hai mắt, nói:

- Thiên ca, ngươi có thể đi đến Thần giới? Minh Giới?

Cho dù là Thần Vương, Minh Chủ, đều không thể đi tới phàm giới, mà Huyền Thiên dĩ nhiên có thể tùy ý xuyên toa, điều này đương nhiên là khiến Long Tử Nghiên khiếp sợ.

Huyền Thiên gật đầu.

- Được! Chúng ta trước bồi phụ thân mẫu thân bọn họ ở vài ngày....!

Long Tử Nghiên gật đầu nói, hai người thân ảnh chợt lóe, biến mất không thấy.

Xa xa, toàn bộ Đế Giả ai nấy trợn mắt há hốc mồm, tràng diện một mảnh vắng vẻ.

Qua hồi lâu, mới có một người mở miệng, lắp bắp mà nói:

- Kia....kia....là Huyền Thiên? Trong truyền thuyết tại phàm giới đánh chết Thần linh Huyền Thiên?

Lời này dường như một đạo lửa dẫn, tràng diện nhất thời náo nhiệt, từng tiếng kinh hô vang lên.

- Thực sự là Huyền Thiên, hắn từ đỉnh tháp Phong Thần xuống tới?

- Hắn thực sự đã từng đánh chết Thần linh a, trước đây ta còn chưa tin, nhưng hiện tại ta vạn phần tin tưởng.

- Đó là đương nhiên, một đạo đao khí kia không nhận ra không đến đầu cùng a. Đó là đáng sợ cỡ nào, dĩ nhiên bị hắn một tay đã tiếp được. Thổi khí một cái đã thổi tan, ta thiên, hắn so với Thần linh đều còn muốn kinh khủng hơn a....!

......

......

Ở trong tiếng nghị luận kinh hô náo nhiệt của chúng Đế Giả, Huyền Thiên và Long Tử Nghiên đã trở lại Kiếm Tông.

Hôm nay Kiếm Tông, sớm đã là Đế phẩm thế lực cường thịnh, bốn mươi chín năm qua đi, không ít người đều đã thành Đế.

Thân hữu của Huyền Thiên bởi vì thời gian thành Vương đều dùng Vương Linh Thảo nghìn năm luyện thành Thành Vương Đan, ai nấy đều là cửu phẩm linh khu, tự nhiên mà vậy, tại Kiếm Châu liền trở thành Đế Giả.

Trong mọi người cường đại nhất là Huyền Đình Đình hậu sinh khả úy. Hôm nay nàng đã hơn sáu mươi tuổi, liền đã là Lục Tinh Đế Giả, ở trong thiên ngoại tinh không một mình xông pha, ngoại trừ Huyền Thiên, Long Tử Nghiên đã là Kiếm Tông đệ nhất nhân, là thiên tài mười phần.

Thời gian cách bốn mươi chín năm, Huyền Thiên lần thứ hai trở về, đối với Kiếm Tông là một kiện siêu cấp đại sự, cử hành tiệc mừng trong tông.

Huyền Thiên và phụ mẫu, thê tử, thân hữu....vừa thấy mặt, thời gian vài ngày đều làm bạn ở bên cạnh họ.

Năm ngày sau, phía sau núi Kiếm Tông, chỗ ở của Huyền Thiên, một mình Huyền Thiên ở trong phòng, bên cạnh hắn phiêu phù bảy cổ Thánh Đỉnh.

Huyền Thiên buông ra tất cả lo lắng, làm bạn cùng người năm ngày. Tuy rằng thời gian có chút ngắn ngủi, nhưng hắn hiện tại phải đem chuyện tìm kiếm Thánh Đỉnh khác đặt ở trong lòng.

Hiện tại hắn thực lực cường đại, nhưng còn có rất nhiều sự tình muốn đi làm, Hiên Viên Sơ Tuyết, Kiếm Si, tiểu Hổ....đều đang tại Thần giới chờ đợi. Hắn còn muốn tìm kiếm Âm, Dương hai cổ Thánh Đỉnh, còn muốn vì Kiếm Chi Thần Vương báo thù, tìm Bất Tử Thần Vương, Tư Không Thần Vương, Công Tôn Thần Vương, Trường Không Thần Vương, Thái Sơ Thần Vương, Côn Hư Thần Vương....các Chư Thiên Thần Vương, nhất nhất tính sổ.

Hiện tại, Huyền Thiên cảm xúc được bảy cổ Thánh Đỉnh, thông qua liên hệ giữa chín cổ Thánh Đỉnh, đi cảm ứng vị trí của hai cỗ Thánh Đỉnh còn lại.

Trong đó, Dương Chi Thánh Đỉnh hạ lạc, Hiên Viên Sơ Tuyết đã sớm nói cho hắn biết, ở trong tay Bất Tử Thần Vương, Huyền Thiên then chốt muốn làm đó là cảm ứng được Âm Chi Thánh Đỉnh tồn tại.

Trong tinh thần ý thức của Huyền Thiên, ngoại giới phàm giới, Thần giới, Minh Giới....rất nhiều thế giới đều không tồn tại nữa, có chỉ là một thế giới.... Bổn nguyên thế giới.

Tinh thần của hắn ở trong bổn nguyên thế giới du tẩu, thông qua một tia cảm ứng kia, hướng phía Âm Chi Thánh Đỉnh không ngừng tới gần.....

Rất nhanh, Huyền Thiên liền cảm ứng được Âm Chi Thánh Đỉnh tồn tại.

Tinh thần ý thức của hắn do bổn nguyên thế giới tản ra, cùng với thế giới vật chất tương liên, liền biết được vị trí của Âm Chi Thánh Đỉnh, ở vào nơi nào.

- Ân....?

Trên mặt Huyền Thiên hiển lộ ra một tia kinh ngạc, nói ra:

- Dĩ nhiên ở tại Minh Giới! Thực sự là quái thay, Cửu Đỉnh Thánh Đỉnh, có bảy cổ đều ở Kiếm Giới, một cổ ở Thần giới, một cổ lại ở Minh Giới, hầu như cùng phân chia giống nhau!

Bất quá, có Tô Tuấn Phương mang theo Dương Chi Thánh Đỉnh phi thăng Thần giới phía trước, hiện tại Huyền Thiên cảm ứng ra Âm Chi Thánh Đỉnh tại Minh Giới, lại đúng là không có khiến Huyền Thiên quá mức khiếp sợ.

- Có lẽ, là có cường giả Ma giới đi tới phàm giới...thu được Thánh Đỉnh, sau đó phi thăng đến Minh Giới!

Trong lòng Huyền Thiên suy đoán.

Dương Chi Thánh Đỉnh, tuy rằng là Tô Tuấn Phương mang theo phi thăng đến Thần giới. Thế nhưng lại rơi vào trong tay Bất Tử Thần Vương, thế nhưng Minh Giới Âm Chi Thánh Đỉnh, cũng sẽ không ở trong tay nhân vật bình thường, vô cùng có khả năng là một trong Minh Giới chí tôn.

Minh Giới Minh Chủ, cùng với Thần giới Thần Vương là cùng một cấp bậc tồn tại. Từ sau khi Huyền Thiên nghe nói rất nhiều tin tức của Thần giới, Kiếm Si cũng từng cùng với Huyền Thiên nói đến tin tức của Minh Giới.

Minh Giới Minh Chủ, số lượng cũng không hề ít. Không thể so với Chư Thiên Thần Vương ít hơn, thế nhưng Minh Chủ có thể cùng với Kiếm Chi Thần Vương, Bất Tử Thần Vương cấp bậc Thần giới chí tôn đánh đồng, số lượng lại cũng không nhiều lắm, chỉ có mười vị, được xưng là thập đại Minh Chủ.

Thần giới và Minh Giới là thế giới cùng loại trình tự, so với nhân giới và Ma giới đều phải cao hơn một đẳng cấp, lưỡng giới tuy rằng không cùng một chỗ, nhưng giống như Nhân giới cùng Ma giới như vậy, cũng có khe rãnh không gian đem chúng nối tiếp với nhau, có thể qua lại được.

Vô tận năm tháng tới nay, Thần giới và Minh Giới liền vẫn luôn đối đầu, kết hạ vô tận ân oán, là quan hệ đối lập.

Minh Giới, A Dục Vực Giới.

A Dục Vực Giới là một Vực Giới tiếng tăm lừng lẫy trong Minh Giới vạn giới, bởi vì chủ nhân của A Dục Vực Giới A Dục Minh Chủ là một trong Minh Giới thập đại Minh Chủ.

Ở trong A Dục Minh Cung khổng lồ không gì sánh được, trên một tòa vương tọa vạn trượng, đang ngồi một cự nhân cao mấy vạn trượng, hắn chính là chủ nhân của A Dục Minh Cung..... A Dục Minh Chủ.

Ở trong A Dục Minh Cung, tại tiền phương của A Dục Minh Chủ, trái bốn phải năm đều có chín cái tọa ỷ thật lớn, ngồi trên đó là chín cự nhân cùng với A Dục trương cao như nhau.

Ngoại trừ điều này ra, A Dục Minh Cung không biết lớn bao nhiêu lần, lại không có người khác, chỉ có mười cự nhân này tồn tại.

Có thể cùng với A Dục Minh Chủ cùng ngồi ngang hàng. Chín người này khẳng định địa vị cũng không thấp, là cùng với A Dục Minh Chủ tồn tại một cấp bậc. Cùng với A Dục Minh Chủ gọi chung là Minh Giới thập đại Minh Chủ.

Thực lực của mỗi một người, ở trong Minh Chủ đều là tồn tại đỉnh tiêm, Minh Chủ bình thường, mười người liên thủ đều khó là đối thủ của bọn hắn, bởi vì bọn họ đã bắt đầu tiếp xúc đến Thiên Địa quy tắc lực lượng.

- A Dục Minh Chủ, ngươi đem mười người chúng ta toàn bộ hội tụ đến cùng nhau, đến tột cùng là có đại sự gì xảy ra?

Ngồi ở bên tay phải của A Dục Minh Chủ vị Minh Chủ thứ nhất uống xong một chén rượu ngon, sau đó mở miệng hỏi.

Mấy đại Minh Chủ khác, ánh mắt cũng đều hướng tới A Dục Minh Chủ nhìn qua, đều có chút nghi hoặc.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Việc tìm hiểu trước thông tin về doanh nghiệp hay sản phẩm dịch vụ sẽ giúp bạn có được lựa chọn đúng đắn trong giao dịch. Danh bạ Top 10 công ty uy tín tại Việt Nam bao gồm dịch vụ, thương mại và sản xuất. Các công ty chất lượng và uy tín được xếp hạng theo tỉnh thành giúp quý đối tác tìm kiếm công ty mình cần dễ dàng và nhanh chóng. Đánh giá, xếp hạng hàng ngàn công ty và sản phẩm trên trang đánh giá công ty chẳng hạn như review trung tam tieng anh i can read, review khoa hoc online hocmai vn rất nhiều bài hay và thông tin hữu ích về doanh nghiệp và sản phẩm giúp bạn có được lựa chọn đúng.

loading...
DMCA.com Protection Status