Kiếm nghịch thương khung

Chương 280: Đại Phách Mại Hội (2)


Đấu giá hội cử hành ngày một là đấu giá hội võ giả Tiên Thiên cảnh, chỉ đấu giá công pháp võ kỹ Huyền giai, Bảo Khí Huyền cấp, linh thảo, đan dược, yêu hạch, tài liệu.

Đấu giá hội cử hành ngày mươi lăm là đấu giá hội của cường giả Địa giai cảnh, đấu giá công pháp võ kỹ Địa giai, Bảo Khí Địa cấp, linh dược, đan dược, yêu hạch, tài liệu.

Đối với đấu giá hội của Tiềm Uyên Thành Huyền Thiên đã sớm nghe qua .

Trong đơn thuốc mà Long Tử Nghiên đưa hắn viết hơn mười loại linh thảo Huyền cấp thượng phẩm, nếu như tự mình đi tìm cũng không dễ dàng gì, phải tốn hao đại lượng thời gian, cũng khó có thể tìm được toàn bộ.

Nhưng Tiềm Uyên Thành lại không như thế, nơi này có đại lượng tài nguyên, nơi cung cấp là tông môn thế gia, nhiều đến trên trăm thế lực.

Hơn nữa, phòng đấu giá còn tiếp nhận vật phẩm đấu giá của bất luận kẻ nào, cho nên trừ phi là một ít bảo vật đặc thù hiếm thấy, có thể ngộ nhưng không thể cầu, còn lại tất cả đồ vật Tiềm Uyên Thành cần gì cũng có cả.

Huyền Thiên sở dĩ ngựa không dừng vó, vào đầu tháng bảy đuổi đến Tiềm Uyên thành chính là muốn ở trên đấu giá hội ngày một thu mua lấy linh thảo Huyền cấp thượng phẩm mà Long Tử Nghiên cần .

Đấu giá hội có thời gian cố định, đầu giờ Mùi mở, cuối giờ Thân chấm dứt, chỉ có hai canh giờ.

Hiện giờ vừa mới đến giờ Tý, cách đấu giá hội bắt đầu vẫn còn chút thời gian, hắn đi ăn bữa cơm trưa, sau đó lại đi phòng đấu giá vẫn đủ thời gian.

Ngày đầu tháng, võ giả Tiềm Uyên Thành đặc biệt nhiều, trên đường phố dòng người thập phần dày đặc, đã mang đến nguồn kinh tế cực lớn cho Tiềm Uyên Thành, cho nên, Tiềm Uyên Thành rất lớn, so với những thành trì khác phải lớn hơn một nửa, ngay cả tường thành cũng cao hơn rất nhiều.

Tiềm Uyên Thành, bản thân chính là một thế lực chuẩn ngũ phẩm, sau lưng còn có Thần Vũ Môn làm chỗ dựa, thậm chí, còn có Ngạo Kiếm Sơn Trang bá chủ toàn bộ Ngạo Châu nhúng tay, không người nào dám quấy rối ở Tiềm Uyên Thành.

Trải qua mấy trăm năm phát triển, người đấu giá thay đổi một đời lại một đời, ngược lại càng ngày càng náo nhiệt.

Đã đến Tiềm Uyên Thành, Huyền Thiên đầu tiên liền đến phòng đấu giá mua một vị trí.

Danh tự phòng đấu giá lấy thập phần ngắn gọn, đại khí, gọi là: Đại Phách Mại Hội.

Đây là một cung điện cực lớn, cao tới tầng ba, tầng thứ nhất chừng hơn 20m, tổng cộng cao gần 50m, dài 60m, rộng 40m, thành hình chữ nhật.

Lầu một là hội trường đấu giá, chỗ ngồi chừng 50 dãy, mỗi dãy xếp 100 chỗ, suốt 5000 chỗ ngồi, chỗ ngồi dãy trước hai mươi giá bán năm vạn lượng bạc, 30 dãy sau giá bán ba vạn lượng bạc.

Lầu hai lầu ba là phòng khách quý, mỗi lầu có tất cả hai mươi lăm gian, tổng cộng 50 gian, giá bán 50 vạn lượng bạc.

Mỗi khi mở đấu giá hội, vẻn vẹn phí chỗ ngồi thôi thì phòng đấu giá đã phát tài, kiếm được một khoản tiền lớn, bởi vậy cũng có thể nhìn ra, mỗi một hồi đấu giá hội giao dịch sẽ đạt đến con số khủng bố thế nào.

Huyền Thiên muốn mua linh thảo Huyền cấp thượng phẩm, tuy rằng đơn giá không tính rất cao, nhưng tổng giá trị lại rất lớn, Huyền Thiên không có khả năng xuất ra nhiều hiện ngân như vậy, cần phải dùng Bảo Khí Huyền cấp để chống đỡ, bởi vậy hắn bỏ ra 50 vạn lượng bạc mua một phòng khách quý.

Dùng qua cơm trưa, đấu giá hội cho võ giả Tiên Thiên cảnh rất nhanh sẽ bắt đầu, Huyền Thiên đi tới hội trường đấu giá rất sớm, tới nơi liền trực tiếp đi thẳng vào trong phòng khách quý của hắn, phòng số 07.

Lục tục ngo ngoe có võ giả Tiên Thiên cảnh tiến vào hội trường đấu giá, đại bộ phận ngườ đều ở trong đại sảnh, tu vị từ Tiên Thiên cảnh sơ kỳ đến hậu kỳ toàn bộ đều có.

Đến trước khi đấu giá hội bắt đầu, trong toàn bộ đại sảnh, hơn 5000 chỗ ngồi đều đã ngồi hơn chín thành, Huyền Thiên không khỏi không cảm khái, số lượng võ gỉa Tiên Thiên cảnh đến đấu giá quả thật không ít.

Chỗ ngồi bình thường cũng đã ngồi ngoài chín thành, phòng khách quý chắc hẳn cũng không còn mấy gian phòng trống, tuy rằng giá phòng khách quý cao, nhưng luôn luôn có một ít nhân vật thân phận vượt qua thường nhân sở thích không giống người thường, hoặc là giống như Huyền Thiên, bởi vì vấn đề giao dịch nên không muốn lộ mặt.

Giờ Thân vừa đến, đấu giá hội, đúng giờ bắt đầu.

Đấu giá hội, phân thành ba giai đoạn, theo thứ tự là vật phẩm đấu giá võ giả Tiên Thiên cảnh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cần Võ giả không cùng giai đoạn, đồ vật cần vô luận đối với công pháp hay là võ kỹ, hoặc là đan dược đều không giống nhau.

Nhưng có một định luật, đó là võ giả tu vị càng cao, đồ vật cần giá trị càng đắt đỏ.

Cho nên vật phẩm võ giả Tiên Thiên cảnh hậu kỳ cần đặt ở cuối cùng với tư cách áp trục.

Hai giai đoạn đấu giá trước không quan hệ tới Huyền Thiên, thẳng đến giai đoạn thứ ba đấu giá bắt đầu thì Huyền Thiên mới mở mắt.

Võ giả đến Tiên Thiên cảnh hậu kỳ về cơ bản cũng đã tu luyện công pháp võ kỹ Huyền giai thượng phẩm, đối với cái này nhu cầu rất ít, có nhu cầu đã đấu giá ở giai đoạn hai rồi. Cần nhiều ở giai đoạn này đơn giản là đan dược, hoặc là một ít tài liệu thôi.

- Giai đoạn thứ ba, đấu giá đầu tiên là linh thảo Huyền cấp thượng phẩm, loại thứ nhất, Long Chi Thảo một cây, 53 năm, giá khởi điểm 300 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 30 vạn lượng.

Đấu giá sư bắt đầu đấu giá giai đoạn thứ ba.

Huyền Thiên nghe vậy hai mắt sáng ngời.

- 300 vạn lượng --!

- 330 vạn lượng --!

...

...

- 510 vạn lượng --!

Khi giá cả nâng lên 510 vạn lượng thì không còn người nào ra giá cao hơn, đấu giá sư nói: 510 vạn lần thứ nhất, 510 vạn lượng lần hai, còn bằng hữu nào ra giá cao hơn không? 510 vạn lần thứ ba, chúc mừng vị bằng hữu phòng khách quý số 07, đạt được linh thảo Huyền cấp thượng phẩm Long Chi Thảo 53 năm.

Long Chi Thảo là linh thảo thượng phẩm trị liệu kinh mạch, vượt qua 30 năm là Huyền cấp thượng phẩm, cực kỳ hiếm thấy.

Tuy rằng giá 510 vạn lượng tương đối đắt đỏ, nhưng đây là Huyền Hồng đang cần, Huyền Thiên không thiếu tiền tự nhiên phải mua lấy.

Đấu giá Long Chi Thảo đã định, đấu giá sư lập tức bày vật phẩm đấu giá thứ hai:

- Bích Huyết Hoa, 66 năm có giá 200 vạn lượng bạc, mỗi lần tăng giá, không được thấp hơn 20 vạn lượng, mời ra giá!

- 200 vạn lượng...

- 220 vạn lượng...

- 240 vạn lượng...

...

...

- 340 vạn lượng...

- 360 vạn lượng...

. . . . .

- 360 vạn nhất lần, 360 vạn lần thứ hai, còn có ... bằng hữu nào ra giá cao hơn không?

Ánh mắt đấu giá sư quét bốn phía, lớn tiếng hô hào, qua ba lần hô hấp cũng không có người ra giá cao hơn, hắn tiếp tục nói:

- 360 vạn lần thứ ba, chúc mừng bằng hữu phòng khách quý số 07 đạt được Bích Huyết Hoa 66 năm...

Đấu giá tiếp tục!

...

...

- 400 vạn nhất lần, 400 vạn lần thứ hai, còn bằng hữu nào ra giá cao hơn không? ... 400 vạn lần thứ ba, chúc mừng bằng hữu khách quý phòng số 07 đạt được Ngọc Tham Tinh 48 năm.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Nguồn học là vô tận và con người đứng trước kiến thức rộng lớn của nhân loại lại trở thành một loài sinh vật bé nhỏ, nó giống như hạt cát giữa sa mạc rộng lớn. Kiến thức là vô tận, nếu con người chúng ta cứ sống mãi trong khuôn phép, cứ tự cho mình là tài giỏi thì quả thật là thiệt thòi. Chính vì chúng ta không tiếp thu là tạo cơ hội cho người khác giỏi hơn mình. Mỗi ngày bạn cần làm mới mình và cập nhật tin tức từ trang sự khác nhau chẳng hạn như su khac nhau dien gio, nao nam va nu học như một cánh cửa kì diệu nhưng không có chiếc chìa khóa nào để mở nó ra, vậy học cũng là đang dần dần chế tạo ra chiếc chìa khóa đó và khám phá mọi điều ở bên trong cánh cửa, đó là kiến thức và sự thành công

loading...
DMCA.com Protection Status