Kiếm nghịch thương khung

Chương 204: Tâm pháp Tuyệt Ảnh (2)


Năm hết tết đến kính chúc bạn đọc có một năm mới an khang thịnh vượng !

- Trận pháp chi đạo bác đại tinh thâm, mặc dù ta được xưng là thiên sinh kỳ tài, dùng cả đời tìm hiểu trận pháp, lại không thể đạt tới bao nhiêu tạo nghệ, cho đến lúc tuổi già mới như có chút tâm đắc, bố trí xuống "Kiếm Ý Di Thiên Trận" cùng "Lục Kiếm Tuyệt Sát Trận", "Kiếm Ý Di Thiên Trận" có thể tiến không thể ra, "Lục Kiếm Tuyệt Sát Trận", có thể ra không thể tiến.

- Nếu người đời sau hữu duyên, có thể tiến vào nơi đây, đạt được truyền thừa của "tâm pháp Tuyệt Ảnh", "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp", chứng minh ngươi đã xông qua "Kiếm Ý Di Thiên Trận", có thể ở chỗ này tìm hiểu "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp", đem "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" tu luyện đến cảnh giới thành tựu, xông qua "Lục Kiếm Tuyệt Sát Trận" có năm thành tỷ lệ, nếu có thể lĩnh ngộ kiếm ý cấp hai thì có tám phần tỷ lệ, đem "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" tu luyện đến đại thành thì xông qua "Lục Kiếm Tuyệt Sát Trận", tỷ lệ mười thành.

- "Lục Kiếm Tuyệt Sát Trận" uy lực phi thường, không phải cường giả Địa giai cảnh thì không thể phá hư, xông trận thất bại chỉ có con đường chết, người hữu duyên, đừng trách ta lòng dạ ác độc, nếu ngươi đã đạt được truyền thừa "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp", phải luyện ra bộ dáng, ngày sau hành tẩu giang hồ đừng làm xấu thanh danh "nhất kiếm tuyệt mệnh" của ta, tu luyện không thành, không bằng theo ta an nghỉ ở chỗ này, miễn cho ra ngoài làm xấu mặt của ta.

- Người hữu duyên, nếu ngươi tuổi còn trẻ, ta khuyên ngươi một câu, một lòng tu luyện mới là vương đạo, đừng đem tâm tư dùng nhiều trên con đường bàng môn tả đạo, như vậy ngươi mới có thể trên con đường võ đạo đi được càng xa, có hi vọng đứng trên đỉnh phong võ đạo, cúi đầu nhìn Thần Châu đại địa, mà không phải sống ở một góc làm ếch ngồi đáy giếng, không thể bước vào Địa giai cảnh, đây là chuyện cả đời ta ăn năn, hy vọng ngươi lúc về già không lưu lại hối tiếc... - - Chu Vô Ảnh!

Chu Vô Ảnh lúc tuổi già đúng là cảm khái rất nhiều, trên vách tường trước mắt lưu lại không ít lời.

- Một lòng tu luyện mới chính là vương đạo, chỉ có như vậy con đường võ đạo mới càng cao, ta mới có hy vọng báo thù rửa hận, Luyện Khí Sư tuy là chức nghiệp tôn quý, nhưng mà Luyện Khí Sư tôn quý cũng phải phục vụ cho tông môn, không có tông môn làm hậu trường, thân phận đặc thù cũng không thể mang lại địa vị tôn quý, ngược lại sẽ mang tai vạ, chỉ có hậu trường của bản thân mới thật sự không sơ hở, thực lực bản thân là trọng yếu nhất.

Nhìn qua lời của Chu Vô Ảnh lưu lại, trong nội tâm Huyền Thiên tán thành.

Nhìn qua hướng hài cốt của Chu Vô Ảnh, trừ chữ khắc trên vách đá, sẽ không có đồ vật nào ngoài chữ, Huyền Thiên quay đầu nhìn qua hướng cuối đại sảnh.

Chỗ đó có một cửa đá, cửa đá nửa đậy, không có đóng sát lại, bên cạnh viết năm chữ to - - Lục Kiếm Tuyệt Sát Trận.

Chắc hẳn cửa đá này chính là nơi rời đi, mà sau cửa đá chính là Lục Kiếm Tuyệt Sát Trận mà Chu Vô Ảnh nói, nghe tên trận pháp này cùng miêu tả của Chu Vô Ảnh, "Lục Kiếm Tuyệt Sát Trận" này hình như là trận pháp vô cùng lợi hại.

Huyền Thiên với trận pháp dốt đặc cán mai, nhưng hắn xuất thân thế gia nhị phẩm, tự nhiên biết rõ trận pháp lợi hại.

Thiên địa có thế, trận pháp lợi dụng lực của người và lực của vật, mượn thiên địa đại thế, có thể phát huy hiệu quả cực lớn.

Dùng vật làm trận pháp tương đối hiếm thấy, bày trận cần vật phẩm bất phàm, khó có thể thu thập, hơn nữa hết sức phức tạp, phiền toái.

Tương đối thông thường chính là người bày trận, tất cả đại tông môn cơ hồ đều có trận pháp truyền thừa, ví dụ như bố trí kiếm trận, đao trận, côn trận, thương trận...

Trận Pháp Sư bình thường chỉ dùng vật bày trận, không cần mượn nhờ người khác, lực một người là có thể bố trí xuống đại trận.

Chu Vô Ảnh lưu lại trận pháp, hiển nhiên là dùng vật bố trí thành, hắn cũng đã chết hơn trăm năm, đừng nói không có người khác, cho dù hắn không còn thì trận pháp được bí trí xuống vẫn tồn tại.

Động sảnh này chừng ba mươi mét, rất là vắng vẻ, Huyền Thiên cẩn thận quan sát bốn phía, cũng không phát hiện có nguy hiểm gì.

Có lẽ Chu Vô Ảnh phòng bị nơi này chính là "Kiếm Ý Di Thiên Trận" cùng "Lục Kiếm Tuyệt Sát Trận", trong "Kiếm Ý Di Thiên Trận" có kiếm ý cấp bốn bao phủ, kiếm quang hư hư thật thật, thiệt giả khó phân, đã đủ nguy hiểm, có thể xông qua "Kiếm Ý Di Thiên Trận" tính toán là thông qua khảo nghiệm của Chu Vô Ảnh, động sảnh này không cần thiết lập cơ quan gì khác.

Đương nhiên Huyền Thiên vẻn vẹn chỉ suy đoán, hơn nữa cũng không có buông lỏng cảnh giác, thời khắc bảo trì cẩn thận.

"Kiếm Ý Di Thiên Trận" cho phép vào không cho ra, đường đi đã đóng kín, muốn đi ra chỉ có xông qua "Lục Kiếm Tuyệt Sát Trận" .

Nhưng mà "Lục Kiếm Tuyệt Sát Trận" là trận pháp vô cùng lợi hại, muốn vượt qua cũng không dễ dàng, dùng thực lực của Huyền Thiên bây giờ, hiển nhiên vẫn không đủ.

Chu Vô Ảnh nói đem "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" tu luyện tới cảnh giới chút thành tựu mới có một nửa tỷ lệ xông qua "Lục Kiếm Tuyệt Sát Trận".

Huyền Thiên tu luyện "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" dường như đã lĩnh ngộ tới cuối cùng, đạt tới tạo nghệ rất cao, nhưng mà không có tu luyện hoàn thành, "Diệt Thần Thức" cuối cùng Huyền Thiên chưa lĩnh ngộ, căn bản không nói gì tới chút thành tựu.

"Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" là huyền giai thượng phẩm kiếm kỹ, nếu Huyền Thiên tu luyện tới cảnh giới chút thành tựu đã có thể so với cảnh giới đại thành của huyền giai trung phẩm kiếm kỹ, đều không kém mảy may.

Hiện tại "tâm pháp Tuyệt Ảnh" có, chiêu thức "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" cũng có, muốn xông qua "Lục Kiếm Tuyệt Sát Trận" nhất định phải đem "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" tu luyện tới cảnh giới có chút thành tựu.

Huyền Thiên đi tới xem "tâm pháp Tuyệt Ảnh" trên vách tường. Giờ phút này mới chăm chú quan sát.

"tâm pháp Tuyệt Ảnh" chỉ là nguyên bộ tâm pháp của "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp", là điều kiện tất yếu khi tu luyện "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp". Là một phương thức vận chuyển Tiên Thiên chân khí, thời điểm vận chuyển có thể hoàn mỹ thi triển kiếm chiếu "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp", hoàn mỹ phát huy uy lực của "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" cùng chỗ đặc thù của công pháp.

"tâm pháp Tuyệt Ảnh" cùng "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" tự nhiên là cùng phẩm cấp. Đều là huyền giai thượng phẩm.

Con đường võ đạo một bước một cước ấn, võ giả tại Tiên Thiên cảnh sơ kỳ còn không thể tu luyện công pháp huyền giai trung phẩm, đạt tới tạo nghệ nhất định lại nhảy qua tu luyện công pháp huyền giai thượng phẩm. Độ khó là cực lớn.

Tu luyện công pháp cùng vũ kỹ hiển nhiên là công pháp khó luyện. Con đường đi tới rất khó khăn, mà tạo nghệ vũ kỹ không có điểm cuối, cho nêo vũ kỹ cao phẩm nếu so với công pháp thì dễ tu luyện hơn.

"tâm pháp Tuyệt Ảnh" không phải công pháp tu luyện, chỉ là phương thức vận chuyển chân khí trong người, so với công pháp huyền giai thượng phẩm độ khó không lớn như vậy, thậm chí ngay cả công pháp huyền giai trung phẩm còn kém hơn.

Tuy Huyền Thiên chỉ có tu vi Tiên Thiên cảnh sơ kỳ, nhưng tu luyện "tâm pháp Tuyệt Ảnh" cũng không khó khăn gì, Huyền Thiên lĩnh ngộ với kiếm siêu phàm thoát tục, xuất thần nhập hóa, tuy "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" là huyền giai cao phẩm kiếm kỹ, lại không làm khó được hắn.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Cuộc sống vật chất luôn cần có yếu tố tâm linh. Tuyển chọn một số bài thuyết pháp hay của các giảng sư và các câu chuyện về nhân quả từ trang tâm đại bi chẳng hạn như tung kinh vo luong tho thich tri thoat tron bo 2, nhac niem phat quan am rat hay nam mo bo tat quan the am những bài này chắc chắn rất hữu ích cho cuộc sống và sự tu tập của bạn.

loading...
DMCA.com Protection Status