Kiếm nghịch thương khung

Chương 205: Tâm pháp Tuyệt Ảnh (3)


Huyền Thiên đứng trước vách tường khắc "tâm pháp Tuyệt Ảnh , trọn vẹn xem một tiếng đồng hồ, đem trọn "tâm pháp Tuyệt Ảnh" ghi nhớ trong lòng, hơn nữa đối với nội dung "tâm pháp Tuyệt Ảnh" có cảm ngộ.

Không chỉ đem "tâm pháp Tuyệt Ảnh" nhớ kỹ nội dung, còn lĩnh ngộ ra tinh túy trong đó, Huyền Thiên ngộ tính siêu quần, rất nhanh đã có thu hoạch.

Sau đó Huyền Thiên ngồi xuống mặt đất, dựa theo phương pháp vận chuyển chân khí của "tâm pháp Tuyệt Ảnh" bắt đầu tu luyện "tâm pháp Tuyệt Ảnh".

"tâm pháp Tuyệt Ảnh" vận chuyển Tiên Thiên chân khí phi thường quái dị, so với cách vận chuyển chân khí bình thường khác nhau rất lớn, nếu như có kiếm khách nào khác đạt được "tâm pháp Tuyệt Ảnh", không có mười ngày nửa tháng tìm hiểu chỉ sợ không dám bắt đầu, bắt đầu tu luyện không có một hai tháng thì vận chuyển chân khí không cách nào đạt được như miêu tả của "tâm pháp Tuyệt Ảnh".

Bởi vì vận chuyển chân khí của "tâm pháp Tuyệt Ảnh" hoàn toàn phá hủy con đường vận chuyển chân khí bình thường, chính vì như vậy mới đạt tốc độ cực nhanh.

Nhưng mà Huyền Thiên thì không như vậy, hắn đã có tạo nghệ nhất định với "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp", lần đầu tiên lĩnh ngộ "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" thì hắn gặp vô số "cự châm phong" công kích, Huyền Thiên sinh tử một đường, một sát na kia tiểu kiếm bộc phát, dũng mãnh đem một lực lượng truyền vào trong óc Huyền Thiên, giúp Huyền Thiên như có thần trợ, tự nhiên thi triển ra "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp".

Thời điểm thi triển "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" Huyền Thiên trong vận chuyển nội khí trong người, đánh vỡ hình thức vận chuyển bình thường, lúc ấy Huyền Thiên cũng đem phương thức vận chuyển quái dị ghi nhớ trong tâm, bởi vì phương thức vận chuyển quái dị mới khiến cho Huyền Thiên thi triển kiếm chiêu của "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" như tới mức "vô ảnh".

Về sau Huyền Thiên bước vào Tiên Thiên cảnh, nội khí cường hóa thành Tiên Thiên chân khí, nhưng mà thi triển "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" thì không có cải biến phương thức.

Huyền Thiên đối với phương thức vận chuyển nội khí này cũng đã sớm quen thuộc, đây cũng là nguyên nhân hắn đạt tới mức vô ảnh của "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp".

Nhưng mà "tâm pháp Tuyệt Ảnh" ghi phương thức vận chuyển với so Huyền Thiên lĩnh ngộ càng thêm quái dị, nhưng thi triển "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" lại phát huy tốc độ cực nhanh, uy lực phát huy càng hoàn mỹ.

Có kinh nghiệm lúc trước, Huyền Thiên tu luyện "tâm pháp Tuyệt Ảnh" giống như nước chảy thành sông.

Trong không gian giới chỉ của Huyền Thiên mang theo nhiều đồ ăn cùng nước, đói thì ăn, khát uống nước, thời gian còn lại tu luyện "tâm pháp Tuyệt Ảnh", không tới ba ngày Huyền Thiên liền học xong "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp".

Học được "tâm pháp Tuyệt Ảnh", cũng không có nghĩa là "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" cũng luyện tốt, tu luyện "tâm pháp Tuyệt Ảnh", là tĩnh tu, ý nghĩ bảo trì trạng thái hoàn mỹ, không cho xuất hiện sai lầm trong tu luyện.

Nhưng mà thời điểm tu luyện "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" thì thân thể di động rất nhanh, thời điểm này Tiên Thiên chân khí có thể dựa theo "tâm pháp Tuyệt Ảnh" mà vận hành, độ khó so với tĩnh tu còn khó gấp trăm lần.

Tâm pháp cuối cùng là tâm pháp, tu luyện cũng không thể khiến võ giả tăng thực lực, tâm pháp là phải phối hợp với kiếm kỹ, mới có thể khiến kiếm kỹ phát ra càng hoàn mỹ, mới có thể tăng trưởng thực lực.

Cho nên kế tiếp Huyền Thiên còn cần tu luyện "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp", thời điểm tu luyện kiếm chiêu cũng phải vận chuyển "tâm pháp Tuyệt Ảnh", tâm pháp cùng kiếm pháp phối hợp cần thời gian ma luyện.

Chỉ có phối hợp trong thời gian dài tâm pháp cùng kiếm pháp mới dung hợp hoàn mỹ, sẽ không xuất hiện sai lầm, thời điểm thi triển kiếm pháp chân khí sẽ theo bản năng phối hợp với kiếm chiêu, phát huy ra một kích hoàn mỹ nhất.

So với luyện kiếm bình thường là cùng một đạo lý, nhưng mà luyện kiếm bình thường là kiếm pháp cùng thân thể phối hợp, mà Huyền Thiên tu luyện lúc này là kiếm pháp và tâm pháp phối hợp.

Thời gian dài ngắn cũng không phải nhân tố duy nhất giúp võ giả quen thuộc.

Tu luyện cùng một loại kiếm kỹ, có một ít kiếm khách tu luyện một năm, mà có chút ít kiếm khách chỉ tu luyện ba tháng, nhưng mà kiếm khách tu luyện ba tháng quen thuộc kiếm chiêu có khả năng còn cao hơn kiếm khách tu luyện một năm, đây chính là chỗ khác nhau của thiên tài và người bình thường.

Mỗi một vị kiếm khách lĩnh ngộ với kiếm không giống nhau.

Huyền Thiên hiển nhiên là một trong những người xuất sắc nhất, hắn lĩnh ngộ với kiếm không giống người thường, từ khi trong mi tâm có tiểu kiếm thì lĩnh ngộ với kiếm càng thoát tục, xuất thần nhập hóa, là thiên tài kiếm đạo hiếm thấy.

Huyền Thiên luyện kiếm một ngày tương đương với thiên tài tu luyện mười ngày, khả năng tương đương với trăm ngày của người bình thường.

Dùng tiến triển cực nhanh để hình dung Huyền Thiên tu luyện kiếm kỹ cũng tuyệt không quá đáng.

Vốn Huyền Thiên đã có tạo nghệ sẵn về "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp", hiện tại học được "tâm pháp Tuyệt Ảnh" thì thi triển "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" càng tiến triển thần tốc.

Gần hai ngày Huyền Thiên đã sớm học xong sáu chiêu đầu tiên, cùng phối hợp vận chuyển với "tâm pháp Tuyệt Ảnh" hoàn mỹ, Huyền Thiên tùy thời cũng có thể phát ra một kích mạnh nhất của "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp".

Trừ thức thứ bảy "Diệt Thần Thức", Huyền Thiên lĩnh ngộ với sáu chiêu trước sắp đạt tới trình độ chút thành tựu.

Mà chiêu "Diệt Thần Thức" thứ bảy, Huyền Thiên đã có cảm ngộ, "Diệt Thần Thức" dường như có liên quan trọng đại với kiếm ý, kiếm chiêu này phối hợp với kiếm ý thì phát ra hư hư thật thật, thật thật giả giả, làm đối thủ không cách nào phân biệt hư thật, trong thoáng chốc liền mất mạng.

Giống như năm tên kiếm khách trong "Kiếm Ý Di Thiên Trận", tu vi của bọn họ hơn xa Huyền Thiên, nhưng mà cũng khó phân biệt được kiếm chiêu là hư thật thế nào, tất cả đều bị mất mạng, đi đời nhà ma.

Ngày thứ sáu Huyền Thiên tiếp tục luyện kiếm.

Tru Tâm Thức, Xuyên Hầu Thức, Thứ Mi Thức, Trảm Yêu Thức, Vô Đầu Thức, Phân Thân Thức, "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" sáu thức kiếm chiêu, dưới kiếm của Huyền Thiên thì tốc độ thi triển nhanh tới cực điểm.

Mỗi một lần xuất kiếm, Tiên Thiên chân khí trong người Huyền Thiên dựa theo bản năng vận chuyển "tâm pháp Tuyệt Ảnh", phát ra một kích hoàn mỹ.

"Trọng Nhạc Kiếm" trong tay Huyền Thiên giống như cánh tay mọc dài của Huyền Thiên, cảm giác giống như bộ phận thân thể.

Huyền Thiên lĩnh ngộ với kiếm năng cao một bước, kiếm cùng thân thể giống như hai mà một.

Mỗi nhất thức kiếm chiêu thi triển ra thì Huyền Thiên đều sinh ra cảm giác khoan khoái dễ chịu tới cực điểm.

"Trọng Nhạc Kiếm" trong tay Huyền Thiên không chấn tự minh, kiếm khí bản năng khuếch tán ra bốn phía.

Huyền Thiên tạo nghệ với "Tuyệt Ảnh Kiếm Pháp" đạt tới độ sâu chưa từng có.

Kiếm kỹ vừa thông, vạn pháp thông.

Huyền Thiên trong quá trình tu luyện kiếm kỹ, tu luyện thân thể cũng nâng cao một bước, giống như hàng triệu chân lông đều mở ra, kinh mạch hưng phấn run rẩy...

Bất tri bất giác thân thể Huyền Thiên hưng phấn, trong lúc đó chợt run lên, một cảm giác khoan khoái dễ chịu lan tỏa khắp toàn thân, lập tức lan tràn toàn bộ thân thể.

Tu vi của Huyền Thiên lúc rời Thiên Kiếm Tông đã đạt tới Tiên Thiên cảnh nhị trọng hậu kỳ, về sau tại Âm Phong sơn mạch chiến đấu kịch liệt với yêu thú và võ giả, lại ở trong sơn cốc có kiếm ý bao phủ, không ngừng chống lại kiếm ý, tu vị đã sớm đạt tới Tiên Thiên cảnh nhị trọng đỉnh phong.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Vườn kỹ niệm là nơi chia sẻ những Kỷ Niệm - Mẹo Vặt & Cuộc Sống giúp mọi người nhìn nhận rõ hơn về những gì đã qua và những vấn đề trong cuộc sống. Mời bạn xem một số bài hay trên trang Vườn kỹ niệm chẳng hạn như Một ngày bình thường của sinh viên trên thế giới, Chồng cũ học như một cánh cửa kì diệu nhưng không có chiếc chìa khóa nào để mở nó ra, vậy học cũng là đang dần dần chế tạo ra chiếc chìa khóa đó và khám phá mọi điều ở bên trong cánh cửa, đó là kiến thức và sự thành công

loading...
DMCA.com Protection Status