Kiếm nghịch thương khung

Chương 381: Thắng lợi trở về (3)


Trong bất tri bất giác, Huyền Thiên đã đi tới căn nhà gỗ trong sơn cốc của Long Tử Nghiên, thiên địa nguyên khí tập trung vào nơi này, giờ phút này Long Tử Nghiên đang tu luyện.

Thính lực của nàng cao hơn trước rất nhiều, Huyền Thiên đi tới ngoài phòng Long Tử Nghiên liền phát giác, âm thanh truyền tới:

- Là ai?

- Tử nhi, là ta...

Nghe được âm thanh của Long Tử Nghiên, Huyền Thiên theo bản năng tươi cười lên, cảm xúc lập tức chuyển tốt.

- Thiên ca?

Trong âm thanh của Long Tử Nghiên mang theo hưng phấn.

- Mời vào!

Đi vào trong phòng, Huyền Thiên nhìn thấy Long Tử Nghiên mới kinh phát hiện, tu vi của nàng lại đạt tới Tiên Thiên cảnh bát trọng, xem ra gốc Huyền cấp thượng phẩm Long Huyết Thảo làm cho tu vi của nàng tinh tiến không ít.

Hai người gặp mặt đều thập phần vui vẻ, bàn một ít chuyện với nhau, nghe được kinh nghiệm Huyền Thiên tại Mộng Huyễn Thần Cung, trong mắt đẹp của Long Tử Nghiên hiện ra ánh mắt vui sướng.

Long Tử Nghiên lại nói tới thương thế của người Hoàng gia, sắc mặt buồn bã, Huyền cấp thượng phẩm linh thảo quá ít, không bột đố gột nên hồ, không có linh thảo mặc dù nàng là Đan Dược Đại Sư, cũng không thể làm gì.

Huyền Thiên cười cười, nói:

- Muội xem đây là cái gì?

Khi nói chuyện xuất không gian giới chỉ ra, ý niệm khẽ động, đem linh thảo Huyền cấp thượng phẩm, linh thảo địa cấp bên trong lấy ra toàn bộ.

Hộp thuốc chồng chất, chồng chất như núi.

Long Tử Nghiên cầm lấy một hộp thuốc, cả kinh nói:

- Nhiều linh thảo như vậy? Toàn bộ đều là Huyền cấp thượng phẩm?

Huyền Thiên cười cười, cầm một hộp chứa linh thảo địa cấp đưa tới.

Long Tử Nghiên tiếp nhận mở ra, thét kinh hãi:

- Đây là linh thảo địa cấp? Gốc này còn cũng có hơn hai trăm năm đấy.

Huyền Thiên chỉ vào đống hộp thuốc, nói:

- Bên trong phần lớn là linh thảo huyền cấp thượng phẩm, có ba trăm hai mươi bảy gốc, bên này ít nhất đương nhiên là linh thảo địa cấp, có sáu mươi hai gốc, có thể làm người nhà của ta đạt tới Tiên Thiên cảnh thập trọng đỉnh phong không? Có đủ cho muội đột phá lên địa cấp Đan Dược Sư?

- Đủ! Đủ! Đủ!

Long Tử Nghiên hưng phấn gật đầu.

Võ giả yêu nhất là linh dược tuyệt thế gia tăng tu vi, Luyện Khí Sư yêu nhất chính là tài liệu luyện khí sung túc, Đan Dược Sư tự nhiên yêu nhất là tài liệu luyện đan sung túc.

Không ngừng luyện đan mới có thể khiến kỹ xảo của bọn họ thành thạo, đột phá bình cảnh, trở thành Đan Dược Sư cao cấp hơn.

Huyền Thiên vỗ vỗ đầu của nàng, nói:

- Tử nhi, lần này vất vả cho muội rồi, những ngày này ta cũng muốn bế quan tu luyện trong cốc, một là sớm ngày đột phá Tiên Thiên cảnh cửu trọng, hai là tài liệu luyện khí của ta sung túc, xem có thể rèn ra bảo khí Huyền cấp thượng đẳng hay không.

Long Tử Nghiên nói:

- Nhiều Huyền cấp thượng phẩm linh thảo như vậy, nếu có thể tìm được vài loại linh thảo cần thiết, muội có thể luyện chế một ít đan dược đột phá bình cảnh Tiên Thiên cảnh hậu kỳ, trợ giúp Thiên ca sớm ngày đột phá Tiên Thiên cảnh cửu trọng.

Thần sắc Huyền Thiên đại hỉ, nói:

- Vậy nhờ muội rồi, nếu có thì càng tốt.

Long Tử Nghiên kiểm tra tất cả linh thảo một lần, nói:

- Linh thảo cần thiết thì dễ tìm thôi, năm ngày sau muội sẽ luyện thành đan dược giao cho huynh.

- Tốt! Vất vả cho muội rồi.

Huyền Thiên vui vẻ nói:

- Ta đây đột phá Tiên Thiên cảnh cửu trọng, có lẽ rất nhanh, ha ha, đa tạ Tử nhi.

Thời gian kế tiếp Long Tử Nghiên luyện đan, Huyền Thiên thì bế quan tu luyện trong cốc, tranh thủ sớm ngày đem tu vi củng cố ở Tiên Thiên cảnh bát trọng đỉnh phong, như vậy có Long Tử Nghiên luyện chế đan dược phụ trợ, đột phá Tiên Thiên cảnh cửu trọng nằm trong tầm tay.

Năm ngày về sau, Long Tử Nghiên luyện thành đan dược, đưa tới cho Huyền Thiên hai khỏa Phạt Mạch Đan.

Phạt Mạch Đan là một loại Huyền cấp thượng phẩm linh đan, tác dụng là thời điểm võ giả đột phá thông khí phạt mạch, nhanh chóng khuếch trương kinh mạch, dễ dàng đột phá bình chướng ngăn cản đột phá.

Lần trước Huyền Thiên ở đấu giá hội, đấu giá Huyền cấp thượng phẩm linh thảo, đều là linh thảo trị thương, lúc này đây Huyền Thiên mang về hơn ba trăm gốc Huyền cấp thượng phẩm linh thảo, các loại linh thảo đều có, Long Tử Nghiên mới tìm được tài liệu cần thiết luyện chế bốn khỏa.

Phạt Mạch Đan đối với võ giả Tiên Thiên cảnh hậu kỳ, trùng kích cảnh giới đều có hiệu quả, Huyền Thiên, Long Tử Nghiên, một người hai viên.

Bát trọng đột phá cửu trọng, cửu trọng đột phá thập trọng, hai người đều có thể dùng Phạt Mạch Đan, về phần thập trọng về sau tinh luyện chân nguyên, đột phá Địa giai cảnh, cũng không phải Phạt Mạch Đan có thể làm được.

Huyền Thiên không có vội vã phục dụng Phạt Mạch Đan, phải đem tu vị củng cố đến đỉnh phong nhất, đột phá cảnh giới tiếp theo thật vững chắc, lực lượng mười phần, hắn tại Tiên Thiên cảnh bát trọng còn chờ vững chắc.

Mỗi ngày Huyền Thiên tốn một canh giờ tu luyện Lôi Đình Tâm Pháp, một nửa thời gian rèn bảo khí Huyền cấp trung phẩm.

Tu vị tinh tiến thì kỹ năng luyện khí của Huyền Thiên không ngừng thành thạo, hắn vốn là người thông minh, ngộ tính phi phàm, lại có thiên phú luyện khí tuyệt hảo, bảo kiếm huyền giai trung phẩm, một khi rèn thành công một thanh, đằng sau tiếp tục rèn, cơ bản sẽ không xuất hiện sai lầm gì, càng ngày càng thuận tay.

Lại qua mười ngày, ngày cuối cùng của Thần Châu lịch năm 969 đã đến, ngày tiếp theo chính là đầu năm.

Bây giờ là thời khắc Hoàng gia chưởng quản Bắc Mạc Huyện năm đầu tiên, đặc biệt mở tiệc chúc mừng.

Chúc mừng trong cuộc sống, tu vi của Huyền Thiên cũng đã củng cố đến Tiên Thiên cảnh bát trọng đỉnh phong, có thể trùng kích Tiên Thiên cảnh cửu trọng.

Bảo khí Huyền cấp trung phẩm, cũng đã thành công rèn thành thanh thứ sáu, kỹ năng luyện khí càng ngày càng thành thạo.

Nhưng mà Huyền Thiên còn không có ý định trùng kích Huyền cấp thượng phẩm Luyện Khí Sư, tài liệu phẩm bảo huyền cấp thượng khí vô cùng trân quý, thất bại một lần đều là tổn thất cực lớn.

Dù sao có đại lượng tài liệu bảo khí Huyền cấp trung phẩm thì không bằng đem kỹ năng luyện bảo khí Huyền cấp trung phẩm củng cố đã, sau đó mới tới Huyền cấp thượng phẩm bảo khí, số lần thất bại càng ít thì lãng phí tài liệu càng ít.

Mà người Hoàng gia chúc mừng năm mới lại cùng nhau vượt qua ngày đầu tiên của Thần Châu tân lịch năm 970, Huyền Thiên mới tiếp tục đi vào sơn cốc bế quan, nuốt Phạt Mạch Đan trùng kích Tiên Thiên cảnh cửu trọng.

Huyền Thiên có bí kíp Địa giai cảnh hạ phẩm, Huyền Thiên có thể tu luyện tới Địa giai cảnh sơ kỳ, tạm thời không cần quan tâm tới công pháp, một lòng tu luyện.

Thần Châu tân lịch năm 970, ngày mười tháng một, Huyền Thiên đang trùng kích Tiên Thiên cảnh cửu trọng khẩn yếu quan đầu, Huyền Hồng xuất hiện ở chỗ bế quan của Huyền Thiên.

Trùng kích Tiên Thiên cảnh cửu trọng còn cần thời gian mấy ngày.

Huyền Hồng tự mình đi tới thì có chuyện quan trọng.

Huyền Thiên đình chỉ tu luyện, sau đó hai người ngồi trong gian phòng đơn sơ, mở miệng hỏi thăm:

- Phụ thân đến đây cần làm chuyện gì?

Huyền Hồng nói:

- Sắp có đại sự xảy ra, Luyện Huyết Tà Giáo cùng Thiên Tinh các khai chiến chính diện.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Có thể nói hoa lan là nữ hoàng của các loài hoa. Hoa lan mang một vẻ đẹp tinh khiết trong trẻo không tỳ vết. Loài hoa này mang nhiều màu sắc khác nhau, nhiều chủng loại khác nhau nhưng đều có một điểm chung là sắc đẹp và sự quyến rũ. Các bí quyết trồng và chăm sóc hoa lan được chia sẻ từ trang Vườn Lan Huyền Vinh chẳng hạn như lan phi diep dot bien dat nhat viet nam, lan dai chau Thú chơi lan cũng là một niềm đam mê của rất nhiều tầng lớp quý tộc hay các quý anh, quý ông đam mê hương sắc tinh khiết của núi rừng này.Hoa lan tựa như một nàng trinh nữ thảo thơm. Đẹp. Ma mị

loading...
DMCA.com Protection Status