Kiếm nghịch thương khung

Chương 456: Kiếm Ý Tứ Giai (3)


- Đa tạ sư phụ!

Huyền Thiên cảm kích, nhận Tầm Khiếu Đan.

Mặc dù biết Chính Kinh Cửu Khiếu chia thành ba bộ phận, trên có tam khiếu, trong tam khiếu, dưới tam khiếu, phân biệt ở mi tâm, trái tim, và phụ cận đan điền nhưng đây cũng chỉ là vị trí đại khái.

Khiếu huyệt thập phần che dấu, khó có thể phát giác được. Muốn kích hoạt khiếu huyệt thì trước hết phải tìm ra khiếu huyệt, đây cũng phải là lý luận phạm vi của khiếu huyệt mà là cảm ứng được vị trí cụ thể của khiếu huyệt trên thân thể.

Tìm kiếm khiếu huyệt, chỉ vẻn vẹn cái này đã là một nan đề cực lớn.

Mỗi một bộ Địa Giai công pháp đều có khúc dạo đầu, đều có thuật Tầm Khiếu, phương pháp đều không giống nhau nhưng độ khó lại không kém nhau bao nhiêu. Rất nhiều võ giả tu vi đã đến Bán Bộ Chân Nguyên Cực Hạn, chỉ cần kích hoạt Khiếu Huyệt liền có thể bước vào cảnh giới Địa Giai.

Nhưng sau mấy tháng, ngay cả vị trí Chính Kinh Cửu khiếu cũng không biết vị trí rõ ràng là ở nơi nào.

Chính Kinh Cửu Khiếu nhất mạch tương liên, động bất kỳ một khiếu huyệt nào thì những cái còn lại đều sẽ có cảm ứng. CHo nên lúc kích hoạt Khiếu Huyệt thì trước hết phải bảo vệ những Khiếu huyệt khác, nếu không thì Khiếu huyệt sẽ tự hủy, tạo thành trọng thương trong kinh mạch khó mà trị liêu jđược, tu vi không những không tiến mà còn lùi.

Nguyên nhân chính là kích hoạt bất kỳ một khiếu huyệt nào đều cần bảo vệ những khiếu huyệt khác. Cho nên nhất định phải tìm được vị trí cụ thể của toàn bộ Chính Kinh Cửu Khiếu rồi mới có thể bắt đầu kích hoạt. Nếu vẫn chưa tìm được toàn bộ thì vẫn chưa thể kích hoạt được.

La Khiếu Dã nói:

- Sau khi tìm ta Chính Kinh Cửu Khiếu, với tư chất của ngươi, nhanh thì ba bốn tháng, chậm thì hơn nửa năm. Nhưng có một cơ hội có thể khiến ngươi rút ngắn thời gian đột phá Địa Giai rất nhiều.

Con mắt Huyền Thiên sáng lên, vội nói:

- Cơ hội gì?

La Khiếu Dã nói:

- Ngày 10 tháng 5 bổn Các sẽ tiến hành Cấm Địa Thí Luyện. Tổng cộng chia làm ba khu vực, Địa Giai cảnh giới sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ. Tại khu vực Địa Giai Sơ kỳ sẽ có cơ hội kích huyệt Khiếu huyệt rất nhanh.

Cho nên, đệ tử đạt đến Bán bộ Chân nGuyên cũng sẽ theo đệ tử Địa Giai sơ kỳ tiến hành Cấm Địa Thí Luyện, tìm kiếm cơ hội tiến vào cảnh giới Địa Giai. Nếu như ngươi có duyên thì có thể đạt được kỳ ngộ trong Cấm Địa, có thể bước vào cảnh giới Địa Giai trước năm 16 tuổi.

- Cấm Địa Thí Luyện?

Huyền Thiên lập tức nổi lên hứng thú, nói:

- Chỉ còn 20 ngày nữa, Cấm địa ở nơi nào thưa sư phụ?

La Khiếu Dã nói:

- Bên ngoài vạn năm phía đông có một sân thí luyện là Thiên Cơ Cốc của một Đại Tông Môn từ thời Thượng Cổ đến giờ. Bên trong tràn đầy các loại lực lượng thần kỳ, đại lượng thú máy, người máy. Bổn Các đã phát hiện nhiều năm, nhưng cường giả Thiên Giai bị hạn chế, không cách nào tiến vào.

Chỉ có võ giả Thiên Giai trở xuống mới có thể tiến vào. Mỗi lần đều có đệ tử Địa Giai đạt được kỳ ngộ, đột phá tu vi ở bên trong. Trải qua nhiều năm được đệ tử bản các thăm dò, phát hiện toàn bộ sân thí luyện chia làm ba khu vực, lực lượng bên trong phân biệt đối ứng với Địa Giai Sơ kỳ, Trung kỳ và Hậu kỳ.

Bản Các liền phân phối chỗ đó thành ba Cấm Địa Thí Luyện Tràng. Cách mỗi 5 năm sẽ mở ra một lần. Vận khí của ngươi rất tốt, vừa vặn tiến vào Bắc Thần Các, tu vi lại vừa đạt đến Bán Bộ Chân Nguyên, vừa vặn có thể tiến vào Cấm Địa Thí Luyện.

Huyền Thiên nhún vai, nói:

- Chiếu theo vận khí này, có lẽ đệ tử đạt được kỳ ngộ, đột phá cảnh giới Địa Giai ở trong Cấm Địa Thí Luyện mới đúng.

La Khiếu Dã mỉm cười, nói:

- Kết quả như thế nào thì phải xem vận mệnh của ngươi rồi. Ta trước tiên dạy ngươi phương pháp tìm kiếm và kích hoạt Chính Kinh Cửu Khiếu. Về phần ngươi tu luyện công pháp Địa Giai gì thì chờ sau khi ngươi đột phá Địa Giai Nhất Trọng thì lại đi đến Tàng Kinh Các tự mình chọn lựa thuộc tính.

Huyền Thiên hết sức chăm chú, lắng nghe La Khiếu Dã truyền thụ cho mình phương pháp tìm kiếm và kích hoạt Chính Kinh Cửu Khiếu.

Đây chính là đường bước vào cảnh giới Địa Giai. Vô luận là Địa Giai Công pháp gì, mặc dù dùng phương pháp gì, sau khi kích hoạt Chính Kinh Cửu Khiếu tiến vào Địa Giai thì có thể tu luyện bất kỳ một loại Địa Giai công pháp mà không phải chịu hạn chế nào.

Về phần cảnh giới sau Địa Giai thì phải kích hoạt Kỳ Kinh Bát Mạch Khiếu Huyệt. Kỳ Kinh Bát Mạch xem như là một chỉnh thể, lựa chọn công pháp kích hoạt khiếu huyệt bất đồng sẽ làm nhiều công ít, giống như cường giả Địa giai bình thường, sau khi tu luyện một loại công pháp thì về sau hắn sẽ rất khi tu luyện công pháp khác.

Phương pháp kích hoạt Chính Kinh Cửu Khiếu cũng không quá phức tạp, Huyền Thiên nhanh chóng ghi nhớ hết thảy, nhẩm lại hai lần là đã thuộc lòng. Khi tu vi đạt đến cảnh giới Tiên Thiên Thập Trọng thì đều có được trí nhớ vô cùng cường đại.

Sau khi đợi Huyền Thiên ghi nhớ, La Khiếu Dã nói:

- Mặc dù ta thu ngươi làm đồ đệ nhưng tạm thời ta cũng chỉ có thể giúp ngươi như vậy, đoạn thời gian dài kế tiếp đều phải dựa vào sự cố gắng của ngươi.

Huyền Thiên gật đầu, nói:

- Sư phụ yên tâm, đệ tử sẽ không làm ngài thất vọng.

La Khiếu Dã nói:

- Ta thu ngươi làm đệ tử, rất nhiều người đều không phục. Lúc ta có ở đây thì không có người nào dám tới quấy rầy ngươi. Nhưng nếu ta không có thì ngươi tất sẽ gặp phiền toái, nếu có đệ tử hậu bối gây rối, ngươi có thể dựa vào tư cách đệ tử thân truyền Các Chủ khiến mọi người chịu thuyết phục. Ta cho ngươi một khỏa Thiên Tinh Lệnh, nếu có người bụng dạ khó lường muốn làm hại ngươi hay gặp phải nguy hiểm không thể hóa giải thì bắn cái này lên, có thể bảo vệ ngươi bình an.

Thiên Tinh Lệnh là lệnh bài Thiên Tinh Các, số lượng chỉ có 5 cái. Các chủ một cái, Tứ đại phân các mỗi người một cái, phân biệt cho Các chủ cùng năm vị Các chủ Tứ đại phân các, xem như Các chủ đích thân đến.

Huyền Thiên tiếp nhận Thiên Tinh Lệnh, mặt trên có khắc hai chữ Bắc Thần, đây là Thiên Tinh Lệnh đại biểu cho Bắc Thần Các, xem như là gặp Bắc Thần Các Chủ. Nếu là Thiên Tinh Lệnh Các chủ thì càng thêm trọng yếu, giống như Thiên Tinh Các Chủ thân lâm.

Ai dám ám sát đệ tử Thiên Tinh Các thân mang Thiên Tinh Lệnh thì cùng tội với giết năm vị Các chủ Thiên Tinh Các, trừ phi là Luyện Huyết Tà Giáo đối nghịch với Thiên Tinh Các, không thì cũng không có người nào hay thế lực nào dám can đảm đánh chết người mang Thiên Tinh Lệnh.

Huyền Thiên kinh ngạc nói:

- Sư phụ cho đệ tử Thiên Tinh Lệnh. Có phải người sắp có việc bận hay không?

La Khiếu Dã nói:

- Ta muốn bế quan trùng kích Thiên Giai Bát Trọng, nhanh thì nửa năm 1 năm, chậm thì 2 năm 3 năm. Trong lúc này, hết thảy sự vụ Bắc Thần Các đều có Trưởng Lão đoàn toàn quyền xử lý. Nếu ngươi gặp phải khó khăn gì thì có thể tìm Viên Tuệ Tâm sư bá, nàng sẽ giúp ngươi.

Viên Tuệ Tâm thu Ngạo Huyên Huyên làm đệ tử theo quyết định của Trưởng lão Trưởng lão đoàn, một tháng này, La Khiếu Dã giới thiệu kỹ càng một vài vị Thái Thượng trưởng lão cùng đệ tử của bọn hắn, đệ nhất đệ tử của Viên Tuệ Tâm chính là con gái La Khiếu Dã La Ngọc Y.
Bạn có thể dùng phím mũi tên trái/phải để lùi/sang chương.
Đánh giá: 8.7 /10 từ 3 lượt.

Có thể nhắc hoa lan là nữ vương của các loài hoa. Hoa lan với 1 vẻ đẹp thuần khiết trong trẻo ko tì vết. Loài hoa này sở hữu đa dạng màu sắc đẹp khác nhau, phổ biến chủng cái khác nhau nhưng đều mang một điểm chung là dung nhan đẹp và sự quyến rũ. Các bí quyết trồng và chăm sóc hoa lan được chia sẻ từ trang Vườn Lan Huyền Vinh chẳng hạn như lan ho diep bi nhan la, ky thuat cham soc lan Mỗi loài hoa đều có vẻ đẹp và màu sắc cùng ý nghĩa khác nhau, đặc biệt hoa lan hồ điệp có những cái đẹp mà khiến người chơi không cưỡng lại được.

loading...
DMCA.com Protection Status