Kiếm nghịch thương khung

Chương 271: Hữu sử đệ nhất (2)


Huyền Thiên thầm nghĩ trong lòng: Thực lực Luyện Huyết Giáo quả nhiên cường đại, trưởng lão, hộ pháp còn chưa tính, dĩ nhiên đã có ba mươi sáu vị Thiên giai, bảy mươi hai vị Địa giai hậu kỳ, 360 vị Địa giai sơ kỳ, hậu kỳ. Vẻn vẹn chỉ riêng thế thôi cũng đủ để sánh với thế gia tông môn nhị phẩm rồi.

Chính vào lúc này, Thiên Địa nguyên khí bốn phía đột nhiên bạo động.

Cố Thiên Nhu nói:

- Tu vị Tử nhi cô nương đột phá.

Nguyên khí bạo động, rất nhanh liền bình thường lại, Long Tử Nghiên từ trong nhà đi ra, quả nhiên, tu vị đã đột phá Tiên Thiên cảnh ngũ trọng, xem ra gốc Long Huyết Thảo kia cũng có tác dụng cực lớn với nàng. Chỉ qua hai tháng tu vị liền đột phá một cảnh giới.

- Hoàng Thiên ca ca, Diệc Thu đại ca, Thiên Nhu tỷ tỷ... !

Khóe miệng Long Tử Nghiên mang theo vui vẻ đi ra.

- Chúc mừng Tử nhi cô nương, tuổi nhỏ như thế liền bước vào Tiên Thiên cảnh ngũ trọng, thật sự là ta bình sinh ít thấy.

Tôn Diệt Thu và Cố Thiên Nhu, phải sợ hãi nói.

Huyền Thiên nói:

- Tử nhi muội muội, thương thế người nhà của ta trị liệu được như thế nào rồi?

Long Tử Nghiên nói:

- Bọn họ bị thương quá lâu, tích trong người đã thành tật, phương pháp trị liệu nhanh chóng một lần là rất khó, cần chậm rãi điều dưỡng, hiện giờ tu vị của đại bộ phận đều khôi phục đến Tiên Thiên cảnh tứ ngũ trọng, muốn khôi phục đến Tiên Thiên cảnh lục trọng ít nhất còn cần một hai tháng, Linh Dược Huyền cấp thượng phẩm rất là thiếu khuyết, đều dùng ở trên người Tề Sơn bá bá và Côn Sơn bá bá trên người, tu vị hai người đều tăng lên một cảnh giới, về sau không có cách nào trị liệu những người khác nữa, cho nên phải cần đại lượng linh thảo Huyền cấp thượng phẩm.

Huyền Thiên nói:

- Thương thế người nhà của ta xin nhờ muội rồi, cần linh thảo gì muội viết tờ giấy cho ta, ta muốn ra ngoài một chuyến, sẽ nghĩ biện pháp mang về.

- Tốt!

Long Tử Nghiên nhẹ gật đầu, trở về phòng.

Huyền Thiên nói

- Tôn sư đệ, Cố sư muội, ta phải rời khỏi Thần Đao vương triêu, đi đến sơn mạch Lôi Đình của Thần Võ vương triều một chuyến, trước khi đi sẽ về tông môn trước. Độc của các ngươi đã giải, cùng ta quay về Thiên Kiếm Tông thôi!

Hai người ngay ngắn gật đầu:

- Vâng, Hoàng sư huynh.

Lát sau, Long Tử Nghiên liền cầm một tấm dược đơn đi ra, trên đó viết hơn mười loại Linh Dược Huyền cấp thượng phẩm cùng với số lượng cần, Huyền Thiên thu vào trong ngực.

Ngày đó, Hoàng gia liền vì Huyền Thiên cử hành lễ thành nhân.

Ngày kế tiếp, Huyền Thiên mang theo Tôn Diệc Thu, Cố Thiên Nhu quay về Thiên Kiếm Tông mà đi.

Trong gần hai tháng này, tứ đại tông môn Thần Đao vương triều liên thủ, tổng cộng diệt trừ hơn mười tông môn thế gia, những thế gia này có lớn có nhỏ, nhỏ từ thế lực cửu phẩm, lớn đến thế lực thất phẩm toàn bộ đều bị tiêu diệt.

Hơn nữa ba cứ điểm khác phân bố ở nơi khác trông Thần Đao vương triều cũng bị đào cả gốc, bị bốn đại tông môn thanh trừ toàn bộ.

Trong toàn bộ Thần Đao vương triều, cứ điểm Luyện Huyết Tà Giáo cài vào, các tông môn thế gia liên hợp về cơ bản đã bị quét sạch sẻ, tất cả chuyện này, đều là do ba người Huyền Thiên, Long Tử Nghiên, Vũ Chấn Khôn thông qua Tầm Huyết Châu ’ ngẫu nhiên phát hiện một cứ điểm Luyện Huyết Tà Giáo mà ra.

Công Lao Điện của Thiên Kiếm Tông lại cho Huyền Thiên một số điểm lớn.

Hành động Thần Đao vương triều quét sạch Luyện Huyết Tà Giáo, báo cáo cho thế lực lớn nhất Ngạo Châu - - Ngạo Kiếm Sơn Trang, Ngạo Kiếm Sơn Trang quả nhiên coi trọng chuyện Luyện Huyết Tà Giáo, phái một vị cường giả Địa giai cảnh hậu kỳ đến Thần Đao vương triêu tọa trấn, cư trú trong Thần Đao Môn.

Có một vị cường giả Địa giai cảnh hậu kỳ tồn tại, mặc dù là nhân vật trong bảy mươi hai Địa Sát đến cũng không thể gây sóng gió được ở Thần Đao vương triều.

Cường giả siêu cấp Thiên giai cảnh dù là tông môn nhất phẩm số lượng cũng không nhiều, không đến mức vì nơi nhỏ bé như Thần Đao vương triều mà phái một vị Thiên giai cảnh đến đây.

Cho nên thế lực Luyện Huyết Tà Giáo ở Thần Đao vương triêu đã bị diệt trừ, về sau cũng không xảy ra sóng gió gì, thật yên lặng, Huyền Thiên và Tôn Diệc Thu, Cố Thiên Nhu một đường thông suốt về tới Thiên Kiếm Tông.

Huyền Thiên đăng kí ở Nhân Sự Đường một chút, đã có tu vị Tiên Thiên cảnh tứ trọng, thành công tấn thăng thành đệ tử hạch tâm, từ nay về sau xuất nhập tông môn không cần đăng kí ở Nhân Sự Đường nữa, chỉ cần báo cáo với trưởng lão tông môn là được.

Lúc Huyền Thiên đăng ký liền có chấp sự tiến vào hậu đường báo cáo, đợi Huyền Thiên đăng ký hoàn tất, Mã Chân Như đã đi ra.

- Mã trưởng lão!

Huyền Thiên tiến lên bắt chuyện.

Mã Chân Như đi đến trước mặt Huyền Thiên nói:

- Hoàng Thiên, ngươi đã trở thành đệ tử hạch tâm, có tư cách tiến đến kiếm tầng bốn trở lên rồi, đi theo ta.

Phải xông kiếm? Huyền Thiên tâm niệm vừa động, nói:

- Vâng!

Nói xong, liền đi theo sau lưng Mã Chân Như đến quảng trưởng Thiên Kiếm.

Huyền Thiên và Mã Chân Như vừa ly khai đại sảnh, trong Nhân Sự Đường lập tức sôi trào lên.

- Hoàng Thiên sư huynh vậy mà đã đột phá Tiên Thiên cảnh tầng bốn!

- Hoàng Thiên sư huynh chuẩn bị xông Kiếm Các rồi, lúc này không biết có thể xông tầng mấy?

- Chuyện đó còn phải nói, trước đó lần thứ nhất Hoàng Thiên sư huynh vừa trở thành đệ tử nội môn đã xông qua tầng thứ ba, ta đoán lần này khẳng định cũng xông liền ba tầng, xông qua tầng thứ sáu.

- Ta nghe các trưởng lão nói, kiếm tầng bốn trở lên độ khó lớn hơn ba tầng trước nhiều a!

- Ân, khôi lỗi kiếm sĩ trong kiếm ba tầng trước đều chỉ có thực lực tương đương võ giả cùng cảnh giới, mà khôi lỗi kiếm sĩ kiếm tầng bốn trở lên lại có thực lực đỉnh tiêm trong võ giả cùng cảnh giới

- Mọi người ở chỗ này đoán cũng là đoán mò, không bằng đi đến bên ngoài kiếm đợi kết quả...

- Nói cũng đúng, Hoàng Thiên sư huynh lần hai xông kiếm, nhất định sẽ lại sáng tạo kỳ tích, đi xem thôi!

...

Lập tức, trong Nhân Sự Đường, một ít đệ tử nội môn chuẩn bị ra ngoài, hoặc vừa ra ngoài về đều chạy đến quảng trường Thiên Kiếm.

Tin tức Huyền Thiên trở thành đệ tử hạch tâm, xông kiếm lần hai rất nhanh liền truyền ra trong hàng đệ tử nội môn, thậm chí, một ít đệ tử hạch tâm nghe được tin tức đều chạy đến ngoài kiếm.

Một ít trưởng lão nội môn trưởng lão đều mang lòng hiếu kỳ, cũng nhanh chóng chạy đến.

Khi mọi người đuổi đến quảng trường Thiên Kiếm thì Huyền Thiên đã cùng Mã Chân Như đứng cùng một chỗ, tiến nhập vào kiếm, kiếm chi môn đóng thật chặt lấy, ánh mắt mọi người đều mang theo vẻ hưng phấn, nhìn nhìn lên thân kiếm cao chừng trăm mét.

Chứng kiến trưởng lão nội môn, chúng đệ nhao nhao nhường đường, rất nhanh, mấy vị trưởng lão nội môn đều đi tới phía trước.

Cổ Văn Đạo nhìn hai chữ "Kiếm Các", nói:

- Không biết Hoàng Thiên có hi vọng xông qua tầng bảy không nữa!

Một vị trưởng lão nội môn lập tức hét một tiếng kinh hãi:

- Bổn tông từ trước tới nay không có người nào ở Tiên Thiên cảnh tứ trọng xâm nhập qua tầng thứ bảy cả.

Cổ Văn Đạo nhìn vị trưởng lão nội môn kia:

- Hoàng Thiên cũng là thiên tài yêu nghiệt của bổn tông từ trước tới nay.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Thần Chú Đại Bi linh nghiệm không thể nghĩ bàn. Nếu người nào trì tụng Chú Đại Bi mỗi đêm 5 biến, thì đặng tiêu hết những tội nặng sanh tử trong trăm ngàn vạn ức kiếp. Tổng hợp các bài Pháp về chú đại bi từ từ trang chú đại bi chẳng hạn như Ngày 3 Trì chú cầu nguyện tật dịch tiêu trừ, quốc thái dân an, cong nang tri chu rất hữu ích cho sự nghiên cứu và hành trì chú đại bi của Quý vị.

loading...
DMCA.com Protection Status